Collectebonnen PKN-kerk
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Collectebonnen PKN-kerk  |  Gastenboek
Collectebonnen PKN-kerk:
Het is wel bekend dat er al een aantal jaren collectemunten te koop zijn, die u tijdens de kerkdiensten van de PKN-kerken in Workum en It Heidenskip in de "ponkjes" en schalen kunt doen. De munten, in verschillende waarden (o.a. 50 eurocent, 1 euro) zijn verkrijgbaar bij de beheerder van dit systeem, de heer K. Nicolaij, Nonnestrjitte 2 in Workum, telefoon 0515 - 541971.

Het voordeel van de aanschaf van deze munten is o.a. dat u bij aankoop een kwitantie krijgt overhandigd, waarop het aankoopbedrag is vermeld. Daardoor hebt u een bewijsstuk in handen gekregen dat u, volkomen legaal doelen, in aftrek te brengen op uw belastingaangifte. Dan moet u wel voldoen aan de bepalingen, die de belastingdienst daarvoor hanteert. Het totaal van uw giften - dat is dus bijvoorbeeld de aankoop van collectemunten, uw bijdrage Kerkbalans en overige giften - moet in ieder geval de zogenaamde drempel, dat is een percentage van uw inkomen overschrijden. Omdat de drempel wellicht niet elk jaar wordt gehaald, kunt u - volkomen legaal - ook overwegen om munten voor twee jaar in één jaar te kopen. U komt dan sneller over de drempel heen. Een boekhoudbureau of belastingadviseur kan nadere informatie over de aftrekmogelijkheden verschaffen.