Baptisten Kerk
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Baptisten Kerk   |   Ho 't Evangeelje yn it  Warkumer Heidenskip kaem   |   Statuten Vereeniging tot Evangelisatie |  Gastenboek
Kerkhistorie

Baptisten Kerk
de kerk van Geert de Boer en ds. Horn

het Baptistenkerkje van Geert de Boer en ds. Horn
Op 19 mei 1877 vestigt de uit Oudega-W. afkomstige Geert de Boer zich als timmerman in it Heidenskip (adres: Nijega H65 Heidenschap). Hem valt op dat de Heidenskipster bevolking niet of nauwelijks aan kerkgang doen.

Hij begint in zijn timmerschuur een zondagschool. Dit blijkt zo'n groot succes, dat hij besluit een kerkje te bouwen. Ds. Johannes Horn (*Medemblik 06-10-1849 - +Hengelo 15-08-1925) uit Sneek komt preken.

ds. Johannes Horn

Als in de kerk ook een dompelkuip komt, beginnen de Heidenskipsters zich te ergeren. Geert de Boer krijgt tegenstanders, zowel Rooms-Katholieken als Protestanten keren zich tegen Geert en ds. Horn.

De RK-boer Herre Hylkes de Jong had nog tegen Geert geroepen: “Set Horn syn kop der mar op!”, toen Geert de weerhaan op zijn kerkje wilde plaatsen. Niet lang daarna raakt Herres paard op de loop. Met paard en wagen raakt hij in de vaart. Hij zit met zijn hoofd vast tussen de dissel en de treeplak en verdrinkt.


Twee pand van links is het Baptistenkerkje

Johannes Adema die zijn 3 jaar geleden gebouwde boerderij te koop wil aanbieden spreekt de hoop uit, dat het “neare ding” spoedig af zal branden, zodat het uitzicht beter zal worden. Kort daarna wordt zijn mooie boerderij getroffen door de bliksem.

Een ander zaagt een loopplank over een diepe sloot half door om ds. Horn te laten verongelukken. Het is al donker geworden wanneer ds. Horn bij het bruggetje komt. Hij heeft zijn voet amper op de plank gezet, of een stem van boven zegt, dat hij op moet passen. De plank breekt in tweeën.

Tijdens een avonddienst willen de Heidenskipsters de kerk overvallen. Een van hen heeft zelfs een jachtgeweer mee. Een paar infiltranten zitten al in de kerk, om een teken te geven. Maar zij raken zo in ban van de preek, dat ze niet meer mee willen doen aan de overval. Buiten worden de belagers al ongeduldig. Het jachtgeweer gaat plotseling af en de belagers slaan van schrik op de vlucht.

Na verloop van tijd wordt it Heidenskip te gevaarlijk voor de Baptisten. De Gereformeerden kopen het kerkje.

Nadat de Gereformeerden in 1915 een nieuwe kerk hebben laten bouwen, wordt het oude Baptisten-kerkje afgebroken.

kaartje van Brânburren tussen 1883 en 1887
het kerkje van Geert de Boer is geel gearcheerd
de school is gebouwd in 1883 (nu dorpshuis)
de Hervormde Kerk zal in 1887 worden gebouwd (nu Protestantse Kerk)
Herinneringen aan het Baptistenkerkje:
    Verhaal van ds. Wumkes: Ho 't Evangeelje yn it Warkumer Heidenskip kaem
    Statuten der Vereeniging  tot Evangelisatie te Heidenschap

Links:
    Baptistengemeente Zuidwest Fryslân
    Baptistengemeente Makkum-Workum
    Baptistengemeente Sneek
    Evangelische Alliantie
    Unie van Baptistengemeenten