Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Kerkdiensten   |   Ons Kerkblad 2020   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf   |   Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip  |  Gastenboek

Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip

Ambtsdrager ontvangt kerkgangers voor de kerk, geeft uitleg , jas bij je houden, handen ontsmetten, van achteren in de kerk vanuit de muurkant 2 personen per bank naar voren opvullen. In de hal handen ontsmetten, gelegenheid om een lichtje aan te stekn (houdt afstand).

Echtparen mogen naast elkaar. Stoelen staan ook met 1,5 mtr. tussenruimte opgesteld. Uitverkocht en dus vol zijn we bij 30 kerkgangers. Volg de instructies van het kerkenraadslid in de kerk.

Bij het uitgaan van de kerk gaan dan de eerste rijen eerst naar buiten, alwaar men tijdens het neipetear de gewenste afstand houdt. Vergeet de collecte bus niet.

De diakenen zitten op hun plek met 1,5 mtr. tussenruimte.

Twee ouderlingen zitten op de tweede bank achter de eerste bank ,waar de ouderling van dienst zit.

Dominee en kerkenraad zitten al binnen. Bij de aanvang van de dienst neemt een ouderling het woord en wordt verder de orde van dienst gevolgd.

Gebruikers van het toilet dienen buitenom te gaan, te ontsmetten en bij verlaten van toilet, wc bril deurknop en handen weer te ontsmetten.

Hoesten ,verkoudheid en verhoging zijn een reden om niet te komen