Protestantse Gemeente It Heidenskip   
Kerkdiensten   |   Ons Kerkblad 2017   |   Activiteiten   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   ANBI  |  Gastenboek
sykje op dizze side / zoeken op deze site:Van de kerkenraad:
Wilt u belangrijke gebeurtenissen in uw leven delen met de kerk?
Wilt u ons informeren bij huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden van een dierbare?
Wilt u bezoek van een ouderling, diaken, van de predikant?
Wilt u ons helpen daaraan gehoor te kunnen geven?
Dan kunt u altijd kontakt opnemen met de scriba, Jolmer de Vries 06 - 12 18 84 82

Predikant: ds. W.F. (Giel) Schormans

Aldewei 3
8711 BS Workum
0515 - 79 52 42 06 - 15 05 66 04
wfschormans
@ telfort.nl
Kerkenraad:
Preses: dhr. Eise Terluin Skar 2
8724 LE It Heidenskip
0514 52 12 50 beaterluin
@ kpnmail.nl
Scriba:   dhr. Jolmer de Vries Heidenskipsterdyk 22
8724 HV It Heidenskip
06 - 12 18 84 82
jolmer_vries_de
@ hotmail.com
Banknummers College van Kerkrentmeesters
Stichting Beheer Kerkgebouw
NL21 RABO 037.21.02.832
NL07 RABO 030.50.44.850
Financiële administratie dhr. Fouke de Vries Feandyk 1
8724 LG It Heidenskip
0514 - 52 13 53
Koster dhr. Botte Ouderkerken Heidenskipsterdyk 24
8724 HW It Heidenskip
0514 - 52 22 50
Websiteadres: www.pgheidenskip.fr