Ons Eeuwig Belang 2023
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Eeuwig Belang 2023   |   Ons Kerkblad 2022   |   Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1945-1946   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935   |   Ons Kerkblad 1929-1931    |   ANBI  |  Gastenboek

2023
inschrijven voor de gratis nieuwsbrief
Ons Eeuwig Belang
klik hier
31-12-2023
Bij de diensten:

Zondag 31 december 19.30 uur ds. A. Vriend gezamenlijk met Workum in It Heidenskip. Oudjaarsdienst. Na afloop oliebollen en glühwein. Geen ochtenddienst. Kerkgangers uit Workum kunnen gebruikmaken van Buurtbus 103 heen en terug.

Uit Kerknieuws (het kerkblad van de Protestantse Gemeente Workum):

         Zondagavond 31 december vieren we gezamenlijk onze
         eindejaars-avond-dienst in It Heidenskip. De dienst is om 19.30 u,
         de voorganger is ds. Arnold Vriend en de organist is
         mevr. Cobie Hofman-Heida. We kijken terug en vooruit en
         net als vorig jaar stappen we over de drempel.

         Voor mensen die graag bij de oudjaarsavonddienst willen zijn
         maar op zien tegen een reis; de kerk van It Heidenskip komt u
         letterlijk tegemoet! Er rijdt deze avond een BranBurrenBus van
         Workum naar It Heidenskip en weer terug. Rond 19.00 u
         verzamelen voor Oer de Toer. Wie van deze gratis dienst
         gebruik wil maken; graag contact opnemen met onze scriba
         Pim Engelenburg 06 - 21 82 05 36

Tsja.. en na het feest van het licht  slaat duisternis toe in It Heidenskip. De stroom viel uit. Je voelde al nattigheid.Solidariteitskas: u ontving via de gemeente-mail een verzoek om bij te dragen aan de solidariteitskas.
rek.nr. penningmeester PG It Heidenskip NL 21 RABO 0372 1028 32

Hûskeamergesprekken: gepland op woe 17/1, di 23/1, woe 24/1 en do 1/2 2024. noteer die data.

Nummer 52: De laatste Ons Eeuwig Belang van 2023.
De eerste jaargang zit erop.
Wekelijkse info over de kerkdiensten en andere wetenswaardigheden.
We gaan maar gewoon door en hopen eh..., rekenen ook  op úw bijdrage in het komende jaar.

Wij wensen u een fijne jaarwisseling en een goed nieuwjaar toe.

Ons Eeuwig Belang

Dominee Mook was één van de eersten die reageerde op de oproep om kopij. Van hem en zijn vrouw wordt nu ook de kerst-  en nieuwjaarsgroet aan onze gemeente geplaatst.


december 2023

luisteren
naar de zee
die je zomaar
in vertrouwen neemt
je laten volstromen
met haar verhalen
wegdromen
op de golven
van haar lied
ademloos luisteren
naar de zee
nooit
nam iemand je zo mee
nooit
bracht iemand je zo
thuis
Fijne Kerstdagen
Een gezond en goed 2024
Maarten en Dineke

Wêr kinne wy hinne?:

Extra activiteit op donderdag 11 januari 2024 door Matthias Olthaar

Klimaatverandering, is dat echt zo’n groot probleem? Kan techniek ons nog redden, of is er iets anders nodig? En wat kunnen we doen aan de uitbuiting van mijnwerkers, cacaoboeren en textielmedewerkers?

Zijn alle problemen die op ons af komen als een steeds donker wordende schaduw, of is er ook nog reden tot hoop? En wat zegt de Bijbel hierover?

Op deze avond kijken we naar ecologisch en sociale rechtvaardigheid in grote en kleine verhalen. We leren van de wetenschap en ontdekken verrassende perspectieven vanuit de Bijbel. We draaien niet om de ongemakkelijke waarheden heen, maar maken tevens op realistische wijze hoop concreet.

Matthias Olthaar is getrouwd en vader van drie kinderen. Hij is gepromoveerd op onderzoek naar eerlijke handel en werkt als lector (onderzoeker) vitale economie aan NHL Stenden Hogeschool. Samen met Paul Schenderling schreef hij het boek ‘Hoe Handel ik Eerlijk’ over eerlijke handel vanuit Bijbels perspectief. Naar aanleiding van dat boek is de stichting Genoeg om te Leven gestart. Tevens heeft hij bijgedragen aan het boek ‘Er is leven na de groei’, is hij columnist bij het Friesch Dagblad en mede-initiatiefnemer van Just Enough.

Datum:            donderdag 11 januari 2024
Tijd:                20.00 -22.00 uur
Plaats:             Oer de Toer, Merk 7, Workum

Opgave:          ventcommissiepgworkum@gmail.com of 06 2008 4993


Wat helpt bij wat je draagt?
De uit de media bekende psychiater Dirk de Wachter wordt onverwacht ernstig ziek. In zijn werk hoorde hij van talloze mensen wat ze te dragen hebben. In het boek ‘Vertroostingen’ onderzoekt hij wat hij zelf te dragen kreeg. Hij vraagt zich af wat hem nu echt troost in deze tegenslag. We luisteren naar zijn ervaringen en gedachten in dit boek. ds. Michiel de Zeeuw geeft daartoe een voorzet op donderdag 11 januari ‘24, 19.45 uur in Op ‘e Hichte. Het is dan niet nodig om het boek gelezen te hebben.

Datum: donderdag 11 januari 2024
Tijd:     19.45 uur
Plaats:  Op 'e Hichte, Jacob Benckesplein 1, Koudum


Lees mee – ‘Samen Jong’
In de Protestantse Kerk wordt ijverig nagedacht over het boek: ‘Samen Jong. Kernwaarden van een kerk met alle generaties.’ Hoe kun je gemeente zijn met alle generaties? Hoe zorg je ervoor dat in jullie kerk oud én jong zich thuis voelt en dat er sprake is van een levendige gemeenschap? Dat is waar ‘Samen Jong’ over gaat. Niet een trukendoos om mensen tevreden te stellen, maar een manier van kijken, denken en doen. Een praktisch boek met op de achtergrond de Nederlandse samenleving en de Nederlandse kerken. Wat kunnen we hiervan meenemen in onze eigen situatie? We lezen vooraf delen uit dit boek en op deze avond bespreken we onze leeservaringen met elkaar. Ds. Arnold Vriend

Datum: donderdag 18 januari 2024
Tijd:     20.00 – 22.00 uur
Plaats:  Oer de Toer, Merk 7, Workum


Bid mee

Bidden, wie zal dat nooit gedaan hebben….. spontaan, uit gewoonte, tot je erbij in slaap viel….. Maar wat doen we als wij bidden? Tot Wie? Wanneer? Wat? Waar? Hoe? Werkt bidden? Wat zijn uw ervaringen? Kunnen we van elkaar leren? Ideeën opdoen? Kortom: ‘wat doen wij eigenlijk als wij bidden?’ Ik zou het leuk vinden om met u daarover na te denken en over te praten op drie maandagavonden. Ds. Liesbeth Muilwijk

Data:   maandag 22 januari, 5 februari, 19 februari 2024
Tijd:    20.00 – 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer, Merk 7, Workum


Opvoeden gaat vanzelf…

Als je kinderen hebt, weet je dat er – hoe leuk ook – best wat uitdagingen komen kijken bij de opvoeding. Daarom is er eind januari een ‘parenting course’. Zo willen we met elkaar van elkaar leren en bewust en waarderend kijken naar het samenspel van gezinsrelaties. Dat doen we aan de hand van materiaal van de Parenting Course; een opvoedcursus voor ouders van 0- tot 10- jarigen. Het is een leuke en laagdrempelige manier om in een relaxte sfeer met andere ouders ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen op de opvoeding. Koffie, ontmoeting, herkenning en inspiratie staan centraal. De Parenting Course is gebaseerd op christelijke waarden, maar is waardevol voor alle opvoeders. We organiseren vijf avonden, met elk een ander thema. Ook welkom als je één avond mee wilt doen. De eerste avond is op dinsdag 30 januari.

Contactpersoon: Marije de Vries tel. 06-14169385
We zien jullie opgave graag tegemoet!

Datum:            dinsdag 30 januari 2024
Tijd:                20.00 uur
Plaats:             Oer de Toer, Merk 7, Workum

24-12-2023
Bij de diensten:

Zondag 24 december 19.30 uur Ds. A. Vriend: Kerstavonddienst, zie KerstKraambezoek. Geen ochtenddienst.

Maandag 25 december 9.30 uur Ds. A. Vriend m.m.v. de Heidenskipster fanfare "Studio" in Doarpshûs It Swaeigat: 1ste Kerstdag.

Zondag 31 december 19.30 uur ds. Vriend gezamenlijk met Workum in It Heidenskip. Oudjaarsdienst. Na afloop oliebollen en glühwein. Geen ochtenddienst. Kerkgangers uit Workum kunnen gebruikmaken van Buurtbus 103 heen en terug.

Solidariteitskas: u ontving via de gemeente-mail een verzoek om bij te dragen aan de solidariteitskas.
rek.nr. penningmeester PG It Heidenskip NL 21 RABO 0372 1028 32

Hûskeamergesprekken: gepland op woe 17/1, di 23/1, woe 24/1 en do 1/2 2024. noteer die data.

Kerstboom: Arnold Vriend zal met jongelui zaterdag 23/ 12 om 09.30 uur de kerstboom in de kerk opzetten; lekkers en chocolademelk aanwezig. Een handvol jeugd heeft zich al gemeld; doe ook mee en zorg dat de dominee te weinig lekkers mee heeft!

De kerkenraad zal het dorpshuis gezellig maken voor eerste kerstdag; zo doen we allemaal wat.


KerstKraambezoek

Alle kinderen en hun ouders zijn van harte uitgenodigd voor een KerstKraambezoek
tijdens de kerstavondviering zondagavond 24 december om 19.30u
in de kerk van It Heidenskip Brânburren 18
Luisteren naar het kerstverhaal, kerstliedjes zingen, maken van een Kerstgeboortekaartje.
Met de ouders kijken we wat Jezus’ geboortekaartje betekent.
Welkom op het KerstKraambezoek!

Collectedoel Kerstavonddienst:
Het vergeten kind

De decembermaand staat voor gezellig samenzijn met familie en cadeautjes onder de boom. Voor duizenden kinderen die opgroeien in een moeilijke thuissituatie of zelfs niet meer thuis wonen is dat geluk ver te zoeken. Kerstmis wordt zelden vrolijk en feest is het nooit.

Ze voelen zich eenzamer dan ooit. Of de decembermaand brengt pijnlijke herinneringen bij ze naar boven. Omdat Kerstmis bij hen geen feestje was. Geen gezellige tijd met familie. En van lekker eten en cadeautjes was al helemaal geen sprake .

Stichting Het vergeten kind kan de problemen van vergeten kinderen niet altijd voorkomen of direct oplossen. Ze werkt aan langetermijnoplossingen, maar zorgt ook voor fijne momenten waarin deze kinderen weer even onbezorgd kind kunnen zijn. Positieve momenten met het gezin of de omgeving dragen bij aan hun welzijn en veerkracht.
MET DEZE KERSTACTIE WILLEN WE
VEEL VERGETEN KINDEREN EEN ONVERGETELIJKE KERST(BOX) TE BEZORGEN!

De Kerstbox staat symbool voor alle activiteiten die Stichting Het Vergeten Kind in de kerstvakantie organiseert voor kwetsbare kinderen. Dagjes uit naar o.a. de Efteling, Walibi en Toverland. Via gemeenten deelt Het vergeten kind verrassingsboxen uit, boordevol spelletjes, knutsel- en bakspullen. En daarnaast staan er ook weekenden op het programma, waarbij kinderen van vrijdagavond tot zondag een onbezorgde tijd bij Heppie hebben.
Deze kerstvakantie wil Het Vergeten Kind ten minste 5.500 kinderen een onvergetelijke kerst bezorgen!

Bezoekt u de kerstnachtdienst niet, maar wilt u ook een bijdrage leveren, dan kunt u doneren op rekeningnummer NL 12 RABO 0372 1627 46. t.n.v. Diaconie PKN It Heidenskip onder vermelding van: Het vergeten kind


Collectedoel 1ste Kerstdag:
In actie voor kinderen in de knel

Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling... Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij en ver weg. Kerk in Actie gunt hen een beter leven, en komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun.

Bezoekt u de kerkdienst niet, maar wilt u ook een bijdrage leveren, dan kunt u doneren op rekeningnummer NL 12 RABO 0372 1627 46. t.n.v. Diaconie PKN It Heidenskip onder vermelding van: Kinderen in de knel

Welkom Sander!

De gemeente feliciteert Klaas, Neeltje en de kinderen met de geboorte van zoon en broertje. Hoe mooi, hoe bijzonder.


Een passende boodschap, fraai verpakt: eind goed al goed!

Daarom!

Een veel, zeker in vroeger tijd, gegeven antwoord op de vraag waarom...?

Daarom luidt de kerkklok als er weer een kerkdienst is, omdat een ieder mag weten erbij te horen. U bent welkom, kom gerust! De deur staat open.


Daarom wappert de vredesvlag bij de kerk, omdat dat symbool, teken van vrede, gezien mag worden in deze tijd van advent. Licht, Jezus wordt geboren, een wijs man die ons voorleefde en voorhield van iedereen te houden.
Ons Eeuwig Belang

Bewandelt tevreden
den weg hier beneden
soms strijd, soms genot
wat de aard ook mag geven
ons werkelijk leven
begint eerst bij God!


Wêr kinne wy hinne?:

Zangdienst in Sloten
De zangdiensten in Wyckel en Sloten zijn een initiatief van de Protestantse Gemeenten te Wyckel en te Sloten.
Tijdens deze diensten worden er meestal liederen uit onze eigen bundel "Sjong foar de Hear" gezongen, dit zijn hoofdzakelijk Johannes de Heer liederen. De zangdiensten in Wyckel worden gehouden in de Vaste
Burchtkerk en in Sloten in de Grutte Tsjerke.

Voor 2023 is er op 26 december een zangdienst in Sloten, aanvang 9.30 uur, voorganger: ds. J.M. Peschar (eigen predikant).

Datum: 26 december 2023
Tijd:     9.30 uur
Plaats:  Grutte Tsjerke, Heerenwal 52, Sloten
17-12-2023
Bij de diensten:


Zondag 17 december 11.15 uur Ds. L. Muilwijk-Huis. Derde zondag van advent.

Bloemen: de bloemen van de eerste zondag van deze maand gingen afgelopen week naar Hitsje v/d Wal. Zij verhuisde, na meer dan 70! jaar It Heidenskip, onlangs naar Oudemirdum. Wij wensen haar daar een goede toekomst .

Vaste vrijwillige bijdrage: onze penningmeester verzoekt iedereen die de toegezegde financiële bijdrage 2023 nog niet heeft overgemaakt, dat te doen vóór het einde van het jaar.
T.n.v. prot.gemeente it Heidenskip: NL 21 RABO 0372 1028 32
Dank u wel.

Stikstof / Derogatie: meer mest uitrijden over je land dan de EU norm. Dat stopt dus en nu ook nog 5% 2024, en 20% 2025, extra verlaging in de met nutriënten vervuilde gebieden. Wat moet je als veehouder?
Het raakt veel van onze gemeenteleden.
Taboer , taboer.nl of 088-8886608, heeft geen oplossing, wel een luisterend oor en hulp bij de ontstane psychologische problematiek.
En hoe kunnen we als gemeente elkaar steunen?

Collectdoel a.s. zondag 17 december:
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven krijgen.

Bezoekt u de kerkdienst niet, maar wilt u ook een bijdrage leveren, dan kunt u doneren op rekeningnummer NL 12 RABO 0372 1627 46. t.n.v. Diaconie PKN It Heidenskip onder vermelding van: Hulp ongedocumenteerden


vanuit een Godsbeeld

Historicus en terrorisme- deskundige Beatrice de Graaf meent dat we dankbaar mogen zijn dat de Nederlandse samenleving, ondanks alle polarisatie en ophef, een functionerende rechtsstaat is. Dat de instituties er nog relatief goed voor staan. Voor haar is dit het narratief (verhaal- red.) dat ons in de basis voldoende zou moeten bieden. De Graaf is actief voor de Christen Unie en heeft zelf geen nieuw narratief nodig. Ze voelt zich thuis in het christendom. Hieronder enkele citaten uit het interview met haar.
".... want in het christendom is het opkomen en het je inzetten voor de res publica, de publieke zaak, juist de kern. Augustus  heeft in de De civitate Dei geschreven: 'zoek het goede voor de stad en het land."
Vraagsteller: Wij zijn enorm geëgaliseerd als samenleving, maar het lijkt alsof je pleit voor echte elite die de res publica, publieke zaak, van nu weer gaat dienen vanuit een warm en zorgzaam narratief ( verhaal-red.). " het is een systeem van ' noblesse oblige' (adel verplicht): als jij wat meer hebt dan een ander, leg je ook wat meer in. Het idee dat je trots bent als je belasting weet te ontduiken staat daar haaks op. Anno nu is dat een ernstig probleem. Het is belangrijk dat je kinderen al jong leert dat belasting betalen goed is. Hoe meer ,hoe beter. Dan heb je immers genoeg inkomsten om niet alleen jezelf, maar ook anderen een stukje gelukkiger te maken."  

Uit VOLZIN nr. 10 0ktober 2023 jaargang 22

een interview n.a.v. het onlangs verschenen boek van Esther van Fenema, psychiater en Joost Roselaers, predikant: De leegte voorbij. Beide schrijvers spreken met derden over de leegte van het bestaan op zoek naar een nieuw gedeeld verhaal. O.a. met Beatrice en met  Dirk De Wachter, zie verderop in ' wêr kinne wy hinne '.Dom? weetje

Oorlog is een plek waar jonge mensen
die elkaar niet kennen en elkaar niet haten....
elkaar wel vermoorden.

Door de beslissingen van ouwe lullen
die elkaar wel kennen...
maar elkaar niet vermoorden.

Was het maar zo dat zonen van Abraham samen zongen:
'zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen...,
( lied 133)

Ons Eeuwig Belang

Mooi passend bij de vredesvlag, lied 1002

Lied: Een volk op weg gezet

Een volk op weg gezet
om vrede tegemoet te gaan:
de toekomst die is aangezegd,
moet doorverteld, verstaan, gedaan.
Zijn wij dat volk gewekt om op te staan?
Wij gaan.

Wie gaat voorop, wil herder zijn,
speurend naar water, plekken groen?
De wolven huilen in het bos,
wie vindt een weg om recht te doen?
Wie vrede zoekt moet vechten in
de loden schoenen van de angst.
Maar kreupel en verminkt geraakt,
weten wij: toekomst duurt het langst.

Een volk op weg gezet
om vrede tegemoet te gaan:
de toekomst die is aangezegd,
moet doorverteld, verstaan, gedaan.
Zijn wij dat volk gewekt om op te staan?
Wij gaan.


Wêr kinne wy hinne?:


Letselschade
Vonne van der Meer schreef een aansprekende roman die bijzonder aansluit bij ons thema. In net 100 bladzijden lezen we over een letselschadespecialist. Hij onderzoekt -de laatste klus voor zijn pensioen- wat een jonge vrouw te dragen kreeg. Een skiongeluk zette een streep door zoveel in haar bestaan. Hoe kijk je zinvol naar wat jou en een ander overkomen is? We delen gedachten hierover op woensdag 13 december ‘23, 19.45u, in Op ‘e Hichte, met een voorzet van ds. Joke van Voorst. Fijn als je het boekje dan gelezen hebt.

Datum: woensdag 13 december 2023
Tijd:     19,45 uur
Plaats:  Op 'e Hichte, Jacob Benckesplein 1, Koudum


U wordt allen van harte uitgenodigd bij het sfeervolle kerstconcert in de Grote of Sint Gertrudiskerk  van Workum op zondagmiddag 17 december.
U kunt genieten dan prachtige zang van het  Workumer mannenkoor “Laus Deo’  olv Hélène Vijver met pianobegeleiding van Cobie Hofman en
het Fries Mannenensemble uit Sneek olv Klaske Deinum met pianobegeleiding van Jan Moens. Dit mannenensemble bestaat uit 11 zangers (met 4 leden uit Workum).
Daarnaast kunt u genieten van het optreden van 125-jarige fanfare “Studio’ uit it Heidenskip olv Marten Miedema.
De optredens zullen worden afgewisseld met een optreden van fluittiste Bea Algra en door samenzang van bekende kerstliederen.
“Samen zingen heeft een enorme verbindende kracht.”
Trompettist is Siebe Bokma en organiste  is Klaske Deinum.
Het concert begint om 16.00 uur en de toegang is gratis (collecte na afloop)

Oant sjen op 17 desimber!

Klaske Deinum

Datum: zondag 17 december 2023
Tijd:    16.00 uur
Plaats: Sint Gertrudiskerk, Merk 5, Workum
10-12-2023
Bij de diensten:

Zondag 10 december 9.30 uur Ds. A. Vriend. De tweede zondag van advent gezamenlijke dienst in Oer de Toer te Workum.

Een nieuw Godsbeeld

Deze katern had eerst als aanhef: 'op zoek naar een ander godsbeeld'.  Een verhaal van een persoonlijke zoektocht.
Daarna: 'op zoek naar God'.  Waar moeten we zoeken?
En in de vorige Ons Eeuwig Belang was de titel: 'een nieuw Godsbeeld'.  Een antwoord.

Maar kúnnen we ons de Eeuwige verbeelden?

We kunnen wél zingen:
      maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
      afgezonderd in uw vrede.
      Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid
      schouwen mag in geest en waarheid.
      Heer laat mij / even vrij
      als een adelaar stijgen,
      zo word ik U eigen.
                                                      (lied 906: 7)  

Domineetje

gemeente-tje

kerkje

dorpje

én een vredesvlag, gehesen op de eerste zondag van advent.
Groots van betekenis.

Uit de duisternis naar het licht.

December duisternis, duisternis in oorlogen, natuurrampen, duistere kanten van onszelf.....

Met deze vlag wil onze gemeente de weg naar Licht en vrede aan iedereen laten zien.  
Sprak Jezus niet: "Ik ben het licht voor de wereld. Wie  mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft". (Joh.8:12)


Ons Eeuwig Belang
Leven, niet voor jezelf maar bewogen door ontferming.
Dat  wisten ze rond 400 ook al.
Een gebed van Efraïm de Syriër:

Heer, Meester van mijn leven,
geef mij niet de geest van ledigheid,
heerszucht of onnutte woorden.

Maar geef mij, uw dienaar een geest
van zelfbeheersing, deemoed, geduld en liefde.

En dat ik geen oordeel heb over mijn broeder, want Gij zijt van de eeuwen der eeuwen.

Amen

Wêr kinne wy hinne?:

Praat mee: 'Als het niet meer gaat'

‘Als het niet meer gaat’ is een boek dat geschreven is door een arts (Ad Nuijten) en een predikant (Piet Schelling). Dit boekje is het uitgangspunt voor deze avond.

Het zou mooi zijn als u dit boekje van te voren heeft gelezen maar het hoeft niet om deze avond mee te kunnen maken. Om u een indruk te geven van de inhoud van dit boekje citeer ik de achterkant van het boek:

‘Steeds meer mensen die in God geloven overwegen euthanasie. Maar wat vindt God van een zelfgekozen levenseinde? Schaad je achterblijvers niet met de daad van euthanasie? De auteurs zijn van mening dat de mens zijn einde zelf mag kiezen. Met dit boek helpen zij de lezer om verder na te denken over de zin van het lijden, de aard en het (on)draaglijke daarvan, de vooruitzichten vóór en ná de dood en wat zij voor zichzelf kunnen verantwoorden. Kortom, een boek dat pleidooi voert voor een ‘goede dood’ vanuit het unieke perspectief van dominee en dokter’.

Pim Engelenburg, gepensioneerd huisarts (Dordrecht en Workum) en ds. Liesbeth Muilwijk zullen deze avond inleiden en vervolgens zal er alle ruimte zijn om met elkaar van gedachten te wisselen en vragen te stellen.

Datum: donderdag 7 december 2023
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Protestantse kerk, Brânburren 18, It HeidenskipBESTE DORPSGENOTEN EN OUD-LEDEN!
Wat hebben we afgelopen zomer kunnen genieten van de prachtige optredens van ons fanfareorkest “Studio”! Dit allemaal in het 125-jarige jubileumjaar van deze mooie vereniging.

Eerst tijdens de openluchtvoorstelling “125-jier Blaasmuzyk yn It Heidenskip” en enkele weken later bij de indrukwekkende uitvoering van de rockopera “It Swurd fan Damokles”. Bij beide voorstellingen waren naast de leden van het orkest ook vele inwoners van It Heidenskip nauw betrokken. Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Al jaren lang is Studio een belangrijk onderdeel van It Heidenskip. Of het nu gaat om concerten in het dorpshuis, het meewerken aan kerkdiensten, muzikale bijdragen aan toneelstukken, het muzikaal opluisteren van de optocht tijdens het dorpsfeest of spelen bij het fierljeppen. Studio zorgt voor de muzikale omlijsting en muziek maakt mensen blij.

Daarnaast treedt Studio in muzikaal opzicht vaak op als ambassadeur voor It Heidenskip in Friesland en Nederland. Tijdens optredens bij provinciale en landelijke festivals wist het orkest vaak een hoog niveau te bereiken.

Echter, sinds een aantal jaren kijken bestuur, dirigent en leden van de vereniging met enige zorg richting de toekomst. Het ledenaantal loopt terug doordat muzikanten om verschillende redenen besluiten te stoppen met muziek maken bij Studio. Daarnaast zijn er sinds de sluiting van de basisschool in het dorp weinig tot geen beginnende jeugdleden meer waardoor er geen instroom van jonge nieuwe leden meer is.

Als bestuur, dirigent en leden van Studio wij het ons bijna niet voorstellen dat ons dorp de muzikale klanken van onze fanfare na 125 jaar zou moeten missen! Gezamenlijk delen wij daarom via deze weg deze boodschap met jullie in een poging om muziekvereniging Studio weer nieuw leven in te “blazen”.

Ook mede-verenigingen, commissies en gemeenschappen uit It Heidenskip ondersteunen deze boodschap:

   Protestante Gemeente It Heidenskip
   Tonielferiening ‘Yn it oare fel’
   Beheerscommissie Dorpshuis ‘It Swaeigat’
   Dorpskrant ‘De Buurtsboade’
   Feestcommissie It Heidenskip
   Fierljepferiening It Heidenskip
   Dorpsbelang It Heidenskip
   Jeugdclub


Wat zijn de mogelijkheden:
- Heb je in het verleden deel uit gemaakt van deze mooie fanfare (of een andere muziekvereniging)? En zou je wel weer eens zin hebben om een instrument te bespelen en samen muziek te maken? Laat het ons weten! Neem vrijblijvend eens contact op met één van de bestuursleden. Dan zorgen wij ervoor, indien nodig, dat je een muziekinstrument krijgt zodat je het weer eens kunt proberen en daarna vrijblijvend eens mee kunt spelen op de repetitie.

- Heb je nog nooit een muziekinstrument bespeeld, maar zou je dit graag willen leren? Ook dan kun je het ons laten weten! Neem vrijblijvend contact op met één van de bestuursleden. Dan kunnen wij je helpen en begeleiden in het proces om een muziekinstrument te leren bespelen. Zo kunnen wij je voorzien van een muziekinstrument naar keuze en kunnen wij je in contact brengen met de juiste projecten en personen om het bespelen van een muziekinstrument onder de knie te krijgen.

- Heb je kinderen in de basisschoolleeftijd? En lijkt het jouw kind leuk om een muziekinstrument te bespelen? Kom dan naar de muziekmarkt op zaterdagmiddag 9 december om 16:00 in dorpshuis ‘It Swaeigat’. Op deze middag komt jeugdorkest ‘De Noten Brijbekken’ uit Workum naar It Heidenskip om een optreden te geven. Daarnaast is er deze middag de gelegenheid voor de kinderen om eens een muziekinstrument uit te proberen. Mocht jouw kind na deze middag aangestoken zijn met het muziekvirus en verder willen gaan met muziek maken, dan kunnen wij zorgen voor een muziekinstrument naar keuze zodat je kind op muziekles kan. Verder is er dan uiteraard de mogelijkheid om aan te sluiten bij het jeugdkorps ‘De Noten Brijbekken’ om op een speelse wijze gezamenlijk muziek te maken met leeftijdsgenoten. Meer informatie over deze muziekmarkt volgt nog.

Wat houdt spelen bij muziekvereniging Studio It Heidenskip in:

   Leuke club muzikanten met een gezellige nazit na de repetitie
   Verbinding & saamhorigheid door samen muziek te maken
   Repetitie op woensdagavond van 19:30 tot 22:00
   Gezonde muzikale uitdaging, maar toch laagdrempelig en gezellig
  Spelen van diverse muziekgenres en deelname aan diverse soorten concerten en muziekfestivals
   Uitgebreide instrumentencollectie
   Leuke uitjes zoals studieweekenden & gezamenlijke concerten met andere verenigingen
   uit het land


Met vriendelijke groet,
Muziekvereniging Studio It Heidenskip (mailadres: cmvstudio1898@live.nl)

Contactgegevens bestuursleden:
Tjitte Ketelaar (telefoonnummer: 06-23032392)
Wisse Renema (telefoonnummer: 06-15166882)
Sanne Riem (telefoonnummer: 06-29897384)
Klaas-Anne Terluin (telefoonnummer: 06-29483444)
Hendrik Haanstra (telefoonnummer: 06-20942403)

Datum: zaterdag 9 december 2023
Tijd: 16.00 uur
Plaats: Doarpshûs It Swaeigat, Brânburren 26, It Heidenskip


03-12-2023
Bij de diensten:
Zondag 3 december 11.15 uur Ds. A. Althuis. De eerste zondag van advent.


27 november 2023  de laatste zondag van het kerkelijk jaar

In onze kleine gemeente herdachten we Botte Ouderkerken, overleden december 2022.
Als gemeente stonden we deze zondag om Ans en haar dochters heen.

Een nieuw Godsbeeld

God en lot
Is er een groot
onmetelijk
verstand,
dat van tevoren
uitwerkt
wat gebeurt,
is er misschien een god
die niet verschilt
van dat
waarvoor ik geen verklaring
weet: ons lot?

Die God,
weet ik,
die is er niet.
Er is in naam van God
een man geweest,
een Jood,
een man die vol ontferming was  
en zeer bewogen over
ieder mens
in nood.  

Die is er nog.
Geert Bogaard

Domineetje


Ons Eeuwig Belang

Niks wapperen bij de kerk op 22 november....

Ouderen onder ons kennen het gezegde wel:

zij die veel beloven en weinig doen,
zijn gelijk een mager hoen,
die wel kakelt op de stok,
maar geen ei legt in het hok.

Ondanks tijdige bestelling, extra betaling voor 'express' bezorging bleek dat niet haalbaar.
Misschien wel symbolisch voor een vredesproces.

Maar die vredesvlag ligt nu toch in de consistorie van de kerk en de kerkenraad stelt voor om die de eerste zondag van advent, na de dienst als gemeente met elkaar te hijsen.

Advent - dat wat komt, leven naar het licht toe.

Wêr kinne wy hinne?:


Geloven in de drukte

Midden in alle bezigheden en steeds minder vaste gewoontes, is het niet vanzelfsprekend om ergens tijd voor te nemen. En toch weten we eigenlijk wel dat het goed is. Om met aandacht te leven. Voor jezelf, voor de mensen om je heen, voor de wereld. En voor God? Midden in de drukte een avond apart zetten om met ‘geloven in de drukte’ aan de slag te gaan.

Datum: donderdag 30 november 2023
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer, Merk 7, Workum


Werk mee – Kerststukjes maken voor een ander

Zoals u wellicht weet is het al enkele jaren gebruikelijk dat de diaconie rond de Kerstdagen een kerststukje rond brengt bij mensen; als bemoediging. De namen worden door gemeenteleden aangedragen.

Vorig jaar is het idee ontstaan om het op een andere manier tot stand te brengen. Ook dit jaar gaan we met elkaar aan de slag om een kerststukje te maken. Dit is onder begeleiding van ervaren bloemschikkers. Al het materiaal is aanwezig. Wellicht handig om zelf een mesje en tangetje mee te nemen. Na afloop is er de gelegenheid om de bloemstukjes rond te brengen bij de mensen die de diaconie heeft doorgekregen. Mocht dit niet gaan lukken dan zorgt de diaconie voor de bezorging. Helpt u mee? We gaan in twee groepen aan de slag; u kunt zich opgeven voor de middag of voor de avond bij ventcommissiepgworkum@gmail.com

Datum: dinsdag 12 december 2023
Tijd: 14.00 -16.00 uur en 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer, Merk 7, Workum

Letselschade

Vonne van der Meer schreef een aansprekende roman die bijzonder aansluit bij ons thema. In net 100 bladzijden lezen we over een letselschadespecialist. Hij onderzoekt -de laatste klus voor zijn pensioen- wat een jonge vrouw te dragen kreeg. Een skiongeluk zette een streep door zoveel in haar bestaan. Hoe kijk je zinvol naar wat jou en een ander overkomen is? We delen gedachten hierover op woensdag 13 december ‘23, 19.45u, in Op ‘e Hichte, met een voorzet van ds. Joke van Voorst. Fijn als je het boekje dan gelezen hebt.

Datum: woensdag 13 december 2023
Tijd: 19,45 uur
Plaats: Op 'e Hichte, Jacob Binckesstraat, Koudum


Zangdienst in Sloten

De zangdiensten in Wyckel en Sloten zijn een initiatief van de Protestantse Gemeenten te Wyckel en te Sloten.
Tijdens deze diensten worden er meestal liederen uit onze eigen bundel "Sjong foar de Hear" gezongen, dit zijn hoofdzakelijk Johannes de Heer liederen. De zangdiensten in Wyckel worden gehouden in de Vaste
Burchtkerk en in Sloten in de Grutte Tsjerke.

Voor 2023 is er op 26 december een zangdienst in Sloten, aanvang 9.30 uur, voorganger: ds. J.M. Peschar (eigen predikant).

Datum: 26 december 2023
Tijd: 9.30 uur
Plaats: Grutte Tsjerke, Heerenwal 52, Sloten
25-11-2023
Bij de diensten:
Zondag 26 november 11.15 uur Ds. A. Vriend. Laatste zondag kerkelijk jaar.


Op zoek naar God

Waarom op zoek naar God?.....als Jezus ons al voorgaat.

Paulus schrijft aan de Filippenzen: "laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte van een dienaar aan."
Voor het woord "dienaar" kunnen we ook slaaf invullen. Jezus slaaf. Ja, Hij is gemarteld, gedood... voor onze zonden.
Jezus slaaf...Wat doet het ons dat Jezus slaaf was...mensen de voeten waste, opkwam voor de mensen die aan de kant stonden.
En wat doen we met de oproep om ook die gezindheid van Jezus te hebben, of voorzichtig gezegd, te ontwikkelen.
  
Laten we daar over nadenken...

Domineetje
We lazen Genesis 9: 25-27, Lucas 12: 35-48 en Filemon: 1-22.

En de dominee sprak onder andere:
Paulus schrijft zijn brief aan Filémon vanuit de gevangenis. Bij hem is ene Onesimus gekomen.
Onesimus was een slaaf van ene Filémon.

De betekenis van het Hebreeuwse woord ebed voor slaaf en het Griekse woord voor slaaf doulos komen overeen. Ze betekenen zoveel als: werker, dienstknecht, slaaf, onderdaan.
Ik denk, dat als wij aan slaaf denken er dan bij ons beelden uit films bovenkomen: zwarte mensen die zich uit de naad werken.
Die om het minste geringste de zweep en wat al niet meer aan martelpraktijken over zich heen kregen, gedood werden zelfs, vrouwen verkracht.
Mensen die het bezit van anderen zijn, mensen die nauwelijks of geen aanspraak kunnen maken op rechten.

Vaak worden in het O.T. de slaven ingedeeld en opgesomd als een vorm van bezit. Elizer stelt zich voor aan Laban (Genesis 24: 35) : "de Heer heeft mijn meester overvloedig gezegend, zodat hij rijk is geworden; hij heeft hem schapen, geiten en runderen gegeven, zilver en goud, slaven en slavinnen".
In het O.T. werkten slaven veelal als herders of opzichters en/of hadden zelfs een goede positie.
Maar er was verschil. Maar net waar en bij wie je terecht kwam.
David en Jozef waren ook slaaf, althans naar het Hebreeuwse woord.
De Israëlieten wordt ook herhaaldelijk gezegd dat ze altijd in herinnering moeten houden dat ze zelf slaven zijn geweest.
De gedachte daarachter: behandel je slaven goed! Je weet wat het is om vast geketend te zitten in slavernij.

Hoe zijn we in het Westen op het idee van slavernij gekomen?
Dat roer ik nu even aan omdat die gebaseerd lijkt te zijn op de oude tekst in de Bijbel waar het over slaven gaat. We hebben er ook over gelezen. Over Cham.
Noach vervloekt zijn zoon Cham met de woorden dat hij voortaan zijn broers als slaaf zou moeten dienen. Van Cham staat dat hij een Kanaanitische is.
Op de één of andere kronkelige manier is de link gelegd van Cham naar de zwarte Afrikaanse volken...
Slaven namen binnen een huishouden soms belangrijke posities in, maar dat had geen invloed op de oneervolle status die aan hun bestaan als slaaf kleefde.
Hoe meer slaven iemand had hoe hoger de status van de eigenaar.
Slavernij opgeven..? dan zouden ze kunnen verhongeren... wan ze kunnen dan niet voor zichzelf zorgen.
Een mens kan zo geraffineerd zijn als het om uitvluchten gaat.
Ook al waren er prikkels van mensen binnen en buiten de kerk die zich tegen slavernij verzetten; het waren roependen in de woestijn die het liefst monddood gemaakt werden.
Het kwam de slavenhouders niet uit!
Ze waren het zo gewend.. Het zat in het systeem.
En stap er dan maar eens uit. Dat is lastig.
Zeker als het je geld, status kost en een onzekere toekomst oplevert.
Toen in Nederland de slavernij werd afgeschaft kregen de slavenhouders compensatie vanwege het verlies van hun gratis arbeidskrachten.

In het N.T. wordt de slavernij op zich niet betwist maar worden slaven wel als volwaardige mensen van de samenleving gezien.
Dat lazen we in Lucas. Waar Jezus een gelijkenis vertelt over een meester, een slaaf en dienstknechten.
Lees Lucas 12 vers 47.
Een ideale tekst om als slavenhouder te gebruiken in verhouding tot slaven. Zeker in die tijd toen de Statenvertaling de vertaling van slaaf had i.p.v. dienaar...
Maar als we goed lezen... dan krijgen niet de knechten en dienstmeisjes op hun falie maar de slaaf/dienaar die over hen gesteld is. De slaaf is hier niet degene die achtergesteld is. De slaaf is degene die een goede positie heeft.
Hij is door de meester in positie gesteld omleiding te hebben over andere mensen. En daar maakt hij danig misbruik van door hen te slaan.
Het gebruikte woord slaaf zet een mens makkelijk op een verkeerd spoor..
Alsof hij slachtoffer is. Hij is geen slachtoffer. Hij is dader. Als de slavenhouders goed gelezen hadden dan zouden ze deze tekst op henzelf moeten betrekken.
En dat zou je toe kunnen passen op ieder die leiding heeft over andere mensen.
Iedereen moet verantwoording afleggen aan de meester: God.

Paulus schreef in zij brief aan Filémon geen openlijk kritiek. In christelijke gemeentes waren ook slaven. gelovigen hadden slaven.
Hij heeft geschreven hoe hij vindt dat het moet.
In Galaten schrijft hij dat er geen onderscheid is tussen slaaf en vrije.
In Kolossenzen staat: " meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is, want u weet dat ook u een meester hebt, in de hemel".
Paulus doet een beroep op het karakter en het geloof van Filémon.
Hij zegt: "ontvang hem ( de slaaf Onesimus) zoals jij mij zou ontvangen". M.a.w. waag het niet on hem af te ranselen als hij terugkomt. Ontvang hem als een broeder.
Hij is een mens!

Wij kunnen ons hoofd schudden met wat er met slaven in onze geschiedenis is gebeurd.
Hoe konden de slavenhouders.... maar het zat in het systeem.
Zoals ook wij in systemen zitten.
Systemen waar mensen over 100 jaar  misschien ook wel zeggen "hoe konden ze?"
Kritisch naar jezelf kijken, kritisch naar de maatschappij kijken waarin je leeft, hoe je omgaat met anderen, met je omgeving kan best lastig zijn.
Van hoeveel ( al dan niet verborgen) slavernij maken wij gebruik?
Onderzoek heeft uitgewezen dat wij Westerse mensen indirect 2 FTE slaven in dienst hebben.
Al onze spullen die we gebruiken, onze kleren, ons eten  en drinken.
De uitbuiting van de aarde.
Dan kom je uit op verantwoording afleggen aan God.

Uiteindelijk worden we door deze korte brief van Paulus opgeroepen om op zoek te gaan naar onze Onesimus in onze buurt en context.
Om te staan voor wat goed en rechtvaardig is.
Zie je de ander staan?

Zie je de ander als mens staan: een mens met gevoel een mens met recht op een leefbaar leven. bestaanszekerheid zoals dat momenteel in de politiek heet.
Zoals jij dat voor jezelf en voor die wie je lief zijn ook wilt.

Jezus centraal stellen voor ons geestelijk heil moet ook een zichtbare verandering in onze omgang met anderen, mens, dier en milieu teweeg brengen.
En dat vraagt best lef.
En wil.


Ons Eeuwig Belang

Vanaf morgen, 22 november, wappert deze vlag boven alle partijen bij onze kerk op de Brânburren.

Geef vrede Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.
19-11-2023
Bij de diensten:
Zondag 19 november 11.15 uur Ds. L. Muilwijk.

Op zoek naar God
Vindt u het moeilijk om de God van het volk Israël te zien in het huidige Midden - Oostengeweld als dezelfde God die we ervaren in Jezus?

Noodoproep voor kinderen

Het geweld in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Israël blijft aanhouden en de situatie verslechtert met de dag.  

Nergens is het veilig. Kinderen en hun ouders ontvluchten hun huizen en zijn wanhopig. Het is moeilijk om voedsel te vinden, het water raakt op en de ziekenhuizen zijn overbelast. Er zijn al duizenden mensen omgekomen en velen zijn gewond of ontheemd.

Wij zijn geschokt. Het verlies en het lijden is onvoorstelbaar.  Kinderen zijn de grootste slachtoffers van het conflict.

We komen in actie om de kinderen en hun families te helpen.  We zijn al ter plaatse op de Westelijke Jordaanoever en reageren met directe noodhulp. Dit kunnen we niet alleen. Daarom doen we vandaag een extra noodoproep voor kinderen.

Bovenstaande was afgelopen zondag ons doel bij de schaalcollecte tijdens het Heilig Avondmaal. Er werd gul gegeven. Wilt u ook een bijdrage leveren, dan kunt u doneren op rekeningnummer NL 12 RABO 0372 1627 46. t.n.v. Diaconie PKN It Heidenskip onder vermelding van: Noodoproep voor kinderen

Domineetje

Beschreven door een bekende Nederlander als vaders stem.
Ook It Heidenskip.

Zondagmiddag negentienvijftig    
Met mijn vader naar de kerk    
Voor mij is het een wekelijks uitje    
Voor hem is het zijn dagelijks werk
't Kerkje staat in Brandeburen    
Heidenskip noemen de Friezen het    
De garagehouder komt ons halen    
Met zijn zwarte Chevrolet
De kosteres zet mij op mijn plaatsje    
In de ouderlingenbank    
Ze geeft mij twee pepermuntjes    
Wat zeg je dan, ik mompel dank
Als alle mensen zijn gezeten    
Verschijnt de ouderlingenrij    
Vader loopt daarin als tweede    
Klimt op de kansel knikt naar mij
Jongetje op zondagmiddag    
Dat niets begrijpt maar alles hoort    
Verliefd is op de stem van vader    
Die rustig voorleest uit Gods woord
In de verte loeien koeien    
Een eendejager lost een schot    
Maar niets verstoort de stem van vader    
Die voorleest uit het woord van God

Terug in de konsistoriekamer    
Staan de thee en koekjes klaar    
Vader bevrijdt zich uit zijn toga    
En jaagt de brand in een sigaar
Maar ik heb eventjes geen aandacht    
Voor de daden van mijn held    
Ik mag kollektezakken legen    
Helpen bij 't tellen van het geld
We rijden door de Friese weiden    
Benzine ruik ik gier en hooi    
De chauffeur vraagt hoe ik de preek vond    
Vader glimlacht, ik zeg mooi
Het is maar tien minuten rijden    
Thuis wacht moeder nog meer thee    
Ik mag de togakoffer dragen    
En een volgend keer weer mee
Jongetje op zondagmiddag    
In de ban van vaders stem    
Dat niets begrijpt maar heel goed luistert    
Of hij zacht klinkt of met klem
Jongetje op zondagmiddag    
Dat niets begrijpt van de heilige geest    
Maar hoort dat die stem op zijn mooist klinkt    
Als vader uit de bijbel leest


Ons Eeuwig Belang

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Dat zegt Paulus in Romeinen 8 vers 38 en 39.


Lees mee – Eleison

‘ELEISON’ betekent letterlijk: : ‘ontferm u’.
Maar wat als niemand zich over jou lijkt te ontfermen? Je je niet veilig voelt in het gezin waarin je opgroeit? De buitenwereld wegkijkt?

Ik citeer de achterkant van dit boek:
‘Een aangrijpend, maar ook hoopvol verhaal dat moeilijke vragen niet uit de weg gaat. Hoe kun je, na jarenlang onderdeel te zijn van een verstikkend familiesysteem, liefde en ontferming terugvinden?

‘Nog een paar jaar, dan konden we samen helemaal opnieuw beginnen. Los van haar familie, alleen wij met zijn tweeën.’ Dat was echt wat we geloofden, dat we het verleden achter ons konden laten. Wanneer Coen en Femke elkaar tijdens hun studietijd ontmoeten, worden ze op slag verliefd en krijgen ze al snel een relatie. In de daaropvolgende jaren leren ze elkaar niet alleen beter kennen, maar wordt Coen ook in toenemende mate geconfronteerd met de schaduwzijde van het gezin waarin zijn vriendin is opgegroeid.
Het heden komt langzaam maar zeker in de greep van Femkes verleden en Coen zet steeds grotere vraagtekens bij de verhoudingen en mechanismen binnen zijn schoonfamilie. Het zet zijn relatie met Femke, maar ook die met de familie en vrienden, steeds meer onder druk. Totdat een ogenschijnlijk onschuldige gebeurtenis de bom definitief doet barsten. 'Eleison' is een aangrijpend, maar ook hoopvol verhaal dat moeilijke vragen niet uit de weg gaat. Hoe kun je met verborgen verdriet betekenis geven aan pijn? Hoe kun je, na jarenlang onderdeel te zijn van een verstikkend familiesysteem, de liefde en ontferming weer terugvinden? 'Eleison' is gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen.'

Toen ik dit boek vorig jaar op vakantie las was mijn eerste gedachte: ‘Dit boek wil ik graag met een aantal mensen bespreken’. Leest u mee?

Ds. Liesbeth Muilwijk

Datum: maandag 20 november 2023
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer, Merk 7, Workum

Herfstconcert
CMV Studio It Heidenskip en Fanfare BlauwhuisGeloven in de drukte
Midden in alle bezigheden en steeds minder vaste gewoontes, is het niet vanzelfsprekend om ergens tijd voor te nemen. En toch weten we eigenlijk wel dat het goed is. Om met aandacht te leven. Voor jezelf, voor de mensen om je heen, voor de wereld. En voor God? Midden in de drukte een avond apart zetten om met ‘geloven in de drukte’ aan de slag te gaan.

Datum: donderdag 30 nov 2023
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer, Merk 7, Workum

BESTE DORPSGENOTEN EN OUD-LEDEN!
Wat hebben we afgelopen zomer kunnen genieten van de prachtige optredens van ons fanfareorkest “Studio”! Dit allemaal in het 125-jarige jubileumjaar van deze mooie vereniging.

Eerst tijdens de openluchtvoorstelling “125-jier Blaasmuzyk yn It Heidenskip” en enkele weken later bij de indrukwekkende uitvoering van de rockopera “It Swurd fan Damokles”. Bij beide voorstellingen waren naast de leden van het orkest ook vele inwoners van It Heidenskip nauw betrokken. Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Al jaren lang is Studio een belangrijk onderdeel van It Heidenskip. Of het nu gaat om concerten in het dorpshuis, het meewerken aan kerkdiensten, muzikale bijdragen aan toneelstukken, het muzikaal opluisteren van de optocht tijdens het dorpsfeest of spelen bij het fierljeppen. Studio zorgt voor de muzikale omlijsting en muziek maakt mensen blij.

Daarnaast treedt Studio in muzikaal opzicht vaak op als ambassadeur voor It Heidenskip in Friesland en Nederland. Tijdens optredens bij provinciale en landelijke festivals wist het orkest vaak een hoog niveau te bereiken.

Echter, sinds een aantal jaren kijken bestuur, dirigent en leden van de vereniging met enige zorg richting de toekomst. Het ledenaantal loopt terug doordat muzikanten om verschillende redenen besluiten te stoppen met muziek maken bij Studio. Daarnaast zijn er sinds de sluiting van de basisschool in het dorp weinig tot geen beginnende jeugdleden meer waardoor er geen instroom van jonge nieuwe leden meer is.

Als bestuur, dirigent en leden van Studio wij het ons bijna niet voorstellen dat ons dorp de muzikale klanken van onze fanfare na 125 jaar zou moeten missen! Gezamenlijk delen wij daarom via deze weg deze boodschap met jullie in een poging om muziekvereniging Studio weer nieuw leven in te “blazen”.

Ook mede-verenigingen, commissies en gemeenschappen uit It Heidenskip ondersteunen deze boodschap:

   Protestante Gemeente It Heidenskip
   Tonielferiening ‘Yn it oare fel’
   Beheerscommissie Dorpshuis ‘It Swaeigat’
   Dorpskrant ‘De Buurtsboade’
   Feestcommissie It Heidenskip
   Fierljepferiening It Heidenskip
   Dorpsbelang It Heidenskip
   Jeugdclub


Wat zijn de mogelijkheden:
- Heb je in het verleden deel uit gemaakt van deze mooie fanfare (of een andere muziekvereniging)? En zou je wel weer eens zin hebben om een instrument te bespelen en samen muziek te maken? Laat het ons weten! Neem vrijblijvend eens contact op met één van de bestuursleden. Dan zorgen wij ervoor, indien nodig, dat je een muziekinstrument krijgt zodat je het weer eens kunt proberen en daarna vrijblijvend eens mee kunt spelen op de repetitie.

- Heb je nog nooit een muziekinstrument bespeeld, maar zou je dit graag willen leren? Ook dan kun je het ons laten weten! Neem vrijblijvend contact op met één van de bestuursleden. Dan kunnen wij je helpen en begeleiden in het proces om een muziekinstrument te leren bespelen. Zo kunnen wij je voorzien van een muziekinstrument naar keuze en kunnen wij je in contact brengen met de juiste projecten en personen om het bespelen van een muziekinstrument onder de knie te krijgen.

- Heb je kinderen in de basisschoolleeftijd? En lijkt het jouw kind leuk om een muziekinstrument te bespelen? Kom dan naar de muziekmarkt op zaterdagmiddag 9 december om 16:00 in dorpshuis ‘It Swaeigat’. Op deze middag komt jeugdorkest ‘De Noten Brijbekken’ uit Workum naar It Heidenskip om een optreden te geven. Daarnaast is er deze middag de gelegenheid voor de kinderen om eens een muziekinstrument uit te proberen. Mocht jouw kind na deze middag aangestoken zijn met het muziekvirus en verder willen gaan met muziek maken, dan kunnen wij zorgen voor een muziekinstrument naar keuze zodat je kind op muziekles kan. Verder is er dan uiteraard de mogelijkheid om aan te sluiten bij het jeugdkorps ‘De Noten Brijbekken’ om op een speelse wijze gezamenlijk muziek te maken met leeftijdsgenoten. Meer informatie over deze muziekmarkt volgt nog.

Wat houdt spelen bij muziekvereniging Studio It Heidenskip in:

   Leuke club muzikanten met een gezellige nazit na de repetitie
   Verbinding & saamhorigheid door samen muziek te maken
   Repetitie op woensdagavond van 19:30 tot 22:00
   Gezonde muzikale uitdaging, maar toch laagdrempelig en gezellig
  Spelen van diverse muziekgenres en deelname aan diverse soorten concerten en muziekfestivals
   Uitgebreide instrumentencollectie
   Leuke uitjes zoals studieweekenden & gezamenlijke concerten met andere verenigingen
   uit het land


Met vriendelijke groet,
Muziekvereniging Studio It Heidenskip (mailadres: cmvstudio1898@live.nl)

Contactgegevens bestuursleden:
Tjitte Ketelaar (telefoonnummer: 06-23032392)
Wisse Renema (telefoonnummer: 06-15166882)
Sanne Riem (telefoonnummer: 06-29897384)
Klaas-Anne Terluin (telefoonnummer: 06-29483444)
Hendrik Haanstra (telefoonnummer: 06-20942403)

12-11-2023
Bij de diensten:
Zondag 12 november 11.15 uur Ds. A. Vriend, Heilig Avondmaal.

Dankstond  1 november 2023

De lokale commissie van de verschillende kerkgemeentes in It Heidenskip maakte dankbaar gebruik van deze voorzet van de  werkgroep "Kerken en landbouw Fryslân". Een oecumenische dienst dus voor heel het dorp.

Voor veel mensen zijn er genoeg redenen om te danken.                   

Er is geoogst, de boodschappen waren duur maar wel te krijgen en velen van ons kunnen persoonlijke dingen noemen waar we intens dankbaar voor kunnen zijn, ik denk aan school, werk, relatie of persoonlijke zegeningen

En tegelijkertijd zijn er zorgen. De zomer van 2023 liet zien dat de klimaatcrisis steeds ernstiger gevolgen krijgt. Natuurrampen en extreme weersomstandigheden kwam veelvuldig voor. En het besef groeit dat het anders moet, maar dat vraagt om verandering. En verandering vraagt offers.

En vanuit de kerk en de theologie zijn we op zoek naar inspiratiebronnen: hoe kunnen we op verantwoorde wijze de Bijbel lezen als inspiratiebron om duurzamer te leven? Waarbij niet de angst voor de ondergang van de natuur leidend is, maar waar gelovigen zich geroepen weten om de schepping te onderhouden met dezelfde liefde dan waar God die schepping met liefde heeft gemaakt en waarvan Hij zelf zegt dat het goed was.  

De werkgroep “Kerken en landbouw Fryslân” koos bij dankstond 2023 voor twee lezingen. De eerste lezing komt uit Jeremia 32 waar de profeet Jeremia onder extreme omstandigheden een akker koopt. Je kunt het gaan vergelijken met die uitspraak van Luther: “Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag nog een appelboompje planten” Jeremia koopt een akker als teken van hoop en vertrouwen.

De tweede lezing was uit Romeinen 8 waar Paulus spreekt over het zuchten van de schepping. En dat is voor ons nu heel herkenbaar, de schepping zucht. En net als in het verhaal van Jeremia kijkt zij reikhalzend uit naar een harmonieuze toestand. Paulus hoopt en bid.  

In het bericht achter de link eerst aandacht voor Jeremia 32 en daarna voor Romeinen 8 en we sluiten af met een verbinding naar dankstond. En bij alle drie thema’s een aantal liedsuggesties.   

Klik op de link: Dankstond 2023

We sloten deze dienst af met een staande, gezamenlijk gebeden zegenbede van St. Patrick:

Moge de Heer voor ons zijn om, ons de juiste weg te wijzen
moge de Heer achter ons zijn, om ons in de armen te sluiten en ons te beschermen voor gevaar
moge de Heer onder ons zijn, om ons op te vangen wanneer we dreigen te vallen
moge de Heer in ons zijn, om ons te troosten als we verdriet hebben
moge de Heer om ons heen zijn, als een beschermende muur als anderen over ons heen vallen
moge de Heer boven ons zijn, om ons te zegenen
zó zal God ons zegenen vandaag, morgen en in eeuwigheid.
Amen.

De uitgangscollecte bestemd voor War Child leverde een substantieel bedrag op.


Op zoek naar een ander godsbeeld

een ánder godsbeeld:
Dan is er dus al wel een godsbeeld. Welk beeld? Uw beeld?
Het woord ‘beeld’ veronderstelt dat we dat kunnen zien, dat het tastbaar is en iets tastbaars kunnen we aanraken. Kan dat niet, dan zouden we het toch moeten kunnen voelen, ervaren..

op zoek: “zoekt en gij zult vinden” zegt Jezus in Matteus 7:7
Er staat niet bij waarnaar, niets concreets, gewoon.. zoekt.
Je boekt wél resultaat: ..gij zult vinden.

Bij de verlichte Shell benzinepomp bij Workum trof ik eens een man die duidelijk iets liep te zoeken.
Kan ik u misschien helpen.
Ik zoek mijn 100 euro die ik verloren heb.
Waar ongeveer?
Op de Koaidyk in It Heidenskip……
..eh….maar waarom zoekt u dan hier?
Daar is het zo donker daar vind ik het toch nooit.

Wilt u de zoekende helpen? En.. hoe dan?

Domineetje


Ons Eeuwig Belang

Jezus zág Zacheus, zelfs in die vijgenboom en noemde zijn naam.

Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.                    ( lied 828:3 )

De boodschap voor ons: zie de ander.

LEON BAL Dominee Leon Bal (49) - met 18 jaar ervaring als vrijwillig brandweerman en 20 jaar als predikant- stapt in 2019 naar de leiding van de veiligheidsregio Utrecht. Hij concludeert dat het tijd is voor geestelijke verzorging bij de brandweer, ervaart tijdens het ‘luisterend-oor-zijn’ dat er op preventief gebied weinig zorg wordt verleend. Zijn leidinggevende is het van harte met hem eens en faciliteert.

Na een tweejarige voorbereiding begint Leon Bal in augustus 2021 als geestelijk verzorger van de Veiligheidsregio Utrecht. Een primeur in Nederland. Deze nieuwe functie betekent voor de predikant – voorlopig - vooral veel luisteren naar persoonlijke verhalen. Leon Bal: ‘Na ingrijpende gebeurtenissen kunnen mensen te maken krijgen met verdriet, herbelevingen, schuldgevoelens of bestemmingsvragen. Ik probeer iemand dan tevoorschijn te laten komen door te luisteren, terug te gaan naar drijfveren, waarom ze dit werk doen’.

‘Je leven geven voor een ander — en dat is wat brandweerlieden doen — is een heel religieus thema. Bij de brandweer zijn we allemaal sterk gedreven door het verlangen om er voor een ander te zijn. Hulpvaardigheid komt op de eerste plaats’.

Leon Bal zal deze avond inspirerend en enthousiast vertellen over zijn drijfveren vanuit zijn geloof, over zijn werk als predikant en binnen de brandweerorganisatie. Over gedrevenheid, hulpvaardigheid, zingeving, bestemming, veerkracht en vertrouwen. De commissie V&T is erg verheugd dat Leon Bal dit met ons wil delen - ook een primeur trouwens - en dat dit in samenwerking met het plaatselijke brandweerteam georganiseerd wordt.

Datum: maandag 6 november 2023
Tijd: 20.00 uur
Plaats: brandweerkazerne Konvintsdyk 2 8711 CK Workum

Wat je draagt: ‘Wat heb jij aan?’

Zegt wat je aan hebt ook iets over wie je bent, wat je gelooft? Eeuwenlang was dat wel zo. Kleding vertelde bijvoorbeeld welke plek je in de samenleving innam. Dat is nu minder zo. Toch vertelt kleding nog steeds veel over wie wij zijn, in onze tijd.
Een theoloog, Robert Covolo schreef er interessante dingen over op. Op deze avond deelt ds. Joke van Voorst hieruit met ons. Geen lappen tekst, maar juist stof om over na te denken!

Datum: dinsdag 7 november ’23
Tijd:  19.45 uur
Plaats: Op ‘e Hichte, Jacob Binckesstraat, Koudum


Presentatie onderzoek vooruitzien

De stichting Kerken en mensen met een verstandelijke beperking Friesland (KMVH-Friesland) zet zich in voor de verbinding tussen kerken en mensen met een verstandelijke beperking. Veel van de contacten tussen kerken en mensen met een beperking worden gedaan door pastores en vrijwilligers. Het leek de KMVH een goede zaak om onderzoek te verrichten naar de betrokkenheid van kerken en mensen met een beperking in Friesland.

Daarom heeft Dr. André Mulder (PTHU) een onderzoek verricht. Zijn onderzoeksopdracht was: Hoe evalueren vrijwilligers en predikanten/voorgangers de huidige relatie tussen geloofsgemeenschappen en mensen met een verstandelijke beperking met het oog op de toekomst?

De KMVH heeft dit onderzoek gesubsidieerd. Graag zouden dr. André Mulder en het bestuur van de KMVH dit onderzoek willen presenteren. Dit zal gebeuren op D.V. 8 november 2023, om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30) in de parochiezaal van de Rooms Katholieke kerk van de Goddelijke verlosser, Pier Panderstraat 1, 9203 SG Drachten.  

Deze bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers, pastores, diaconieën en mensen die betrokken zijn bij het geestelijke welzijn van mensen met een beperking. We hopen dat u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie over de KMVH vindt u op www.kmvh-friesland.nl

Namens het bestuur,
Ds. Piet Hulshof, secretaris.

Datum: woensdag 8 november 2023
Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Plaats: Parochiezaal Rooms Katholieke Kerk van de Goddelijke Verlosser
          Pier Panderstraat 1, 9203 SG Drachten
05-11-2023
Bij de diensten:

Woensdag
1 november  19.30 uur Dankdag. Oecumenische dienst.

Zondag 5 november 9.30 uur Em.pastor Sipke Draisma uit Sneek
                                                     Na afloop koffie- en theedrinken

Dankdag voor gewas en arbeid

Woensdag 1 november 2023 19.30 uur in de kerk van It Heidenskip dankdienst voor gewas en arbeid

Voor alle inwoners van It Heidenskip hebben de diverse lokale kerkgenootschappen de jaarlijkse dankdienst voorbereid. Een dankdienst voor gewas en arbeid.

Aan de hand van een voorzet van de Werkgroep Kerken en landbouw Fryslân lezen we uit de Bijbel, luisteren naar uitleg en zingen we met elkaar, gerelateerd aan tijdsgeest, schuld, hoop, milieu, gewas etc.

Een bijzondere opzet die u ongetwijfeld tot nadenken stemt en leidt tot gesprek.
We hopen u te ontmoeten om zo met elkaar, beide benen op aarde, ons te bezinnen.
Een dienst zonder voorganger, voor heel It Heidenskip door It Heidenskip.
‘We blijven danken, we delen onze zorgen en we lopen niet voor onze verantwoordelijkheid weg’.

Wees welkom woensdag om 19.30 uur in de kerk.

De voorbereidingscommissie Cronius, Jolmer, Martje en Pim

Op zoek naar een ander godsbeeld

Ook door muziek, met tekst, vormen wij ons beelden.

Daarboven In De Hemel
Liedje van Herman Finkers
"Weet u
Ook ik ben niet compleet knettergek
Ik heb HBS gehad"
"Ik ben een man van wetenschap van feiten en zo meer
Als iets niet is bewezen
Geloof ik het niet zo zeer
Als men glashard aan kan tonen
Dat ik me vergis
Pas dan zal ik geloven
Dat er geen hemel is"
"Ik zat in een TV program
Een soort van kruisverhoor
Men vroeg mij daar":
"Zeg Herman:
Één ding heb ik niet goed door
Je hebt toch HBS gehad?
Dat is geen kattenpis
Hoe kun je dan geloven
Dat er een hemel is?"
"Ik zat in een TV program
En ging nog verder mis
Er werd me haar fijn uitgelegd
Hoe ik me vergis
"De hemel is iets achterhaalds
Er wacht ons boven niets
De hemel
Wees nou eerlijk
Is een verzonnen iets"
"Verzonnen?, dacht ik"
"Jaja"
"Maar de veertigste van Mozart
En de liedjes van Sjak Brel zijn ook ooit verzonnen, zei ik
Toch bestaan ze wel
Iets kan zijn verzonnen en
Daardoor juist bestaan
Dat soms iets niet verzonnen is, neemt men zomaar aan"
"Mijn lied is ook verzonnen
En hoor hoe het bestaat:
Ik zing het graag
Omdat daarmee de hemel
Open gaat"
"Dus daarboven in de hemel
Zien wij elkander weer
Daar drinken wij een glaasje
Met onze lieve Heer
Ook hij die nooit geloofde
Heft daar met ons het glas
En kan dan maar niet geloven
Dat hij ooit op aarde was"
"Dus daarboven in de hemel
Zien wij elkander weer
Daar maakt Andries Knevel
Ruzie met de Heer!
"Zoals 't der hier aan toegaat,
Zegt ie
Strook niet met de leer"
"Dat klopt, zegt God
En daarom heerst er hier
Zo'n fijne sfeer"
"Dus daarboven in de hemel
Zien wij elkander weer
Daar drinken wij een glaasje
Met onze lieve Heer"
"Ook hij die nooit geloofde
Heft daar met ons het glas
En kan dan maar niet geloven
Dat hij ooit op aarde was"

Luister maar:

Domineetje

Ook domineetje hoort  'van daarboven in de hemel'.

Ons Eeuwig Belang

Groot en machtig is Hij
Groot en machtig is Hij
bekleed met sterkte
gehuld in luister
groot en machtig is Hij 2x

Eén van de meerdere opwekkingsliederen gezongen en begeleid door livemuzikanten en 5 zangeressen tijdens een doopdienst in de kerk van de Nazarener in Vlaardingen.

"... dopen we jou, je bent met Hem begraven -  hup gestrekt achterover volledig koppie onder -  en met Hem weer opgestaan - hup weer rechtop in het water-." Daverend applaus van de hele kerk waar iedereen is gaan staan.


De volwassendoop in de kerk van de Nazarener vindt plaats na een getuigenis van de betrokkene(n) voor de hele gemeente.
-Ook de Doopsgezinden kennen zo een getuigenis voor de volwassene.
Iedere volwassene die zich wil laten dopen schrijft zijn eigen belijdenis. Zij hebben geen kinderdoop.-

Een kerkdienst/bijeenkomst deze zondag, onwennig gevoel, minder comfortabel maar tóch bijzonder.

Een zaal met schitterende audiovisuele faciliteiten en belichting;
Geen orgel, wel een liveband met zangeressen.
Geen dominee, wel een voorganger.
Geen stilte, het lijkt alsof iedereen heen en weer loopt , sommigen gaan met gespreide armen, handpalmen omhoog, halverwege de dienst staan en weer zitten.
Collecte: 'op de stoel voor u staat een QR code, scan die en geef....
3x zoveel meer kinderen als dat er in It Heidenskip kerkbezoekers zijn.

Ook zo kun je dus geloof met elkaar beleven.

't Is goed om eens over je eigen schutting heen te kijken.
En zie.....overal verschillende kuddes gehoed door hun eigen herder.

Ons Aller Eeuwig belang


Kun jij het nog volgen?
Vanaf het begin van onze jaartelling hebben mensen zich afgevraagd hoe ze Jezus kunnen volgen in hun tijd en plaats. Van Augustinus, Thomas à Kempis, Dietrich Bonhoeffer, Tom Wright tot ons hier en nu. Op onze eigen levensweg heeft dat volgen van Jezus ook verschillende afslagen genomen. En toch brengt die persoon Jezus ons steeds op een weg. Kunnen we Hem nog wel volgen? Aan de hand van korte teksten en afbeeldingen proberen we te leren en onze eigen weg te verhelderen.

Datum: donderdag 2 november 2023
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer


Luister mee
– van blussende dominee naar geestelijk verzorgend brandweerman –
LEON BAL Dominee Leon Bal (49) - met 18 jaar ervaring als vrijwillig brandweerman en 20 jaar als predikant- stapt in 2019 naar de leiding van de veiligheidsregio Utrecht. Hij concludeert dat het tijd is voor geestelijke verzorging bij de brandweer, ervaart tijdens het ‘luisterend-oor-zijn’ dat er op preventief gebied weinig zorg wordt verleend. Zijn leidinggevende is het van harte met hem eens en faciliteert.

Na een tweejarige voorbereiding begint Leon Bal in augustus 2021 als geestelijk verzorger van de Veiligheidsregio Utrecht. Een primeur in Nederland. Deze nieuwe functie betekent voor de predikant – voorlopig - vooral veel luisteren naar persoonlijke verhalen. Leon Bal: ‘Na ingrijpende gebeurtenissen kunnen mensen te maken krijgen met verdriet, herbelevingen, schuldgevoelens of bestemmingsvragen. Ik probeer iemand dan tevoorschijn te laten komen door te luisteren, terug te gaan naar drijfveren, waarom ze dit werk doen’.

‘Je leven geven voor een ander — en dat is wat brandweerlieden doen — is een heel religieus thema. Bij de brandweer zijn we allemaal sterk gedreven door het verlangen om er voor een ander te zijn. Hulpvaardigheid komt op de eerste plaats’.

Leon Bal zal deze avond inspirerend en enthousiast vertellen over zijn drijfveren vanuit zijn geloof, over zijn werk als predikant en binnen de brandweerorganisatie. Over gedrevenheid, hulpvaardigheid, zingeving, bestemming, veerkracht en vertrouwen. De commissie V&T is erg verheugd dat Leon Bal dit met ons wil delen - ook een primeur trouwens - en dat dit in samenwerking met het plaatselijke brandweerteam georganiseerd wordt.

Datum: maandag 6 november 2023
Tijd: 20.00 uur
Plaats: brandweerkazerne Konvintsdyk 2 8711 CK Workum
29-10-2023
Bij de diensten:

Zondag 29 oktober  11.15 uur Ds. L. Muilwijk.

Woensdag 1 november  19.30 uur Dankdag.


Dankdag voor gewas en arbeid

Woensdag 1 november 2023 19.30 uur in de kerk van It Heidenskip dankdienst voor gewas en arbeid

Voor alle inwoners van It Heidenskip hebben de diverse lokale kerkgenootschappen de jaarlijkse dankdienst voorbereid. Een dankdienst voor gewas en arbeid.

Aan de hand van een voorzet van de Werkgroep Kerken en landbouw Fryslân lezen we uit de Bijbel, luisteren naar uitleg en zingen we met elkaar, gerelateerd aan tijdsgeest, schuld, hoop, milieu, gewas etc.

Een bijzondere opzet die u ongetwijfeld tot nadenken stemt en leidt tot gesprek.
We hopen u te ontmoeten om zo met elkaar, beide benen op aarde, ons te bezinnen.
Een dienst zonder voorganger, voor heel It Heidenskip door It Heidenskip.
‘We blijven danken, we delen onze zorgen en we lopen niet voor onze verantwoordelijkheid weg’.

Wees welkom woensdag om 19.30 uur in de kerk.

De voorbereidingscommissie Cronius, Jolmer, Martje en Pim


Op zoek naar een ander godsbeeld

Uit een oude doos, van vroeger dus.
Hoe ontwapenend zijn kinderen toch en vol vertrouwen.


Domineetje
Herfstvakantie

Ysbrand
Ons Eeuwig Belang

In de vorige editie van Ons Eeuwig Belang kwam "vroeger"  voorbij.
Vroeger.. dat is iets van ouwe mensen.
Maar velen komen daar niet eens aan toe, halen dat niet.
Denk bijvoorbeeld aan de slachtoffers in het Midden-Oosten.

Vroeger zeiden ze: 'Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'.
En sprak Jezus niet de woorden: 'Heb uw naaste lief als uzelf'.
Dat geldt toch voor iedereen?
Ons Eeuwig belang is Aller Eeuwig Belang.
22-10-2023
Bij de diensten:

Zondag 22 oktober  11.15 uur Ds. A. Vriend.


Op zoek naar een ander godsbeeld

Deel 4: Liefde (over zonde en ontvangen).

Persoonlijk houd ik van abstracties en ‘grote lijnen’. Maar in abstracties kun je niet leven. En dat blijkt het duidelijkst als het gaat over liefde. Liefde is geen abstractie; uit haar aard kan liefde niet ‘algemeen’ worden. Het is verbonden.

Liefde is een vorm van verbinding waarin vrijheid een belangrijke plaats heeft. Liefde is niet af te dwingen. Het is in vrijheid te ontvangen. En daarmee heeft ook vertrouwen een belangrijke plaats in de liefde. En de rol van macht krijgt in de liefde ook een plaats gewezen. Zo zien we hoe centraal liefde is; allerlei belangrijke dingen komen daarin bij elkaar. En we zien ook hoe wezenlijk liefde is als we op zoek zijn naar God, op zoek naar woorden voor de verbinding met God.

Je kunt niet bij een algemeen begrip van liefde beginnen en zo als het ware een geliefde ‘scheppen’. De liefde ontmoet je in de geliefde. Daarom is voor mij de persoon Jezus in de kern van mijn zoektocht. In Jezus’ leven ontmoeten we iets van de grondtoon van liefde. In Hem zien we liefde en ook hoe wij in liefde kunnen leven. Hoe liefde gericht is op bevrijden. Hoe liefde het bestaan van de ander bevestigt. Hoe macht een plaats krijgt. Niet als als overmacht om een ander te laten doen wat jij wilt. Maar macht bij Jezus is eerder het vermogen om de communicatie open te houden. Verbinding heel maken, communicatie bevrijden uit machtsverhoudingen. Verbinding maken, zonder van een ander een object te maken. En Jezus verbindt die grondtoon van liefde steeds met God. God die hij ‘vader’ noemt. Die hij aanspreekt. Die God is voor Jezus geen abstractie. Jezus staat met God in verbinding.

We kunnen ook liefde verraden. Verbindingen verbreken. Macht een verkeerde plaats geven en daarmee de vrijheid beperken. Niet willen ontvangen, maar objectiveren als iets dat te grijpen is. Vertrouwen beschamen door over iemands grenzen heen te gaan. Het woord ‘zonde’ heeft in de verhalen van de bijbel die plaats; het verbreken van verbinding. De liefde verraden. Dat komt in het verhaal van Jezus rond Goede Vrijdag duidelijk naar voren.

Op dat punt in het levensverhaal van Jezus wordt iets cruciaals verteld. Als Jezus niet meer in staat is om liefde te ontvangen of liefde te geven, als elke verbinding verbroken is die wij voorhanden hebben, als elk leven uit hem geweken is, dan is het niet afgelopen. Er wordt verteld dat Jezus, evengoed nog gedragen wordt. Dat er dan iets is dat hem draagt. Als Jezus geen actor meer is, is hij niet overgeleverd aan een onverschillig universum. Hij wordt gedragen. En hij wordt zelfs vernieuwd. Leven en liefde krijgen in hem een nieuwe plaats, zonder dat hij dat zelf doet. Dat is Pasen.

Dat probeer ik zo onder woorden te brengen, dat er buiten ons een bron van leven en liefde is; een ander, die we in Jezus ontmoeten. Die bron openbaart zich, midden in deze wereld en zegt: Ik ben. Die bron openbaart zich niet in macht of in geweld, maar in het vermogen de verbinding met zichzelf, met onszelf, met elkaar en met deze wereld open te houden. Te vernieuwen wat is verbroken. Die bron noemt Jezus: God en: Vader. Jezus spreekt die bron aan als een ander. Midden in ons leven verbindt deze bron zich met ons als geliefden. Midden in ons leven draagt die bron ons. En wat mij betreft ook de hele wereld.

Arnold Vriend


Van domino tot dominee

In het Friesch Dagblad van vorige week woensdag staat column geschreven door Willem-Jan de Wit uit Caïro. De Heidenskipsters kennen hem, doordat hij afgelopen zomer onze kerk bezocht. Het artikel gaat over het theologie studeren in Egypte:

Fady is een verwoed dominospeler. Wanneer ik de tweedejaars theologiestudent een paar keer heb ingewreven dat domino in Nederland een kinderspelletje is, daagt hij me op een avond begin oktober uit om tegen hem te spelen. Hij laat me voelen dat je behalve geluk toch ook echt tactiek en spelinzicht nodig hebt om zo min mogelijk punten aan je tegenstander weg te geven. Maar wanneer de stand 100 : 32 is en Fady volgens de hier geldende regels nog slechts één puntje nodig heeft om te winnen, heb ik het spel door en weet ik er in één ronde 52 punten bij te krijgen. Maak ik toch nog een kans om te winnen?
Lees hier verder


Domineetje

Ook vroeger....


Overweging

Een heerlijk weekendje weg met je vrouw en oudste zoon met partner naar Kamperland in Zeeland. Je kijkt er naar uit.
Maar dan komt er een spaak in het wiel.
Mijn enige collega-ouderling is door omstandigheden ook afwezig.
Dat loopt achteraf toch wel goed voor zover bekend, maar het betekent zondag niet aanwezig als ouderling, ik dan ook afwezig...?
We zijn al zo klein en met zo weinig.
Even heen en weer ...?
Komt niks van in zegt vrouwlief:  tijdens je werk  gingen je patiënten altijd voor en kwam het gezin...... vult u maar in.
Tja dat is waar, maar mijn verantwoordelijkheid dan? Ook naar onze zoon?
Een conflict van plichten; overleg dus met deze en gene.
Overmacht, de gemeente mag best beseffen dat we kwetsbaar zijn was het doorslaggevende argument dat tot mijn afwezigheid leidde.
Daarom geen ouderlingen afgelopen zondag, een noodgedwongen afwezigheid en een gekozen afwezigheid.

MAAR: prima opgelost door de diakenen, zelfs de kostersfunctie is door hen vervuld!!
Waarin een kleine gemeente  groot kan zijn.

U mag zich melden, hoor......

Pim Engelenburg, ouderling, scriba


Ons Eeuwig Belang

Bewandelt tevreden
den weg hier beneden.
Soms strijd, soms genot.
Wat de aard' ook mag geven,
ons werkelijk leven
begint eerst bij God!

Gezegdes, wijsheden, rijmpjes van vroeger... wie herkent dat niet.
15-10-2023
Bij de diensten:

Zondag 8 oktober  9.30 uur Ds. J. Majoor en na afloop gezamenlijk koffie- en theedrinken.

Op zoek naar een ander godsbeeld

Deel 3 Het geloof (over vertrouwen en macht).

In de loop van mijn leven is mijn geloof met mij mee veranderd. Het begon met een vanzelfsprekende loyaliteit aan de mensen om me heen. Toen leerde mijn broer, met wie ik op een kamer sliep, mij een gebed om zelf te bidden. Hij was niet alleen loyaal, hij was er zelf mee bezig. Dat zette me aan het denken. Ik ging naar de openbare basisschool. Daar was ruimte voor geloven, maar die moest ik zelf invullen. Geloven was voor mij dus al snel iets waar ik zelf vorm aan gaf. En dat werd omringd door anderen die mij daarin ondersteunden.

In mijn studententijd ontdekte ik dat geloven niet alleen iets was van gevoel en levensstijl, maar dat je er ook over na kon denken.
Ik kreeg een denkkader aangereikt waardoor ik de nieuwe kennis ook in een verband kon zetten. Helaas merkte ik dat ik mezelf ook ging opsluiten in dat denkkader.

Uiteindelijk raakte ik behoorlijk onder de indruk van weten en kennis, tot ik merkte dat de persoon van Jezus begon te vervagen. Die ‘ander in ons midden’; was die nog nodig, als ik die kennis mocht geloven? Binnen of buiten het kader van traditie; is er plaats voor die ander? Die vraag bracht me verder. Gaat het in geloven niet juist om het vertrouwen in de (A)ander? En wat doe ik dan met mijn traditie en mijn kennis?
Probeer ik te leven vanuit een antwoord, of probeer ik te leven vanuit het omgaan met vragen? Volgens mij is omgaan met vragen verbonden met omgaan met God als de Ander. Leven vanuit antwoorden is volgens mij juist proberen om los van God te blijven en niet in vertrouwen, maar in zekerheid te leven.

In het lied ‘He’s got the whole world in His hands..’ waar Frits de Lange zijn verhaal mee begint, zingen we over vertrouwen. Vertrouwen in de (A)ander. Een lied dat we zingen tegen al het tromgeroffel in. Geen lied vanuit een antwoord, volgens mij. Het is een troostlied gezongen door mensen die het tegendeel ervaren en proberen om te gaan met de vragen. Het is een lied van vertrouwen van de machtelozen. Een lied van vertrouwen op de Machteloze. Frits heeft het ervaren als een lied dat de absolute controle van God bezingt over alles wat er gebeurt. Dat beeld loopt dood. En volgens mij loopt dat beeld al dood op het kruis van Golgotha. Is daar niet juist iets aan de hand met macht en machteloosheid? Wordt daar in dat cruciale verhaal van het christelijke geloof, niet een kruis gezet door overmacht en controle?

Als je wilt spreken over God, dan kan dat volgens mij niet zonder spreken over die ‘ander in ons midden’; Jezus, die lastige Jood uit Nazareth. Elk godsbeeld dat je opbouwt zonder de (A)ander er in te betrekken, wordt volgens mij een on-persoonlijk godsbeeld. Is dat een wenselijk beeld? Is er dan contact mogelijk? Is er betrokkenheid mogelijk? Zou God liefde kunnen zijn, zonder relationeel aspect? Wat is dan liefde?
Daarover volgende keer meer.

Arnold Vriend

BESTE DORPSGENOTEN EN OUD-LEDEN!
Wat hebben we afgelopen zomer kunnen genieten van de prachtige optredens van ons fanfareorkest “Studio”! Dit allemaal in het 125-jarige jubileumjaar van deze mooie vereniging.

Eerst tijdens de openluchtvoorstelling “125-jier Blaasmuzyk yn It Heidenskip” en enkele weken later bij de indrukwekkende uitvoering van de rockopera “It Swurd fan Damokles”. Bij beide voorstellingen waren naast de leden van het orkest ook vele inwoners van It Heidenskip nauw betrokken. Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Al jaren lang is Studio een belangrijk onderdeel van It Heidenskip. Of het nu gaat om concerten in het dorpshuis, het meewerken aan kerkdiensten, muzikale bijdragen aan toneelstukken, het muzikaal opluisteren van de optocht tijdens het dorpsfeest of spelen bij het fierljeppen. Studio zorgt voor de muzikale omlijsting en muziek maakt mensen blij.

Daarnaast treedt Studio in muzikaal opzicht vaak op als ambassadeur voor It Heidenskip in Friesland en Nederland. Tijdens optredens bij provinciale en landelijke festivals wist het orkest vaak een hoog niveau te bereiken.

Echter, sinds een aantal jaren kijken bestuur, dirigent en leden van de vereniging met enige zorg richting de toekomst. Het ledenaantal loopt terug doordat muzikanten om verschillende redenen besluiten te stoppen met muziek maken bij Studio. Daarnaast zijn er sinds de sluiting van de basisschool in het dorp weinig tot geen beginnende jeugdleden meer waardoor er geen instroom van jonge nieuwe leden meer is.

Als bestuur, dirigent en leden van Studio wij het ons bijna niet voorstellen dat ons dorp de muzikale klanken van onze fanfare na 125 jaar zou moeten missen! Gezamenlijk delen wij daarom via deze weg deze boodschap met jullie in een poging om muziekvereniging Studio weer nieuw leven in te “blazen”.

Ook mede-verenigingen, commissies en gemeenschappen uit It Heidenskip ondersteunen deze boodschap:

   Protestante Gemeente It Heidenskip
   Tonielferiening ‘Yn it oare fel’
   Beheerscommissie Dorpshuis ‘It Swaeigat’
   Dorpskrant ‘De Buurtsboade’
   Feestcommissie It Heidenskip
   Fierljepferiening It Heidenskip
   Dorpsbelang It Heidenskip
   Jeugdclub


Wat zijn de mogelijkheden:
- Heb je in het verleden deel uit gemaakt van deze mooie fanfare (of een andere muziekvereniging)? En zou je wel weer eens zin hebben om een instrument te bespelen en samen muziek te maken? Laat het ons weten! Neem vrijblijvend eens contact op met één van de bestuursleden. Dan zorgen wij ervoor, indien nodig, dat je een muziekinstrument krijgt zodat je het weer eens kunt proberen en daarna vrijblijvend eens mee kunt spelen op de repetitie.

- Heb je nog nooit een muziekinstrument bespeeld, maar zou je dit graag willen leren? Ook dan kun je het ons laten weten! Neem vrijblijvend contact op met één van de bestuursleden. Dan kunnen wij je helpen en begeleiden in het proces om een muziekinstrument te leren bespelen. Zo kunnen wij je voorzien van een muziekinstrument naar keuze en kunnen wij je in contact brengen met de juiste projecten en personen om het bespelen van een muziekinstrument onder de knie te krijgen.

- Heb je kinderen in de basisschoolleeftijd? En lijkt het jouw kind leuk om een muziekinstrument te bespelen? Kom dan naar de muziekmarkt op zaterdagmiddag 9 december om 16:00 in dorpshuis ‘It Swaeigat’. Op deze middag komt jeugdorkest ‘De Noten Brijbekken’ uit Workum naar It Heidenskip om een optreden te geven. Daarnaast is er deze middag de gelegenheid voor de kinderen om eens een muziekinstrument uit te proberen. Mocht jouw kind na deze middag aangestoken zijn met het muziekvirus en verder willen gaan met muziek maken, dan kunnen wij zorgen voor een muziekinstrument naar keuze zodat je kind op muziekles kan. Verder is er dan uiteraard de mogelijkheid om aan te sluiten bij het jeugdkorps ‘De Noten Brijbekken’ om op een speelse wijze gezamenlijk muziek te maken met leeftijdsgenoten. Meer informatie over deze muziekmarkt volgt nog.

Wat houdt spelen bij muziekvereniging Studio It Heidenskip in:

Leuke club muzikanten met een gezellige nazit na de repetitie
Verbinding & saamhorigheid door samen muziek te maken
Repetitie op woensdagavond van 19:30 tot 22:00
Gezonde muzikale uitdaging, maar toch laagdrempelig en gezellig
Spelen van diverse muziekgenres en deelname aan diverse soorten concerten en muziekfestivals
Uitgebreide instrumentencollectie
Leuke uitjes zoals studieweekenden & gezamenlijke concerten met andere verenigingen uit het land


Met vriendelijke groet,
Muziekvereniging Studio It Heidenskip (mailadres: cmvstudio1898@live.nl)

Contactgegevens bestuursleden:
Tjitte Ketelaar (telefoonnummer: 06-23032392)
Wisse Renema (telefoonnummer: 06-15166882)
Sanne Riem (telefoonnummer: 06-29897384)
Klaas-Anne Terluin (telefoonnummer: 06-29483444)
Hendrik Haanstra (telefoonnummer: 06-20942403)

Domineetje

Lekker na de dienst fff koffie drinken met elkaar.
' t Is maar dat men weet wat ik in de koffie wil!


Luister mee – Albert Schweitzer theoloog, cultuurfilosoof en musicus

Ook al is Schweitzer (1875-1965) al lang geleden overleden toch is zijn naam nog zeer bekend. Die bekendheid kreeg hij omdat hij zijn veelbelovende betrekkingen opgaf om geneeskunde te kunnen studeren. Na die studie ging hij als arts naar Afrika. Daarna werd hij beroemd vanwege zijn werk, zijn ideeën en zijn concerten. Dat leverde hem uiteindelijk in 1952 zelfs de Nobelprijs voor de vrede op.

Wij vinden het de moeite waard om zijn gedachten en zijn muziek aan u te presenteren. Deze 'grote' man was niet alleen theoloog en cultuur-filosoof, hij was ook een beroemd organist. Heel regelmatig gaf hij orgelconcerten, dikwijls ook in Nederland, met name in Deventer. Het geld dat hij hiermee verdiende, gebruikte hij voor het financieren van zijn ziekenhuis in Lambarene (Gabon).

Ook al werkte hij als arts, toch bleef hij studeren op de terreinen waarin hij thuis was: theologie en filosofie. Als theoloog was hij nieuwtestamenticus. Het leven en werk van Jezus was in het bijzonder zijn thema. Zijn filosofische studie betrof vooral vragen als 'hoe moeten we onze cultuur vormgeven' en 'hoe moeten we als mensen met elkaar omgaan'. Het antwoord dat hij vond is zijn beroemde gedachte: 'eerbied voor het leven'.

Zoals gezegd, Schweitzer gaf regelmatig concerten. Hij was in het bijzonder geboeid door de muziek van Johann Sebastian Bach. Over hem schreef hij ook een toonaangevend boek. Zijn bewondering voor de componist betreft met name de manier waarop Bach de relatie van woord en muziek inhoud geeft. Die vormgeving is volgens Schweitzer zo sterk, dat door de muziek van Bach de woorden een nieuwe en bezielende zeggingskracht krijgen.

Albert Schweitzer heeft zoveel gedaan en gedacht dat we de taken hebben verdeeld. We hebben twee avonden die we beide keren eerlijk verdelen. Albert neemt de kant van de theologie en filosofie voor zijn rekening en Jan bespreekt zijn muziek en geeft die een plaats in de cultuurfilosofie van Schweitzer.

Albert Althuis en Jan Bruin

Datum: dinsdag 10 en 17 oktober 2023
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer


Ons Eeuwig Belang

Laudate Deum!

Delen uit een tekst in dagblad Trouw (5 oktober 2023) geschreven door Stijn Fens.

'De wereld waarin we leven, is aan het instorten en nadert wellicht het breekpunt', schrijft de paus in een kort document met de titel Laudate Deum (Prijs God) dat woensdag in Rome werd gepubliceerd.
Er moeten volgens de paus nu echt politieke beslissingen worden genomen om een dreigende catastrofe te voorkomen.
Zijn mede- katholieken herinnert de paus eraan dat ze alleen al vanuit hun geloof verplicht zijn zich in te zetten voor een beter milieu en hij vraagt gelovigen uit andere tradities hetzelfde te doen.
'De verantwoordelijkheid voor Gods aarde betekent dat mensen, begiftigd met intelligentie, de wetten van de natuur en het delicate evenwicht tussen de schepselen van deze wereld moeten respecteren.'
De paus drukt zijn medewereldburgers op het hart hun plaats te kennen.
Prijs God is de titel van zijn brief.
'Want als mensen beweren Gods plaats in te nemen, worden ze hun eigen ergste vijand.'

Redactie:
Zijn medewereldburgers van een andere kerk zingen het (lied 978):
                                   
                                     Aan u behoort , o Heer der heren,
                                     de aarde met haar wel en wee......
08-10-2023
Bij de diensten:

Zondag 8 oktober  11.15 uur ds. A. Vriend

Bloemen: De bloemen van de eerste zondag van de maand zijn, natuurlijk, naar Martje gegaan als dank van onze gemeente voor haar inbreng in de oars as oars dienst afgelopen zondag.
Een voorbeeld.


Op zoek naar een ander godsbeeld (deel 2)

De Ander (over openbaring en ontmoeting)

Als ik terug kijk naar hoe geloof in God in mijn leven is ontwikkeld, dan is de ander heel belangrijk. Ik zag bij mijn vader dat geloven in God invloed had op wat hij deed. Hij liet zich bijvoorbeeld corrigeren door wat er in de Bijbel staat. Zo erkende hij dat er een Ander was, midden in zijn leefwereld, die iets over hem te zeggen had. Bij mijn moeder maakte ik mee dat zij een innig en persoonlijk contact had met de Ander. In bidden, zingen, luisteren en spreken kon ik merken dat ze iets in dat contact kwijt kon en dat ze in dat contact ook iets terugkreeg. Ze ontmoette een Ander, midden in haar leefwereld, die haar gevoel, wil en verstand raakte.

Ook in anderen om mij heen herkende ik dat ze op de één of andere manier iets met de Ander hadden. En onbewust voedde dat bij mij de aanname dat er een Ander is, buiten mijzelf, met wie er wederkerig contact mogelijk is. En die aanname, zou ik dat geen geloof kunnen noemen? En zo begon bij mij geloof, gebed, gebod. En daarin de ontdekking dat die Ander, waarvan ik mocht aannemen dat die er was, zich bekend maakt. Met een naam zelfs. En dat die Ander zegt: Ik ben. Dat raakte me. En ik ervoer dat er ook iets van de Ander naar mij kwam.

Ik ontmoet dagelijks andere mensen. In die ontmoeting ervaar ik een ander. De kunst van elke ontmoeting is volgens mij om die ander niet te beperken tot mijn (zintuigelijke) ervaring en mijn gedachten. In een ontmoeting proberen we die ander ook echt een ander te laten zijn. Want die ander heeft bijvoorbeeld een geschiedenis die ik nooit volledig zal kennen. Met verlangens en angsten die ik niet allemaal zie en kan inleven. En al zou ik dat allemaal wel zien en weten; ik ben die ander niet. In een echte ontmoeting erkennen we, dat een ander niet hetzelfde is als mijn beeld van die ander. En toch leer ik iets van die ander kennen in een ontmoeting. Ik vorm een beeld van die ander in mijn gedachten vanwege die ontmoeting. Maar de ander is niet dat beeld.

Op een vergelijkbare manier ontmoeten we de Ander met een hoofdletter. Die ontmoeting is anders. Als het zintuigelijke zo goed als ontbreekt in een ontmoeting, wat is het dan? Zo’n ervaring met de Ander, noem ik ‘openbaring’. Omdat in dat gebeuren voor mij een dimensie open gaat waarin ik niet beperkt ben tot mijn eigen gedachten, denkpatronen, geschiedenis. Een ruimte waarin ik niet opgesloten ben in een onontkoombare stroom van oorzaak en gevolg. Misschien herken je zoiets in momenten waarin je ervoer dat je deel bent van een geheel dat jou overstijgt. In natuurervaringen bijvoorbeeld. Maar misschien ook in de vraag naar het ‘Waarom?’.  

Die aanname, die ervaringen kregen bij mij richting en inhoud door de persoon van Jezus. In de verhalen over Hem ontdekte ik hoe Hij leefde uit Zijn ontmoeting met die Ander. Hoe Hij leefde vanuit de openbaring; niet beperkt, niet opgesloten, in vrijheid en liefde verbonden met de (A)ander. Hij werd voor mij ‘de ander in ons midden’; midden in mijn leven een ander die mij ontmoette.

Die ander werd het begin van mijn nadenken. Mijn geloof ging op zoek naar inzicht. Eerst het geloof in de aanname dat de ander er is en dan de vraag: Wat betekent het dat die (A)ander er is?

Daarover een volgende keer meer.

Arnold Vriend


Domineetje

Het eerste plaatje stemt je wat weemoedig...
Het antwoord van het kind is ontwapenend.
Gezien de haardos van die jongeman en van de dominee lijkt het wel vader en zoon....
Misschien dus toch erfelijk?Ons Eeuwig Belang

Martje vertelt.

Enkele losse delen uit haar verhaal:
'...opgegroeid in een gezin met christelijke opvoeding. Twee keer op zondag naar de kerk, catechisatie, jeugdvereniging, naar een reformatorische school.'
...'op een gegeven moment leerde ik J. kennen. Na een tijd wilden we wel graag samenwonen, maar samenwonen en de kerk waar ik toen bij was ging niet samen, dus toen heb ik de kerk verlaten.'
...'De zoektocht naar een nieuwe kerk.'
...'Ik vind dat het niet zozeer erom gaat of we een bepaalde mening hebben, maar dat we er over kunnen praten met elkaar en van elkaar kunnen leren.'
... 'ook kwam de persoon van Jezus zeg maar meer tot leven. Wie was of is Hij en hoe leefde Hij en hoe Hij als voorbeeld kan zijn in het leven.'
...'Ik geloof dat God mensen niet als pop of robot heeft gemaakt, waarbij God alles in Zijn hand heeft, maar mensen met een eigen keuze en wil, zodat we zelf keuzes kunnen maken en dus ook kunnen kiezen om in God te geloven en Hem te eren.'
...'Zoals Jezus zelf zegt in Mattheus 22 vers 35 t/m 39.. (huiswerk voor de lezer: opzoeken dus- red.) Dan lezen we 3 dingen die evenveel waarde hebben: God liefhebben, je naaste liefhebben en jezelf.'

Muziek, Dans en Zangmiddag zaterdag 7 oktober


Sjonge yn Boalsert:

Op snein 8 oktober is der in sjongmiddei yn de Martinitsjerke fan Boalsert. De organisaasje is yn hannen fan de YKFE, de Yntertsjerklike Kommisje foar it Frysk yn de Earetsjinst. Der wurde lieten songen út it Fryske lieteboek Sjonge en bidde thús en yn tsjerke. De oargelbegelieding is yn hannen fan Jochem Schuurman en der is meiwurking fan in koperkwintet fan de Jouster Fanfare fan De Jouwer.

Elts dy’t graach sjonge mei is fan herte wolkom. Fan 15.00 oere ôf binne de tsjerkedoarren iepen en it programma begjint om 15.30 oere. Om likernôch 17.00 oere sil it ôfrûn wêze. Der wurdt soarge foar in boekje wêr‘t de te sjongen lieten yn steane en de tagong is fergees. By de útgong is in kollekte foar de ûnkosten.

Agenda:
Di 10 okt. Deel mee – Gemeentekring met elkaar delen en groeien
Di 10 okt. Zoek mee – Geloof beleiden
Di 10 okt. Luister mee – Albert Schweitzer
Di 12 okt. Volg mee – Hoe geloof je in vandaag
Zo 15 okt. Zing mee – zangavond
Di 17 okt. Luister mee – Albert Schweitzer
Do 26 okt. Zangmiddag Nij Mariënacker
Do 2 nov. Volg mee – Kun jij nog volgen?
Ma 6 nov. Luister mee – Leon Bal, de brandblussende dominee
Di 14 nov. Weet mee(r) – Bijbelgesprekskring
Ma 20 nov. Lees mee – Eleison
Do 23 nov. Ontmoetingsmiddag Nij Mariënacker
Ma 27 nov. Preek mee
Do 30 nov. Volg mee – Geloven in de drukte
Do 7 dec. Praat mee – Als het niet meer gaat
Di 12 dec. Weet mee(r) – Bijbelgesprekskring
Di 12 dec. Werk mee – Kerststukjes maken voor een ander
Do 21 dec. Zangmiddag Nij Mariënacker

Activiteitengids 2023-2024 online: klik hier.

01-10-2023
Bij de diensten:

Zondag 1 oktober  11.15 uur Oars as oars met als thema: Leven: is er meer?  Martje de Vries-Bandstra inspireert ons. Er is koffie vooraf vanaf 10.30 uur.

Bloemen: Onlangs heeft onze gemeente een bloemenattentie gebracht bij het 50 jarig huwelijksechtpaar Alle en Janke. Het echtpaar reageerde verheugd.

"We werden blij verrast door de felicitaties van de kerk met ons 50-jarig huwelijk. Een pracht boeket bloemen, daarvoor onze hartelijke dank.
Alle en Janke Kampen."

Op zoek naar een ander godsbeeld
In eerdere edities van Ons Eeuwig Belang stonden artikelen met bovengenoemde aanhef.
Onze eigen dominee reageert en welke titel moet er dán boven?
Zoiets als: wat als mijn godsbeeld te kort schiet?  of: Beelden van God of: Verschuivende beelden van God of: Zoektocht of: Op zoek naar woorden.

Dominee Vriend schrijft het volgende:

Verdwijnt God als mijn beeld van God tekortschiet?

In vorige OEB’s stond er een deel van een artikel van Frits de Lange, emeritus professor in de ethiek. Hij beschrijft zijn persoonlijke zoektocht naar een ander beeld van God. Hij beschrijft het persoonlijke zo, dat misschien ook anderen erkenning en herkenning vinden voor hun zoektocht. Net als De Lange ben ik ook bezig met mijn zoektocht. Die leidt mij langs andere uitzichtspunten dan De Lange. Ik probeer in een paar delen een soort gesprekje aan te knopen met het artikel, in de hoop dat we samen verder komen in onze zoektocht.

Ik kan er niet omheen en daarom begin ik er meteen maar mee; ik ben blij dat De Lange (voortaan: Frits, om het gesprek wat persoonlijker te houden…) afscheid heeft genomen van een totalitair beeld van God. Onder de indruk van de culturele mode van de jaren 1930-1960 hebben met name de Gereformeerde Kerken in die tijd over God gesproken als een soort afstandelijke, logisch verklaarbare ‘macht’. Volgens mij is dat geen vruchtbare manier van spreken over God. Het is dan ook een uitzondering in de traditie van het spreken over God.

Met de ontdekking dat dit totalitaire beeld van God niet voldoet, begint er een zoektocht voor Frits. En ik vind het mooi dat hij op zoek is naar manieren om over God te blijven spreken. Mijn eigen zoektocht had een heel andere start. Die begint er eigenlijk mee dat ik in relaties leef. Ik ben niet alleen gelaten in een wereld vol met ‘dingen’, maar ik ben opgevangen in de armen van mensen. Ik ben van vóór mijn begin verbonden met mensen. Mijn navel is elke dag weer een herinnering hoe letterlijk die verbinding is. Dat begint in mijn leven met de relatie met mijn ouders, broers en zus en dat breidt al snel in het leven uit tot allerlei andere relaties. In die relaties ontdek ik dat er anderen zijn; ik ben niet alleen. Dat lijkt een open deur en dat is het ook. Het is zo vanzelfsprekend, omdat het zo’n fundamenteel uitgangspunt is in ons leven. Ik sta in relaties met anderen.

In de relaties met anderen ontmoet ik mensen en ontdek ik via hen veel over wie zij zijn en wie ik zelf ben. In de relaties met anderen leer ik over vertrouwen en macht en verantwoordelijkheid. En in de relaties met andere mensen leer ik over liefde en ontvangen. En over het tegendeel. En al die punten werken mee in de zoektocht naar wie die Ander is, die zegt: ‘Ik ben’.

In de komende OEB’s wandel ik langs een aantal uitzichtspunten op mijn zoektocht; de ander (over openbaring en ontmoeting), het geloof (over vertrouwen en macht) en over de liefde (over zonde en ontvangen). En ik lees en hoor graag wat jullie uitzichtspunten zijn in jullie zoektocht.

Arnold Vriend

Domineetje
Zo leert u mij, domineetje, ook een beetje kennen.
Niets menselijks is mij vreemd...Activiteitengids 2023-2024

Ook voor onze gemeenteleden!


JAARTHEMA 2023-2024 Ga mee!
Dit is het thema dat de Protestantse Kerk in Nederland uitgekozen heeft voor het kerkelijk seizoen 2023-2024.

‘Ga mee’ dat klinkt heel uitnodigend! En dat wil deze gids ook zijn: een uitnodiging aan u om mee te gaan doen aan één of meerdere activiteiten die in deze gids aangeboden worden. Of u een doener, een prater of een denker bent: doe mee! Het aanbod is zo gevarieerd dat er vast wel iets voor u tussen zit. Bij elke activiteit staat een (ander) werkwoord zodat u in één opslag kunt zien waar de betreffende activiteit over gaat.

‘Ga mee’, met deze of soortgelijke woorden riep Jezus Zijn discipelen. En ze gingen. Het lijkt er op dat ze geen mitsen en maren aangevoerd hebben. Terwijl zij toch ook een achterban hadden, druk met hun werk, hun….. Ze zullen echt wel wat hebben moeten regelen. Ze gingen, ze deden. Ieder op zijn eigen manier. Met zijn eigen aardigheden en eigenaardigheden. Maar in het volgen waren ze één: gericht op Jezus.

Behalve het aanbod aan activiteiten en een formulier om u op te geven voor deze activiteiten, vindt u ook een formulier waarop u kunt aangeven wat u misschien of zelfs heel graag eenmalig of geregeld zou willen doen in de Protestantse Gemeente van Workum. Vele handen maken licht werk. U kunt natuurlijk ook gewoon eerst een keertje mee kijken, mee lopen voordat u zich opgeeft. Doe mee!

Als u iemand in uw omgeving weet die dit boekje niet krijgt maar vast wel mee wil doen met één of meerdere activiteiten: maak diegene attent op die activiteit en laat weten/voelen dat hij of zij welkom is/mee mag doen. En als de drempel misschien wat te hoog is: ga/kom dan met die ander!

Lukt het u om tijd te maken om aan één of meerdere activiteiten mee te doen?

Ik hoop dat we met elkaar een goed seizoen zullen hebben.
Namens de commissie Vorming en Toerusting
Ds. Liesbeth Muilwijk

Agenda 2023
Za 30 sept. Doe mee – Talentenmarkt
Zo 1 okt. Startzondag Protestantse Gemeente Workum
Di 3 okt. Weet mee(r) – Bijbelgesprekskring
Di 10 okt. Deel mee – Gemeentekring met elkaar delen en groeien
Di 10 okt.Zoek mee – Geloof beleiden
Di 10 okt. Luister mee – Albert Schweitzer
Di 12 okt. Volg mee – Hoe geloof je in vandaag
Zo 15 okt. Zing mee – zangavond
Di 17 okt. Luister mee – Albert Schweitzer
Do 26 okt. Zangmiddag Nij Mariënacker
Do 2 nov. Volg mee – Kun jij nog volgen?
Ma 6 nov. Luister mee – Leon Bal, de brandblussende dominee
Di 14 nov. Weet mee(r) – Bijbelgesprekskring
Ma 20 nov. Lees mee – Eleison
Do 23 nov. Ontmoetingsmiddag Nij Mariënacker
Ma 27 nov. Preek mee
Do 30 nov. Volg mee – Geloven in de drukte
Do 7 dec. Praat mee – Als het niet meer gaat
Di 12 dec. Weet mee(r) – Bijbelgesprekskring
Di 12 dec. Werk mee – Kerststukjes maken voor een ander
Do 21 dec. Zangmiddag Nij Mariënacker

Activiteitengids 2023-2024 online: klik hier.


Ons Eeuwig Belang

Als leefregel/wet kregen we zondag mee: Efeziërs 2: 14-22
Paulus schrijft daar in zijn brief aan de Efeziërs het volgende:

'Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van vijandschap afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede en verzoende Hij door het kruis beiden in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden.
Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren:'

leest u zelf verder de verzen 18-22.
17-09-2023
Bij de diensten:

Zondag 17 september  Startzondag om 09.30 uur welkom Helspaad 2 bij Hans en Mirella de Vries.
Na de koffie gaan we met elkaar onderweg in drie korte etappes van ongeveer 10 minuten, wandelen we door het land (wandelschoenen aan te raden).
Er zijn twee stops, waar we even stilstaan bij het thema: "Ga je mee?" aan de hand van het volk Israël onderweg in de woestijn.
Er is ook auto vervoer naar de stops, dus voor wie wandelen lastig is, kan evengoed mee.
Rond 11.30 uur eindigt de derde etappe weer op Helspaad 2, waar we met elkaar lunchen.
Er is een collecte bestemd voor World Servants.
Ga je mee?!


Útnûging
Jo wurde fan herte útnûge by de presintaasje
fan it boek:
WAT STILLER WAT BETTER
Jan Pieter Dykstra Hzn hat de oersetting fan “Met stille trom”,
in boek fan F. Springer, yn 2022 noch ôfmeitsje kinnen.
De presintaasje sil plak fine yn it tsjerkje fan it Heidenskip
Brânburren 18
op snein 24 septimber o.s.
om 15.00 oere.
Der is oargelmuzyk fan Barteld Post en de soan fan F. Springer
sil in koart ferhaal hâlde oer de tiid dat syn heit yn Nij Guinea wie.
WOLKOM út namme fan:
Hille Faber (útjouwerij DeRyp)
Herre Dykstra/Pieter Dykstra
p.s. graach opjaan  as jo fan doel binne te kommen en mei hoefolle minsken !
stjoer in mail nei :  faberhillebrand@gmail.com


Ons Eeuwig Belang

Let op: ik kom eraan.....

DOMINEETJE


Tsjerkepaad 2023

anksij de frijwilligers en de oarganisten hat Tsjerkepaad 2023 yn It Heidenskip wer in súkses west.
Der kamen in soad besikers op de fyts, mei de auto of boat of rinnend del. De kofje en tee stie foar harren klear. In oantal oarganisten wiene frege, om op in middei te spyljen, sadat sawat elke sneon it oargel bespile waard. Ek kamen der spontaan besikers del, dy’t graach op it oargel spylje woenen.

Tusken de banken yn it Nije Ein stiene de bylden fan brûns te pronkjen. Makke troch Marleen Engelenburg. Elk byld mei in eigen boadskip.

Foar takom jier ha de earste oarganisten harren al wer oanmeld. Foar wa’t it ek moai ta liket om op it Heidenskipster tsjerkeoargel te spyljen dy kinne harren opjaan by de scriba fan tsjerke:  ScribaPGHeidenskip@outlook.com

Op de lêste sneon kaam in frou fan 92 yn tsjerke. Se woe graach mei it oargel lieten sjonge út it lieteboek. In organist wie oanwêzig. Doe hat sy mei fjouwer oaren in oantal lieten songen. "Nostaligie" skreau sy letter yn it gasteboek.

Op zoek naar een ander godsbeeld
OOK GOD HEEFT DE WERELD NIET IN DE HAND

'He's got the whole world, the whole wide world in his hands"- ik zong het ooit rond het kampvuur met de jongeren van mijn kerk en geloofde vast in de boodschap van de gospelsong: jij hebt jouw leven niet in de hand, okay, dat kan gebeuren.
Maar wat is het dan geruststellend om te weten dat God daarboven wél alle dingen stevig under control heeft. Inmiddels geloof ik daar niet meer in, en probeer in dit artikel te laten zien dat dit religieus gezien geen verlies is.

Zo begint een essay in het maandblad Volzin (Verdiep je wereld) nr.7/8 - juli/augustus- jaargang 22 van de hand van Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek aan de PThU ( Protestantse Theologische universiteit- verbonden aan de PKN -red.).
Wij willen dat de komende zes weken, iedere week een deel,  in Ons Eeuwig Belang publiceren.
Noot redactie: Het is goed ons te realiseren dat geloof persoonlijk is en theologie een wetenschap is van de kennis van God, de Bijbel en godsdienst.
Deze editie het zesde en laatste deel van dit persoonlijke verhaal.

into my arms
Nick Cave, nu singer songwriter, tekstschrijver en dichter, maar ooit berucht om zijn gewelddadige punkoptredens, schreef zijn ontroerende liefdeslied Into My Arms (1997) voordat zijn vijftienjarige zoon Arthur in 2015 verongelukte.
Maar het lied krijgt daardoor wel een diepere lading, zeker als je ziet hoe Cave met zijn optredens vandaag andere mensen in rouw weet te troosten.
'I don't believe in an interventionist God./ But I know darling that you do.'
Zo opent het lied, dat ondanks dat ongeloof een onmiskenbare gospelsound meekreeg.
Er bestaat geen God die tussenbeide komt, bekent hij zijn geliefde.
Als Cave er wel in zou geloven, dan zou hij God op zijn blote knieën smeken om van haar af te blijven en haar te laten zoals zij is.
En als Hij dan toch zijn hand interveniërend naar haar zou uitstrekken dan zou hij vragen om haar in zíjn armen te laten vallen.
Cave gelooft evenmin in het bestaan van engelen.
Maar als ze dan toch bestaan, kunnen ze dan niet haar beschermengel worden?

Het lied sluit af met iets waarin ze als geliefden beiden wél geloven: in de liefde  zelf die hen elke keer weer in elkaars armen drijft.
'Into my arms, oh Lord/ into my arms.'
Zo wordt het ongelovige liefdesliedje plots toch nog een heel gebed.
Ook God heeft de wereld niet in zijn hand.
Misschien vangt Zij ons ooit op in haar armen, in een alles overstijgende liefde.
Maar ook als we twijfelen aan die liefde van God, dan toch niet aan de liefde voor elkaar?
Een onmiskenbaar, hard feit.
In mijn cynische buien geldt zij als godsbewijs.

Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek

Volgende week een verdere kennismaking met domineetje n.a.v. dit onderwerp.
10-09-2023
Bij de diensten:

Zondag 10 september 9.30 uur ds. F. Welbedacht van Sneek. Na afloop koffie en thee.

Zondag 17 september 10.00 uur startzondag.


Ons Eeuwig Belang

Soms krijg je uit volkomen onverwachte hoek iets te horen:

'Als je in dienst van God leeft, wordt alles goud wat je aanraakt.'

Dan word je daar stil van.

Psalm 121, CXXI in de statenvertaling

We zongen psalm 121  'ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan...', we lazen psalm 121 (niet uit de statenbijbel)  'ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?'
Een pelgrims lied, een Hammàäloth lied, zo legde onze dominee ons uit.
Het hele leven zijn we onderweg, komen bergen en dalen tegen, geluk en verdriet, tegenslag en voorspoed, onderweg met elkaar.... als pelgrims en we mogen vertrouwen dat we aankomen. Er geloof in hebben.
Dat was het thema van de avondmaal dienst zondagochtend en Jezus ging ons voor.


Schaalcollecte afgelopen zondag

De schaalcollecte tijdens het Heilig Avondmaal was afgelopen zondag voor de Stichting Nijlvallei, die tijdens de komende Kerstdagen, dus 2023, voedselpakketten uitdeelt aan straatarme christelijke gezinnen in Egypte. Nu al een collecte dus.

Mocht u ook graag een bijdrage willen leveren aan dit doel, dan kunt u een bijdrage overmaken naar ons bankrekeningnummer NL 12 RABO 0372 1627 46. t.n.v. Diaconie PKN It Heidenskip onder vermelding van: Kerst Egypte.

Hieronder vindt u de oproep van de Stichting Nijvallei:


Rond de komende Kerst hoopt Stichting Nijlvallei, net als in voorgaande jaren, duizenden straatarme christelijke gezinnen in Egypte een mooi voedselpakket te geven.

Onze hulp is urgent voor onze broeders en zusters in Egypte. De kosten van levensonderhoud zijn het afgelopen jaar verdubbeld, waardoor meer dan de helft van de miljoenen christenen onder de armoedegrens leeft. De situatie is schrijnend. De kerken in Egypte doen wat ze kunnen, maar onze diaconale steun is hierbij nodig.

Voor duizenden gezinnen kunnen we verlichting brengen rond de Kersttijd. Stichting Nijlvallei doet dit in navolging van de woorden van onze Heere, die duidelijk maakte dat het een dienst aan Hem Zelf is, als we Zijn kinderen die honger lijden eten geven. (Mattheüs 25:40)

De pakketten die worden weggeven kosten omstreeks  17.50 per stuk, en bevatten onder andere rijst, macaroni, bakolie, en dergelijke eerste levensbehoeften. Deze noodhulp wordt via ongeveer 20 kerken in Cairo, Alexandrië en Zuid Egypte aan hun armste leden geschonken. Voor de feestelijkheid wordt aan elk gezin ook een kip gegeven, want dat kunnen deze mensen zich zelden veroorloven en we gunnen ze een prachtige Kerstviering waarbij ze extra intens ervaren dat God met hen is: Hij is Immanuel.

Stichting Nijlvallei hoopt deze Kerst ongeveer 3.000 gezinnen te kunnen helpen. Elke euro die voor dit project wordt ontvangen, wordt volledig aan de voedselpakketten besteed. Er worden geen kantoorkosten en dergelijke voor deze diaconale handreiking berekend.

Voor meer informatie over Stichting Nijlvallei kunt u de website bezoeken, www.nijlvallei.nl.

Op zoek naar een ander godsbeeld
OOK GOD HEEFT DE WERELD NIET IN DE HAND

'He's got the whole world, the whole wide world in his hands"- ik zong het ooit rond het kampvuur met de jongeren van mijn kerk en geloofde vast in de boodschap van de gospelsong: jij hebt jouw leven niet in de hand, okay, dat kan gebeuren.
Maar wat is het dan geruststellend om te weten dat God daarboven wél alle dingen stevig under control heeft. Inmiddels geloof ik daar niet meer in, en probeer in dit artikel te laten zien dat dit religieus gezien geen verlies is.

Zo begint een essay in het maandblad Volzin (Verdiep je wereld) nr.7/8 - juli/augustus- jaargang 22 van de hand van Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek aan de PThU ( Protestantse Theologische universiteit- verbonden aan de PKN -red.).
Wij willen dat de komende zes weken, iedere week een deel,  in Ons Eeuwig Belang publiceren.
Noot redactie: Het is goed ons te realiseren dat geloof persoonlijk is en theologie een wetenschap is van de kennis van God, de Bijbel en godsdienst.
Deze editie het vijfde deel van dit persoonlijke verhaal.

een hachelijk avontuur
Als God huist in de ervaring van een stuwende, alles overstijgende Liefde, dan begrijp ik ook beter waarom het verlangen naar voluit leven zo taai en hardnekkig is.
Het dooft nooit uit en laat zich zelfs door trauma's het zwijgen niet opleggen.
Het 'ja' tegen het leven is niet klein te krijgen, ook als mensen er soms met reden nee tegen zeggen.
De liefde is transcendent in haar creativiteit.
Ik begrijp ook beter waarom mensen steeds maar weer, tot op hun sterfbed, het gevoel krijgen dat ze ergens thuiskomen, dat 'het goed is zo', alsof er een kosmische arm om hen heen wordt geslagen.
Dat ultieme gevoel lijkt soms volstrekt irrationeel en misplaatst.
En toch.
Ik moet aan Rilke denken: 'Wij allen vallen/..../Maar Een is er. Hij vangt dit vallen/ oneindig teder in zijn handen op.'
De gospelsong waarmee ik begon zou ik, als ik hem zo mag interpreteren, best nog mee kunnen zingen.
Maar als God liefde is, dan is de 'wil' van God alleen te verstaan als de vurige wens van een Minnaar, niet als machtshandeling.
Dan openen zich de handen van God alleen voor een omhelzing.
God verleidt, prikkelt, stimuleert, nodigt uit, overtuigt, maar dwingt niet.
Hij is niet almachtig.
God en de wereld zijn zo ( op deze manier-red.) verwikkeld in een liefdes avontuur, waarvan je niet weet hoe het afloopt.
Zijn wij wel in staat genoeg ruimte te scheppen voor elkaar, voor de aarde, de planten en de dieren, zoals God ruimte schiep voor ons allemaal?
De geschiedenis die door die vraag wordt voortgestuwd is een open proces, een risicovolle en hachelijke onderneming waarvan succes niet verzekerd is.
Ik lees de laatste tijd intensief het werk van Simone Weil ( 1909-1943) en laat me graag door haar inspireren.
Zij beschouwde de al besturende God, die sommigen het geluk gunt en anderen leed toedeelt, als de onvervalste dubbelganger van de Romeinse keizer, die in de arena met de duim omhoog of omlaag beslist over leven en dood.
Voor haar was goddelijke Voorzienigheid 'geen afwijking, geen ongerijmdheid in de orde van de wereld. Zij is de orde van de wereld zelf.'
De schepping zelf zag ze als Gods ultieme liefdesdaad.
Uit liefde trok God zich er immers helemaal uit terug om haar de ruimte te gunnen om voluit te leven.
God is niet handelend in de wereld aanwezig; hij schittert er juist door zijn afwezigheid!
Hij is er alleen met zijn liefde present.
Van dat laatste ben ik soms  minder zeker dan Simone Weil, die daar zelf heel beslist over is.

Volgende week zesde en laatste deel.


Rectificatie: Ds. Johannes van Woerden (1925-2023):
Terherne
In Ons Eeuwig Belang van vorige week stond in de titel als overlijdensjaar 1923, terwijl het geboortejaar 1925 was... Het jaar van overlijden moest natuurlijk 2023 zijn.

'Nooit kan ’t geloof teveel verwachten'…. Maar overlijden, zover voor je geboorte zou echt een wonder zijn.
03-09-2023
Bij de diensten:
Zondag 3 september 11.15 uur ds. A. Vriend van Workum. We vieren het Heilig Avondmaal.

Ons Eeuwig Belang
Nog even terug naar 'het begin'.
Weet u nog waar de naam Ons eeuwig belang vandaan komt?

Het statutenboek, 1886 dus,vervolgt aldus:
De Gereformeerde Vereeniging
dat is: Gehecht en vasthoudende aan de kerk der vaderen wier zonen wij zijn en willen blijven en die erkennen dat die kerk een zegen heeft afgeworpen voor land en volk en onder biddend opzien tot God hopen dat die Kerk voortdurend een zegen zal blijven afwerpen voor land en volk en ook voor ons en onze kinderen en wanneer wij spreken van de glorie der vaderen in zonderheid wanneer wij ons haar voorstellen in de dagen der Hervorming hebben wij nog altijd het oor en hart van het volk mede..... etc.

Zo is het nu, 2023:


Op zoek naar een ander godsbeeld
OOK GOD HEEFT DE WERELD NIET IN DE HAND

'He's got the whole world, the whole wide world in his hands"- ik zong het ooit rond het kampvuur met de jongeren van mijn kerk en geloofde vast in de boodschap van de gospelsong: jij hebt jouw leven niet in de hand, okay, dat kan gebeuren.
Maar wat is het dan geruststellend om te weten dat God daarboven wél alle dingen stevig under control heeft. Inmiddels geloof ik daar niet meer in, en probeer in dit artikel te laten zien dat dit religieus gezien geen verlies is.

Zo begint een essay in het maandblad Volzin (Verdiep je wereld) nr.7/8 - juli/augustus- jaargang 22 van de hand van Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek aan de PThU ( Protestantse Theologische universiteit- verbonden aan de PKN -red.).
Wij willen dat de komende zes weken, iedere week een deel,  in Ons Eeuwig Belang publiceren.
Noot redactie: Het is goed ons te realiseren dat geloof persoonlijk is en theologie een wetenschap is van de kennis van God, de Bijbel en godsdienst.
Deze editie het vierde deel van dit persoonlijke verhaal.

liefde als hard feit
Maar wat is dat voor oerkracht?
Ik zou het kunnen laten bij een kaal recht toe, recht aan vitalisme en voor de brute macht van de bezielde materie op de knieën gaan.
Maar ik kan en wil dat niet. Het strookt niet met mijn ervaring.
Ik houd eigenlijk alleen intens van het leven omdat en voor zover het van liefde is doorgloeit.
Als ik zie hoe mensen elkaar soms het licht in de ogen niet gunnen kost het me moeite om niet cynisch te worden.
Maar ik ben niet naïef over de liefde.
Dat er mensen zijn die echt van me houden en dat ikzelf anderen liefheb is een evenzo hard en onmiskenbaar feit als de kracht van de zon  en de omloop van de planeten.
Ik kan het alleen niet omschrijven of in een formule gieten.
Liefde is weer zo'n woord dat een hoofdletter waard is.
De wetenschap maakt je er niet veel wijzer in.
Je kunt er beter voor te raden gaan bij de grote spirituele tradities van de mensheid, en dan vooral de mystiek varianten ervan.
Is de Liefde dan ook God?
Ja, zeg ik en ik heb daarbij de Bijbel aan mijn kant.
Je vindt er twee ultrakorte definities van God, de enige in het hele boek: 'God is Geest' ( Joh.4, 24) en 'God is liefde' ( 1 Joh. 4, 16 ).
Beide definities van God worden vaak met theïstische zwerfafval vervuild: God zou een eeuwige Geest zijn die, behalve almachtig, alziend, alwetend enzovoort is, ook nog de liefde als eigenschap heeft.
Maar als God liefde is ( punt uit !), dan is Liefde ook de enige oerkracht achter en in de schepping.
God en Liefde zijn synoniemen, die je naar believen om kunt draaien.
Liefde is zo'n grenzeloos woord dat allerlei associaties oproept: van vreugdeloze seks tot gepassioneerde bezitsdrang.
Maar ik houd het maar bij mijn eigen ervaring van beminnen en bemind worden.
Liefde veronderstelt om te beginnen sympathie, het gevoel dat ik lijd als de ander lijdt en vreugde ervaar als de ander dat ook doet.
Maar liefde gaat verder: ik heb pas lief als ik daadwerkelijk gedreven word door verlangen om iemand of iets de ruimte te geven om voluit te leven.
Liefde is creatief, schept mogelijkheden die er nog niet waren.
Omgekeerd ervaar ik zelf dat iemand van mij houdt als hij of zij voor mij de ruimte weet te creëren.
Ik las de trouwintenties bij de huwelijkssluiting van een jong stel, die me trof: 'Ik wil je liefhebben en respecteren. Ik wil je helpen bij jouw menswording.'
Verlangen en thuiskomen, willen omhelzen en omhelsd worden ( zonder elkaar te verstikken )- dat kenmerkt liefde.
Ook als ze wordt gedwarsboomd of bij onvervuld verlangen moet blijven.
Of eindigt in rouw , gemis en verdriet. Liefde laat zich niet afdwingen.
'Ik wil voor jou het beste'- is op zijn krachtigst een vurige wens, geen dictaat.
Denk aan de soms machteloze liefde van ouders voor hun kind.

Wordt vervolgd.

Ds. Johannes van Woerden (1925-2023):

“Het was zondag een blijde dag voor de hervormde gemeente, want de vakature ds. M. van der Leun werd weer vervuld door de komst van ds. J. van Woerden uit Enspijk. In de morgendienst werd deze bevestigd door zijn a.s. kollega ds. L.A. Eygenraam met een preek over 1 Joh. 4 vers 7. ‘Geliefden laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God, en een ieder die God liefheeft is uit God geboren en kent God’.”

Zo begint het verslag in de Friso van 24 april 1969 over de bevestiging en intrede van ds. Johannes van Woerden. In de middagdienst op de zelfde zondag doet ds. Van Woerden zijn intrede bij de gemeente met een preek over Psalm 68 ver 27: ‘In koren prijzen zij God de Heere die immers de springader Israëls is.’  Na de preek verwelkomt ouderling Simon Smits hem met enige hartelijke woorden ook mede namens de provinciale kerkvergadering.

In de Klameare wordt receptie gehouden waar het woord gevoerd wordt door ds. J.P.J. Knipscheer, van de Doopsgezinde kerk, namens het Convent van Kerken. Ook burgemeester Van Haersma Buma van Workum is met het gemeentebestuur aanwezig. De burgemeester zegt in zijn toespraak, dat er in de stad Workum ook een functieverlies van de kerk is, in vergelijking met vroegere jaren.

Volgens ds. Eygenraam is hij samen met ds. Van Woerden als een span trekpaarden voor de gemeente.

Op 21 september 1925 wordt Johannes van Woerden geboren te Akkrum als zoon van kaashandelaar Cornelis Bernardus van Woerden en de uit Rotterdam afkomstige Leentje Bruggeman. Zijn grootvader, ook een Cornelis Bernardus, is geboren te Delft (1860) en komt in 1880 als olieslager in Akkrum wonen, later wordt hij kaashandelaar. Het pakhuis met het opschrift “VAN WOERDEN’S KAASEXPORT EN GROOTHANDEL” staat tegenwoordig als monument aan de Galamaleane 6 te Akkrum.

Grootvader Cornelis Bernardus deed niet veel aan het geloof. Totdat een schipper vroeg of hij bij zijn erf mocht aanleggen. Dat mocht. De schipper vroeg of het de zondags kon blijven liggen, want op de rustdag voer hij niet. Tevens vroeg hij of hij in de buurt op zondag “de oude waarheid” kon horen. Bij zijn vertrek gaf de schipper als dank het boek “Donderslag der goddelozen” cadeau. Sinds die dag was grootvader Cornelis Bernadus bekeerd en begon met het vertalen van geestelijke boeken die hij meenam van zakenreizen naar Schotland.
Vader Cornelis Bernardus volgde zijn voorbeeld als kaashandelaar en vertaler van christelijke boeken. Ook organiseerde hij samenkomsten in hun grote villa.

Ds. Johannes van Woerden tekent hieronder mooi de sfeer van het geloofsleven uit zijn jeugd:
“Als waardig Ledeboeriaan (volgeling van ds. Ledeboer, die o.a. tegen het gebruik van gezangen in de kerk was) was mijn vader het er niet mee eens dat mijn oom Pieter in Akkrum een Gereformeerde gemeente oprichtte. Maar hij was wel solidair en betaalde een som voor de stichting van het gebouw. Echt Ledeboeriaans zette hij zelf de huisgodsdienstoefeningen voort. Mijn oudste herinneringen gaan naar het grote huis aan de Stationsweg, tegenwoordig de Galemaleane, mijn geboortehuis. Het was het voormalige Stationskoffiehuis van Akkrum, dat mijn grootvader gekocht had. Mijn vader kocht het weer van hem. Nog zie ik voor me hoe mij als klein kind de mensen imponeerden die over het grintpad naar de stoep s-c-h-r-e-d-e-n om het preeklezen bij te wonen. Ook op de twee volgende adressen zetten wij de Ledeboeriaanse godsdienstoefeningen voort. Oude schrijvers werden gelezen, van wie de Schotten een overheersende plaats innamen. Zo nu en dan gingen we naar de Gereformeerde gemeente, maar hadden het gevoel over een hoge drempel heen te moeten. Mijn vader had geen bezwaar, en dan bleek weer zijn echt Ledeboeriaanse aard, als we des namiddags ook naar de orthodoxe diensten in de Ned. Herv. Kerk gingen. Als Christus maar verkondigd wordt, zei hij altijd. Mede-bejaarden weten hoe zonovergoten zulke herinneringen zijn.”

Johannes is getrouwd met Emmy Terlouw, geboren op 18 december 1927. In 1956 is hij kandidaat te Akkrum. Dat jaar wordt hij vicaris in Krimpen aan den IJssel. Een jaar later wordt hij predikant te Moerdijk en in 1964 te Deil-Enspijk tot 1969. Het gezin woont te Deil tot en met 1969.

Zeven jaar lang zal Ds. Johannes van Woerden predikant zijn in de hervormde gemeente Workum-It Heidenskip. Hij woont met zijn gezin in de Zuiderpastorie op Súd 43.

Op zondag 8 augustus 1976 neemt ds. Van Woerden afscheid van de gemeente met de tekst ‘Gij zijt gekocht en betaald (gedeelte van vers 23 van 1 Corinthe 7). Ouderling Jan van der Schoot richt het dankwoord aan ds. Van Woerden en zijn vrouw, die veel werk heeft verricht voor de zondagschool en de Hervormde Vrouwenverening. In de Klameare wordt de afscheidsreceptie gehouden waar de president-kerkvoogd Evert U. Dijkstra een tableau aanbiedt. Ds. B. de Boer, van de Gereformeerde Kerk, biedt namens het Convent van Kerken een door pastoor Janning gemaakt schilderij aan. Ook burgemeester Pastoor voert het woord namens B en W. en de directie van Mariënacker, waar ds. Van Woerden geestelijke adviseur was. Lolke Folkertsma spreekt namens de Jeugdraad van Workum en die van It Heidenskip enkele woorden “in de Friese taal” en schenkt aardewerk met het opschrift ‘Dêr’t God de doar tichtklapt, set Hy in finster iepen.’ Tine Bouwsma-Kaspersma richt het woord tot  Emmy van Woerden i.v.m. haar werkzaamheden voor de zondagschool. Ook Wiebe Reinstra voert het woord. Ouderling V.d. Berg uit Rotterdam-Delfshaven roept ds. Van Woerden alvast hartelijk welkom toe. Ds. Vroegindeweij bedankt zijn collega voor de prettige samenwerking.

Op zondag 22 augustus 1976 doet ds. Van Woerden zijn intrede in Rotterdam-Delfshaven. Vanaf 1981 tot zijn emeritaat in 1989 is hij predikant te Gravenzande. Dat jaar keert hij terug naar Fryslân en komt als emeritus predikant in de Buorren te Terherne te wonen.

Op 29 juli 2023 overlijdt te Drachten op de hoge leeftijd van 97 jaar ds. Johannes van Woerden. In Terptsjerke te Akkrum wordt de dankdienst gehouden met als tekst “Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen, dan door Mij” (Johannes 14:6). Dezelfde tekst die bij zijn op 13 juni 2009 overleden vrouw Emmy Terlouw  is gebruikt. Beide zijn begraven op de algemene begraafplaats te Akkrum, het dorp waar de familie Van Woerden al meer dan 140 jaar woont.

Bronnen:
Friso 24 april 1969
Friso 12 augustus 1976
Stamboom Pieter van Woerden en Maria van Stuijvenberg
Allefriezen.nl: Gezinskaart met Johannes van Woerden (*1925) te Akkrum
De Donderslag der Godloozen (1824)
27-08-2023
Bij de diensten:

Zondag 27 augustus 11.15 uur ds. A. Vriend van Workum.


Hallo allemaal,

Via deze weg willen wij jullie allen
van harte uitnodigen voor onze
huwelijksviering
op 1 september a.s. in de
St. Odulphuskerk te Bakhuizen
om 19.30u.

Deze viering zal begeleid worden door
Ds. A. Vriend & Pastor J. de Zwart.

Hartelijke groet,

Steven van der Pal en
Johanne Lycklama à NijeholtJohannes 15 : 6

Troch in Heidenskipster op fakânsje yn Saarburg (Rheinland-Pfalz) yn de Evangelyske tsjerke fûn.

Wer in mir bleibt und ich in ihm der bringt viele Frucht,
denn ohne mich könnt ihr nichts tun.

Wie in mij blijft, en ik in hem, draagt veel vrucht,
want zonder mij kun je niets doen.

Wa 't yn my bliuwt, en ik yn him, hat in soad frucht,
want sûnder my kinst neat dwaan.

Mear oer dizze tsjerke sjoch op WikipediaAfscheid en bevestiging classispredikant:

Zondag 3 september 14.00 uur in de Martinikerk te Franeker
In deze dienst is het afscheid van ds. Wim Beekman en de bevestiging van ds. Riemer Praamsma als classispredikant van de classis Fryslan. Opgave vooraf is gewenst, wido@knid.nl

Symposium ‘Solidair met vluchtelingen’ en het afscheid van Jan Bosman:
Vrijdag 15 september, symposium ‘Solidair met vluchtelingen’ en het afscheid van Jan Bosman
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het symposium, 13.30-15.30 ‘Solidair met vluchtelingen’
en aansluitend het afscheid van Jan Bosman, 16.00-17.00 uur, als teamleider van Solidair Friesland op
vrijdag 15 september 2023 in de Oerdracht te Joure.
Voor deelname aan het symposium en/of afscheid kunt u zich
aanmelden door gebruik te maken van de onderstaande QR-code.
Mocht dat onverhoopt niet lukken stuur dan uw naam, e-mailadres en
telefoonnummer naar info@solidairfriesland.nl
Sjonge yn Boalsert:

Op snein 8 oktober is der in sjongmiddei yn de Martinitsjerke fan Boalsert. De organisaasje is yn hannen fan de YKFE, de Yntertsjerklike Kommisje foar it Frysk yn de Earetsjinst. Der wurde lieten songen út it Fryske lieteboek Sjonge en bidde thús en yn tsjerke. De oargelbegelieding is yn hannen fan Jochem Schuurman en der is meiwurking fan in koperkwintet fan de Jouster Fanfare fan De Jouwer.

Elts dy’t graach sjonge mei is fan herte wolkom. Fan 15.00 oere ôf binne de tsjerkedoarren iepen en it programma begjint om 15.30 oere. Om likernôch 17.00 oere sil it ôfrûn wêze. Der wurdt soarge foar in boekje wêr‘t de te sjongen lieten yn steane en de tagong is fergees. By de útgong is in kollekte foar de ûnkosten.


Inspiratiedag Engelse kerkmuziek&Evensong:

Op zaterdag 28 oktober 2023 is er in de Martinikerk Bolsward van 10.00-17.00 uur een inspiratiedag Engelse kerkmuziek&Evensong bestemd voor alle geïnteresseerden, kerkmusici, voorgangers, koorzangers georganiseerd door de werkgroep Kerkmuziek. “Dirigent Geke Bruining en organist Mattijs de Vreugd nemen ons de hele dag al zingend mee in de chants, psalmen, hymns, anthems en cantica. De oorsprong van de Evensong ligt in de getijdengebeden van de christelijke kerk, met een zeer belangrijke plaats voor het biddend zingen van de Psalmen. In de 16e eeuw voegde de Anglicaanse aartsbisschop Thomas Cranmer de Vespers en Completen samen tot ’Evensong’ of ’Evening Prayer’. Op deze dag maken we ook de vertaalslag naar onze eigen liturgische praktijk.” Deze dag brengt de nodige kosten met zich mee en een eigen bijdrage van de deelnemers wordt daarom zeer gewaardeerd. Om de dag goed te kunnen voorbereiden is het wenselijk dat u zich aanmeldt via dit emailadres: jf.rollema@gmail.com (t.a.v. Jelle Rollema, lid Werkgroep Kerkmuziek).
Geef zo mogelijk door of u sopraan, alt, tenor of baspartij kunt zingen. Na aanmelding sturen we u alvast muziek en verdere informatie toe.


Ons Eeuwig Belang

God sprak de woorden: 'Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte , uit de slavernij heeft bevrijd.' ( Exodus 20: 2 en Deuteronomium 5: 6)

Genesis 1: 2 en 3:  'De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed en over het water zweefde Gods geest.
God zei: 'laat er licht zijn', en er was licht. God zag dat het licht goed was'. Duisternis - ellende, oorlogen, onrecht, doodslag, verdriet, jaloezie etc., was er dus en is er altijd.
God laat zijn licht schijnen: troost, liefde.Deze God, de God van Israël, het joodse volk, maakte Mozes wetten en regels bekend.
Meest ons bekend zijn de tien geboden, die Mozes meenam van de berg.
Het joodse volk heeft 248 geboden en 365 verboden.

Jezus, een geleerde Jood en belangrijk in het christendom, heeft dat samen gevat in de woorden: Heb God lief en je naaste als jezelf.

Maar er is géén gebod om in God  te geloven.

Kan dat?

Op zoek naar een ander godsbeeld
OOK GOD HEEFT DE WERELD NIET IN DE HAND

'He's got the whole world, the whole wide world in his hands"- ik zong het ooit rond het kampvuur met de jongeren van mijn kerk en geloofde vast in de boodschap van de gospelsong: jij hebt jouw leven niet in de hand, okay, dat kan gebeuren.
Maar wat is het dan geruststellend om te weten dat God daarboven wél alle dingen stevig under control heeft. Inmiddels geloof ik daar niet meer in, en probeer in dit artikel te laten zien dat dit religieus gezien geen verlies is.

Zo begint een essay in het maandblad Volzin (Verdiep je wereld) nr.7/8 - juli/augustus- jaargang 22 van de hand van Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek aan de PThU ( Protestantse Theologische universiteit- verbonden aan de PKN -red.).
Wij willen dat de komende zes weken, iedere week een deel,  in Ons Eeuwig Belang publiceren.
Noot redactie: Het is goed ons te realiseren dat geloof persoonlijk is en theologie een wetenschap is van de kennis van God, de Bijbel en godsdienst.
Deze editie het derde deel van dit persoonlijke verhaal.

mijn godservaring
Al kan ik er maar moeilijk los van komen, die God ben ik kwijt.
Welke komt ervoor in de plaats?
In al dat geknutsel aan een nieuw godsbegrip moet ik wel dicht bij mezelf blijven, vind ik.
Dichtbij hoe ikzelf God ( of het goddelijke) in mijn eigen leven ervaar.
Ik doe een poging dat te omschrijven, zonder me al te druk te maken over theologische argumentatie.
Dat ik leef, daar begint het. en dat ik graag leef, en er doorgaans intens plezier in heb. En dat ik besef met Albert Schweitzer, dat ik dat niet alleen doe, maar 'leven ben te midden van leven dat ook leven wil.'
Andere mensen, dieren, planten - zij willen allemaal graag de ruimte om te leven, net als ik.
Dat wij als mens aanspraak maken op een voorkeursbehandeling is het grote probleem in de ethiek.
Dat levert een hoopsores op, maar daarover nu niet verder.
Voluit leven, dat wil zeggen: alle mogelijkheden die een levend organisme op een gegeven moment heeft kunnen ontwikkelen en daar plezier in hebben - dat is voor mij wel de hoogste waarde.
Ik ben een vitalist ( iemand die het leven viert- red.), geloof ik.
Ik schrijf  "Leven" dan ook graag met een hoofdletter.
Is het Leven voor mij dan God?       Ja , dat kun je zo zeggen.
God als de altijd maar doorstromende, overvloedige Bron van Leven, voluit leven.
Maar zodra je kapitalen ( hoofdletters- red.) voor een woord gebruikt, ontsnapt ook de betekenis ervan.
Je weet eigenlijk niet meer wat je ermee zegt en kunt het niet goed meer in een handzame definitie vangen.
Dat gaat ook op voor Leven.
Leven met een L is oneindig groter en sterker dan alles wat ik mij kan voorstellen bij leven.
Het overstijgt me absoluut, het is transcendent ( buiten het gewone tredend-red.). Het Leven gaat in zijn vitaliteit aan mij vooraf, gaat me in zijn oerkracht te boven en gaat na mij oneindig door.
Het stuwt en stroomt met een dynamiek de evolutie voort, die je, als iets die naam verdient,  best goddelijk mag noemen.


Wordt vervolgd.
20-08-2023

Bij de diensten:

Zondag 20 augustus 11.15 uur ds. L. Muilwijk van Workum.

Lees ook de katern Ons Eeuwig Belang!

De kerk waarschuwde: Vrije tijd is gevaarlijk!

In de 18e en 19e eeuw trokken miljoenen Britten naar de steden, waar de nieuwe fabrieken banen creëerden en de kans boden op een beter leven, ver van het harde werk op het land. Maar de nieuwe arbeidersklasse werd teleurgesteld.

Het loon was karig en de werkdagen duurden eindeloos, want decennialang verzetten fabrikanten en de kerk zich fel tegen vrije tijd. Ledigheid is immers des duivels oorkussen.

Sinds de middeleeuwen was vrije tijd een privilege van de elite. Alleen vorsten, de adel en een enkele rijke familie hadden tijd en geld om naar de paardenrennen te gaan en buitenlandse reizen te maken.

In de middeleeuwen boden de vele christelijke feestdagen de onderklasse nog een onderbreking in hun zware bestaan, maar veel van die dagen werden geschrapt toen de industrialisatie op gang kwam, opdat de fabrieksdirecteuren zo veel mogelijk geld verdienden.

Zelfs de zondag hadden de arbeiders niet voor zichzelf, want de priester verwachtte zijn gemeente in de kerk te zien en ging tekeer tegen mensen die de rustdag gebruikten om iets leuks te doen.

En hoewel de meeste arbeiders nog steeds op zondagochtend naar de kerk gingen, liepen ze na de dienst direct door naar de pub, waar ze hun ziel met aardse genoegens verkwanselden. ‘Drinken, vloeken, feestdagen schenden, hanengevechten, kaarten en dansen zijn hier al jaren de favoriete vormen van vermaak,’ schreef een kerkblad in 1823 over een herberg in Yorkshire.
Ondanks de protesten van de werkgevers en kerken richtten de arbeiders vakbonden op die het voorelkaar kregen, dat ook arbeiders vrije tijd kregen. Maar wat moesten ze met die vrije tijd? ‘Al te vaak gaat de hele zondag op aan drinken of lanterfanten. Je ziet een handwerker zelden of nooit aan gezonde beweging doen in de openlucht,’ zei een arts uit Manchester.

De kerk veranderde van houding en droeg zelfs bij aan de oprichting van voetbalclubs als Everton FC en Southampton FC, terwijl progressieve fabriekseigenaren uit eigen beweging weekenduitjes naar mooie natuurgebieden organiseerden voor hun werknemers.

Lees hier het complete artikel over De kerk waarschuwde: Vrije tijd is gevaarlijk!


Ons Eeuwig Belang

Zondag 20 augustus is de derde en laatste in de “serie van drie afleveringen” over Job.
Ging het de eerste keer over dat Job alles kwijt raakte “Kan het nog erger”,  de tweede keer, afgelopen zondag ging het over de gesprekken die de vrienden met Job voerden.
Ze bereikten elkaar niet!
Het kon dus erger: Job voelde zich totaal verlaten niet alleen door zijn vrienden maar ook door God.
Job hoopt/verwacht dat God van Zich zal laten horen nog in dit leven.
En vanaf hoofdstuk 38 laat God van Zich horen.
Indrukwekkend, maar ook bevredigend?


Dit schrijft onze voorganger van komende zondag- op verzoek- voor ons nieuwsblad en had als onderwerp: 'stukje voor het eeuwig behoud'.

Op zoek naar een ander godsbeeld
OOK GOD HEEFT DE WERELD NIET IN DE HAND

'He's got the whole world, the whole wide world in his hands"- ik zong het ooit rond het kampvuur met de jongeren van mijn kerk en geloofde vast in de boodschap van de gospelsong: jij hebt jouw leven niet in de hand, okay, dat kan gebeuren.
Maar wat is het dan geruststellend om te weten dat God daarboven wél alle dingen stevig under control heeft. Inmiddels geloof ik daar niet meer in, en probeer in dit artikel te laten zien dat dit religieus gezien geen verlies is.

Zo begint een essay in het maandblad Volzin (Verdiep je wereld) nr.7/8 - juli/augustus- jaargang 22 van de hand van Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek aan de PThU ( Protestantse Theologische universiteit- verbonden aan de PKN -red.).
Wij willen dat de komende zes weken, iedere week een deel,  in Ons Eeuwig Belang publiceren.
Noot redactie: Het is goed ons te realiseren dat geloof persoonlijk is en theologie een wetenschap is van de kennis van God, de Bijbel en godsdienst.
Deze editie het tweede deel van dit persoonlijke verhaal.

'Hardnekkig theïsme (theïsme is het geloof in god of goden als hogere macht- red.)
Het is makkelijker om te zeggen wie 'God' voor mij niet, dan wie Hij ( Zij/Het?) wél is: God als een persoon achtig mannelijk Wezen, almachtig, eeuwig, volmaakt, soeverein onafhankelijk van een wereld die Hij uit niets geschapen heeft.
De God van het zogenaamde theïsme.
Ach, verzekeren collega's in de theologie mij al zo'n dertig jaar lang, van dat idee hebben kerk en theologie zo langzamerhand toch wel afscheid genomen?
Je vecht tegen windmolens, het is je eigen onverwerkte verleden.
Theïsme was een kortstondige opwelling van moderne Verlichtingsdenkers ( zij, die door de rede en filosofie te bevorderen, meer tolerantie, vrijheid en gelijkheid nastreven - red.); wie dicht bij de Bijbel blijft, weet beter.
Dat laatste geloof ik: de God van de Bijbel is een beïnvloedbare, emotionele God, die begint als jaloerse, tribale krijgsgod ( krijgsgod van een of meerder volksstammen - red.) en eindigt als liefdevolle Vader.
Maar van dat afscheid geloof ik niks.
De almachtige God die grillig ingrijpt in de geschiedenis is tot diep in de haarvaten van het kerkelijk christendom doorgedrongen, en komt voortdurend weer aan de oppervlakte.
Elke keer als er een vliegtuig neerstort of een aardbeving steden verwoest worden weer de handen naar de hemel geheven: waarom? waarom ik?
De ceo ( chief executive officer =  algemeen directeur-red.) van het heelal moet weer verantwoording afleggen van zijn onnavolgbare management.
Het theïsme heeft diepe wortels in de westerse geschiedenis.
Dat alles op aarde verandert, tijdelijk en vergankelijk is, maar dat God eeuwig , tijdloos en onveranderlijk is, dat is een gedachte die tot op Plato teruggaat en door het vroege christendom werd overgenomen.
Als dat vervolgens staatsgodsdienst wordt, krijgt de hemelse Vader steeds meer de trekken van een kosmische Imperator ( veldheer/keizer -red.).
De 18e eeuw verleent aan God tenslotte de trekken van een verlicht vorst in een redelijk stabiele monarchie.
Hij is - anders dan de Romeinse keizer - genadig en liefdevol en heeft het beste met ons voor.
Hij weet van dienend leiderschap.
Maar kenmerkend is en blijft zijn almacht.
Dat is de spiritualiteit die mij in mijn jeugd liet zingen:

'Rust mij  ziel! uw God is Koning,
Heel de wereld zijn gebied;
Alles wisselt op zijn wenken,
Maar Hij zelf verandert niet,...
Wees tevreden met uw lot;
Zie hoe alles hier verandert,
En verlang alleen naar God.
( Evangelische gezangen ( 1806).'

Wordt vervolgd.

13-08-2023
Bij de diensten:
Zondag 13 augustus 11.15 uur ds. L. Muilwijk van Workum.

Jaco de Groot vertelt in de kerkdienst zondagochtend:

STRIJD
Graag wil ik met jullie mijn persoonlijke strijd delen die ik met mijn geloof en polsstokspringen heb gehad.
Ga ik polsstokspringen, ja!
Ga ik naar de kerk, mwah niet zo fijn, ik lig nog zo lekker in bed (met Lies)
God vraagt aan mij om voor hem te kiezen, maar ik ben druk met polsstok.

TALENT
God wil dat ik mijn talenten benut, ja ik denk dat polsstok wel een talent is. Maar ja wat doe ik dan voor goeds voor anderen? Ik ben vooral druk met mijzelf. En als ik dat niet ben ga ik nooit winnen.

STOEIEN MET GELOOF
Met mijn geloof was ik altijd wel aan het stoeien. Ik heb het nooit losgelaten, maar is het allemaal wel waar wat in de bijbel staat? Dat trok ik ook wel in twijfel. Is God er ook in mijn leven? Voel ik dat, ervaar ik dat. Nou niet echt nee.

GOD HEEFT DE POLSSTOK GEBRUIKT
Toch heeft God de polsstok gebruikt om tegen mij te spreken. Om niet meer te twijfelen over of alles van het geloof waar is, maar om zeker te weten. Dat ga ik nu proberen uit te leggen.

100 PROCENT
De keren dat ik won met polsstok was ik er voor 100 procent mee bezig, tijdens trainen, maar ook tijdens werk, ‘s  avonds op de bank of voordat ik naar bed ging. Ik dacht telkens aan de polsstok ,aan hoe ik ging springen. En die keren lukte het ook om in vorm te komen en te winnen. Als ik er niet voor 100 procent mee bezig was, lukte dat me niet.

OPWEKKING
4 jaar geleden, net vader geworden ging ik met het gezin heel het weekend met Pinksteren naar het  opwekkingsfestival. Hier kwam ik tot rust en werd er gevraagd of ik voor 100 procent voor God wou kiezen. Dus niet half maar helemaal. Pas als je echt voor God kiest dan kan de Heilige Geest aan de slag en gaat je geloof leven.

POLSSTOK GELOOF
God heeft mij met de polsstok laten ervaren dat half niet werkt, maar 100 procent ergens voor gaan wel. Na de opwekkingsfestival ben ik gestopt met alles in twijfel te trekken en echt te kiezen voor God en dat werkt echt voor mij. God is voor mij gaan leven.

's Middags werd de NFM wedstrijd hervat , na de afgelasting wegens de regen de dag ervoor en dan gebeurt er dit:
nieuw schansrecord en kampioen: Jaco de Groot !

Jaco de Groot vertelt over zijn strijd tussen polsstokverspringen en geloven, "want je kan maar in één ding tijd steken". Maar bij Jaco kan het ook samengaan...
Klik hier of op de afbeelding

Zonder kerk geen feest
en andersom!
Filmpje gemaakt door
NFM Kamp Holland
NFM 2023 zaterdag-zondag
(bij 2.36 min. komt
onze volle kerk in beeld)

Ons Eeuwig Belang

Het verhaal voor jong en oud afgelopen zondag voordat de kinderen naar de kindernevendienst gingen, had als titel "Broodje geluk".

Het gaat als volgt:


Op de zomermarkt in Kolderwijk stonden elk jaar dezelfde kraampjes.
Elk jaar werden er zoete broodjes gebakken, harde noten gekraakt en kastanjes uit het vuur gehaald.

Maar op een dag, een paar jaar geleden, was er ineens een extra kraam.
Er stond een groot bord bij: "Broodje geluk. Dat smaakt naar meer!"
De eigenaar, bakker Bert, vertelde aan iedereen wat je er kon krijgen.
Voor maar een euro kreeg je een broodje.

Als je daar kleine hapjes van nam en dacht aan leuke dingen, dan was het beslist lekkerder dan zoete broodjes, harde noten of kastanjes uit het vuur, zo verzekerde bakker Bert.

Sommige mensen vertrouwden het niet helemaal.

' Is het net zoiets als een broodje tevredenheid? ' vroeg een deftige dame.
' Want dat zei mijn moeder als ik droog brood kreeg.'
De dame trok een vies, deftig gezicht.
Een kleine jongen was benieuwd of er ook saus op zo'n broodje zat en een wat ouder meisje wilde zeker weten dat het vegetarisch was.

Bakker Bert legde geduldig uit hoe het zat met zijn broodjes geluk.
Hij zei tegen de mensen dat ze maar even rustig moesten gaan zitten.
Ze mochten hun ogen dicht doen en alvast leuke dingen noemen waar ze tijdens het eten aan zouden kunnen denken.
Daarna gingen ze het proberen.

En geloof het of niet: het was heerlijk!
Sinds die dag worden er op de zomermarkt in Kolderwijk duidelijk minder zoete broodjes gebakken, minder harde noten gekraakt en minder kastanjes uit het vuur gehaald.
Want een broodje geluk....dat smaakt naar meer!

Boodschap:
Zouden de kinderen ook wel zo'n broodje geluk willen proeven?
Vertel de kinderen dat het verhaal van vandaag gaat over brood.
Maar het verhaal gaat ook over geluk, en over alles wat God aan mensen geeft.

Dát verhaal smaakt dus naar meer.!Op zoek naar een ander godsbeeld
OOK GOD HEEFT DE WERELD NIET IN DE HAND

'He's got the whole world, the whole wide world in his hands"- ik zong het ooit rond het kampvuur met de jongeren van mijn kerk en geloofde vast in de boodschap van de gospelsong: jij hebt jouw leven niet in de hand, okay, dat kan gebeuren.
Maar wat is het dan geruststellend om te weten dat God daarboven wél alle dingen stevig under control heeft. Inmiddels geloof ik daar niet meer in, en probeer in dit artikel te laten zien dat dit religieus gezien geen verlies is.

Zo begint een essay in het maandblad Volzin (Verdiep je wereld) nr.7/8 - juli/augustus- jaargang 22 van de hand van Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek aan de PThU ( Protestantse Theologische universiteit- verbonden aan de PKN -red.).
Wij willen dat de komende zes weken, iedere week een deel,  in Ons Eeuwig Belang publiceren.
Noot redactie: Het is goed ons te realiseren dat geloof persoonlijk is en theologie een wetenschap is van de kennis van God, de Bijbel en godsdienst.
Deze editie het eerste deel van dit persoonlijke verhaal.

'Mijn boek Overweldigend schreef ik vanuit het besef dat het leven niet maakbaar is of te plannen. We hebben het leven niet in de hand. Als gereformeerd jongetje was mij niet anders geleerd. Maar dat inzicht maakte toen deel uit van een wereldbeeld waarin weliswaar de mens wikt, maar God soeverein beschikt. Achter het ondoorgrondelijke wereldgebeuren acteert een voorzienige almachtige God, die met zijn Wil daarin doet wat hij wil. De Voorzienigheid legt helaas van haar handelen geen rekenschap af. het wereldgebeuren is, zegt een populair beeld in christelijke kring, een borduurwerk waarvan jij alleen de onderkant kent. Jij ziet geen patroon, wel willekeurige draden. God weeft echter volgens Zijn plan de voorkant, alleen zichtbaar voor Hemzelf. De maakbare samenleving is voor ons een illusie, maar God heeft de controle over de geschiedenis.
Dat Godsbegrip ben ik helemaal kwijt. Wat komt daarvoor in de plaats? Het besef dat we leven in een geheel van kosmische (het heelal betreffende - red.) krachtenvelden waarin geen rekening wordt gehouden met de mens, verdraagt zich niet met het voorzienigsheidsgeloof van de klassieke theologie. Het leven op aarde is een open risicovol proces waarvan je niet weet hoe het afloopt. We zijn door en door verweven met andere levensvormen en kunnen geen recht laten gelden op een voorkeursbehandeling. Ik kon met het traditionele godsbegrip totaal niet meer uit de voeten.
Hoe kun je met dat inzicht nog wel in God geloven? Kun je dan niet beter zonder? Rick Benjamins pleit ervoor om 'God' in de theologie binnenboord te houden door die drie letters anders te gaan vullen, menselijker, kwetsbaarder, relationeler. Sindsdien word ik steeds meer getriggerd (geprikkeld-red.) door de vraag hoe mijn eigen, persoonlijke geloof in God er dan wel uitziet, nu ik de garantie dat een onzichtbare hand de wereld vast houdt niet meer deel. En wat betekent het voor dat geloof als je de antropocentrische (mensgericht d.w.z. . met de mens als middelpunt- red.) gedachte loslaat dat de mens een streepje voor heeft bij God? '

Wordt vervolgd.
06-08-2023
Bij de diensten:
Zondag 6 augustus (na de NFM zaterdag) 11.15 uur oars as oars, ds. M Mook (Sneek) en medewerking van 'Hollandse springers'. Er zal dan ook kinderkerk en kinder oppas geregeld worden. En koffie vooraf natuurlijk vanaf 10.30 uur.

Ons Eeuwig Belang


Poetin stopt de graandeal en bombardeert de graandepots en infrastructuur in Oekraïne.
Een Afrikaans vredesinitiatief, een staakt het vuren, is volgens Poetin momenteel moeilijk of onmogelijk nu het Oekraïense leger een offensief uitvoert en aanvalt. "We kunnen het vuren niet staken als we worden aangevallen".
Rusland eist dat "de nieuwe territoriale realiteit" door Oekraïne geaccepteerd wordt voordat er over vrede gepraat kan worden.
De internationale gemeenschap is door Rusland opgeroepen 'de terroristische methoden van het Oekraïense regime' te veroordelen.
De Russisch-Orthodoxe Kerk steunt Poetin.

In 2014 annexeerde Rusland de Krim, Oekraïens grondgebied en begin 2022 viel Rusland  Oekraïne binnen en legde beslag op de Donbas regio, ook Oekraïens grondgebied.

Begrijpen wij dit ?
Begrijpen wij Poetin?
Begrijpen wij de Russich - Orthodoxe kerk?
Begrijpen wij God?

Of creëert ieder zijn eigen God?


Op zoek naar een ander godsbeeld
OOK GOD HEEFT DE WERELD NIET IN DE HAND

'He's got the whole world, the whole wide world in his hands"- ik zong het ooit rond het kampvuur met de jongeren van mijn kerk en geloofde vast in de boodschap van de gospelsong: jij hebt jouw leven niet in de hand, okay, dat kan gebeuren.
Maar wat is het dan geruststellend om te weten dat God daarboven wél alle dingen stevig under control heeft. Inmiddels geloof ik daar niet meer in, en probeer in dit artikel te laten zien dat dit religieus gezien geen verlies is.

Zo begint een essay in het maandblad Volzin (Verdiep je wereld) nr.7/8 - juli/augustus- jaargang 22 van de hand van Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek aan de PThU.
Wij willen dat de komende zes weken, iedere week een deel,  in Ons Eeuwig Belang publiceren.
Dit persoonlijke verhaal is natuurlijk één geheel, maar dat vinden we teveel lezen van het goede. De bij elkaar horende delen geven afzonderlijk ook al genoeg stof tot nadenken.

Waar kun je het koninkrijk van God vinden?

Waar kun je het koninkrijk van God vinden? Daarvoor hoef je gelukkig niet lang te zoeken. Jaco vertelt hoe Gods koninkrijk er voor hem uitziet.

Jaco de Groot (36) runt samen met zijn vrouw en twee kinderen een biologische boerderij. Daarmee is hij de vijfde generatie die boerderij BoerBert voortzet. Zijn bedrijf is een plek waar probleemjongeren, ouderen met dementie, peuters, dieren en natuur bij elkaar komen. “Net zoals God dat bedacht heeft."

“Op onze boerderij hebben we koeien, kippen en schapen, maar bieden we ook plaats aan verschillende groepen mensen. De voormalige hooiberg verhuren we aan twee ondernemers. Een van hen runt daar een zorgboerderij voor mensen met dementie, de ander heeft er een peuterspeelzaal. Ik zie hoe kinderen en ouderen opknappen van bezig zijn in de natuur. De ouderen stralen als ze de kinderen buiten zien spelen. De natuur is voor mij een voorbeeld: hoe meer je mens en natuur samenbrengt, des te meer ze allebei floreren.

Ik zie de Bijbel als mijn levensgids. Daarin staat hoe we met de medemens en de natuur moeten omgaan. Onze biologische boerderij past daarbij. Biologisch houdt in dat we de natuur zo veel mogelijk haar gang laten gaan en dat je eruit mag oogsten, maar niet zo dat de grond uitgeput raakt De Bijbel leert ook dat wat de mond uitgaat, belangrijker is dan wat erin gaat. We proberen dat in onze boerderijwinkel uit te leven door vriendelijk te zijn naar alle mensen.

Onlangs kreeg ik de diagnose zaadbalkanker – inmiddels ben ik bijna schoon – maar een van de redenen dat ik door wilde vechten, was dat ik met de boerderij nog zo veel kan betekenen voor anderen. Dat is voor mij werken aan het koninkrijk van God: iets terugdoen voor God en iets moois maken van de schepping.”

Bron:
Ouderen stralen als ze kinderen zien spelen (EO, Geloven en vragen, juni 2022)

Talentenmarkt in Oer de Toer te Workum


Tsjerkepaad 2023.


Gedurende het seizoen Tsjerkepaad 2023, 1 juli tot met 9 september, is onze kerk elke zaterdagmiddag geopend van half 2 tot 5 uur.

In de kerk zijn door Marleen Engelenburg gemaakte bronzen beelden tentoongesteld.

De koffie en thee staat voor u klaar.

Wilt u op een andere dag de kerk willen bezoeken dan kunt u zich aanmelden bij: ScribaPGHeidenskip@outlook.com

Tijdens een groot aantal zaterdagen hebben zich organisten aangemeld. Zie het bericht hier onder.


Tsjerkepaad 2023 Organisten gevraagd


Lijkt het je leuk om eens op een echt kerkorgel te spelen? Dan heb je deze zomer de kans het Heidenskipster kerkorgel te bespelen. Het is voor zowel proffesionals als beginners een mooie uitdaging het kerkorgel, waarvan het front kleiner is dan het orgel zelf, te bedwingen. En fouten maken mag.

De volgende zaterdagen zijn nog beschikbaar:
26 augustus en
2 september

Je kunt je aanmelden bij: ScribaPGHeidenskip@outlook.com
De koffie/thee en koek staan klaar.

Een reis door de tijd van verbondenheid en trouw

Voor deze editie van het Tsjerkepaad staat de Sint Joriskerk van Dedgum in het teken van het huwelijk. Op de plek waar vele huwelijken zijn verbonden is nu een expositie aanwezig met de trouwkleding, foto's en kaartjes van inwoners van nu en van vroeger. Van een trouwkaart uit 1882 tot een trouwerij uit 2023, alles is aanwezig.

De kerk is geopend van 13.30 tot 17.00 uur op de zaterdagen 29 juli en 5, 12 en 19 augustus.

Alde Fryske Tsjerken: Dedgum

Tsjerkepaad Dedgum

Protestantse Gemeente Tjerkwerd-Dedgum


30-07-2023
Bij de diensten:

Zondag 30 juli 11.15 uur: Ds. L. Muilwijk uit Workum.

't Is maar dat u het volgende ook weet:

Zondag 6 augustus (na de NFM zaterdag) 11.15 uur oars as oars, ds. M Mook (Sneek) en medewerking van 'Hollandse springers'. Er zal dan ook kinderkerk en kinder oppas geregeld worden. En koffie vooraf natuurlijk vanaf 10.30 uur.

Ons Eeuwig Belang

Brânburren 18:                 Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
                                         maar blijven zal de kracht
                                         die wie hier schuilen verder leidt
                                         tot alles is volbracht. ( lied 280: 7)
Daar werd Paulus gelezen:
                                         In deze hoop zijn wij gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? ( Romeinen 8: 24)

Uit Kerknieuws Workum 29-07-2023

Van her en der
In It Heidenskip staan in het kader van het Tsjerkepaad, vier bronzen beeldjes in de kerk. De afgelopen zondagen kon ik het niet laten om daar in de dienst iets over te zeggen. Een beeld zo bekijken, zo intrepeteren, in zo'n licht zetten, dat het ook iets laat zien van Gods weg in deze wereld. De kunstenares zou het zelf niet zo gezegd hebben. Terecht, want er is meer te ervaren dan wat er te zeggen is. Maar veel kunst heeft ook een religieuze lading. Niet doordat  het 'prekerig' is en ook niet alleen als het een 'christelijk onderwerp' heeft, maar omdat kunst iets uitdrukt van het echte leven. En God is (in) het echte leven.

We gedenken
Akke Janke Hengst  
Toch onverwacht is Akke Hengst overleden. Ze werd geboren op 10 april 1946 in It Heidenskip als derde in het gezin van uiteindelijk vier kinderen van Doekele Johannes Hengst en Engel Hijlkema. Ze groeide op als een vrolijk, lachend en zingend kind, hoewel er in het gezin grote zorg was om de gezondheid van het jongste kind.
Akke ging naar de lagere school waar ze haar vriendinnen had en ze bleek goed te kunnen leren. Ook orgelspelen ging haar goed af en dat werd een passie van haar. De overstap naar de middelbare school markeerde een verandering in haar leven. In overleg met ouders en school ging ze nog een jaar langer naar de lagere school, vanwege de zorg voor haar jongere zus. Akke zou dan in dat extra jaar bijles krijgen voor de middelbare meisjes school in Sneek. Ze miste haar schoolvriendinnen en de schoolkeuze pakte niet goed uit. Ze werd neerslachtig, bleef zitten, wisselde van school en werd steeds neerslachtiger. Toen plotseling haar jongere zus kwam te overlijden, voelde ze zich daar ook schuldig over. Ze vond het moeilijk om een baantje vast te houden en helaas hield ze ook de muziekschool voor haar orgelspel niet vol.
Uiteindelijk leidde dit tot verschillende opnames, met af en toe een periode thuis. Thuis-zijn werd moeilijker toen haar vader overleed, maar na verloop van tijd kon ze in Workum op zichzelf wonen, met enige begeleiding. Ze reed op haar brommer overal naar toe; bezoekjes, boodschappen doen voor haar moeder; ze werd een bekende verschijning. Toen ook haar moeder overleed, kon Akke na verloop van tijd terecht in de Parlevinker in Harlingen. Het orgel verhuisde mee, zodat ze af en toe wat stukjes kon spelen voor troost en andere gedachten. Ze had een goede plek in de Parlevinker, maar de negatieve gedachten en gevoelens bleven haar leven tekenen.
Op 10 juli 2023 is ze in haar slaap overleden. Op zaterdag 15 juli hebben we in een kerkdienst afscheid van haar genomen.
Centraal stond Psalm 139 waarin God aangeeft dat Hij haar kent en ook haar waarde kent. Waarde die dieper gaat dan wat wij normaal gesproken 'waarde' vinden. Een waarde die niet gegrond is in onze prestaties en mogelijkheden, maar in Gods levende liefde voor ons. Een liefde die sterker is dan de dood.
We hebben Akke Janke Hengst in Gods handen opgedragen. Dat deze God ook allen mag troosten die Akke Janke Hengst zullen missen.
Ds. Arnold Vriend
23-07-2023
Bij de diensten:

Zondag 23 juli 11.15 uur: Ds. M. Mook uit Sneek.

Ferivige

De toerist Ivan Dimitrov fan it Britske Bristol kraste yn it 20 iuwen âlde Colosseum yn Rome "Ivan + Hayley 23". De man riskearret no in boete fan 18.000 euro of 2 oant 5 jier finzenis. It Colosseum, eins hat it de namme Flavysk Amfy Teater, is boud yn de earste iuw nei Kristus. Sa'n 50.000 oant 80.000 taskôgers koene der plak nimme en genietsje fan grutte iepenbiere spektakelstikken lyk as de jacht op bisten, opfierings fan ferneamde fjildslaggen en drama's basearre op de Romeinske mytology. It Colosseum heart sûnt 2007 by de list fan de sân moderne wrâldwûnders.

Yn Japan is in 17-jierrige Kanadeeske jonge oppakt omdat er mei de nailen syn namme "Julian" op in houten pilaar fan de Gouden Seal fan de 12 iuwen âlde Toshodaiji-timpel yn de Japanske stêd Nara krast hat. Hy riskearret no in boete fan sawat 2000 euro of 5 jier finzenis. De timpel stiet sûnt 1994 op de list fan it wrâlderfguod fan UNESCO.

Yn en om ús tsjerke dogge harren deselde ferskynsels foar as om it Colosseum en yn de Toshodaiji-timpel. De Heidenskipster tsjerke is wat jonger (sawat oardel ieu, 1886) en der kinne wat minder minsken yn (likernôch 120), mar it docht wat it krassen fan nammen net ûnder foar it Colosseum. Op de muorre by de flaggestok stean in oantal nammen en inisjalen.

Yn ús Heidenskipster timpel binne de houten banken op de kreake en achteryn it nije ein beskreaun mei dûbeltsjes en kwartsjes, dy't fan dy moaie kartelrântsjes hienen. Hjir en dêr stean nammen en inisjalen fan jonge Heidenskipster tsjerkegongers út ferfleine tiden.

Oeral yn de wrâld hawwe minsken blykber de drang om harren sels te ferivigjen op hokker wize dan ek. Sels yn It Heidenskip!  

Opmerkelijk is natuurlijk dat "onze" inscripties van oudere datum zijn dan de recente in beide wrâldwûnders!
Je moet je plek maar kennen.


Een mooie kaart uit Scandinavië voor onze gemeente


Ons Eeuwig Belang

Er werd hier al geschreven over God:
Spreek vrijmoedig over God maar misbruik zijn naam niet.
God is Liefde.
Het tweede gebod :heb uw naaste lief als uzelf.
Allemaal behorend bij de 10 geboden die Mozes meenam van de berg.. in kindertaal zijn het deze 10 woorden:

Ken je ze één tot tien?

Eén : is de Heer alleen

Twee: dat zijn de Heer en jij.
Waar jij bent is Hij erbij.

Drie: dat is de naam van God
Dat je met die naam niet spot.

Vier: de dag van God de Heer
Vier die iedere week maar weer.

Vijf: wie houden veel van mij,
Vader, moeder allebei.

Zes: ik doe jou veel verdriet,
Als ik zeg:  ik ken jou niet.

Zeven zegt: probeer het maar
Altijd trouw zijn aan elkaar.

Acht zegt: wat niet is van jou
Neem dat niet. 't Is niet van jou.

Negen : zeg toch niet zomaar
Boze dingen van elkaar.

Tien: heeft iemand meer dan jij?
Wees dan niet jaloers, maar juist blij.

Van één tot tien, de woorden van de Heer.
Houd je eraan, probeer het iedere dag maar weer.
16-07-2023
Bij de diensten:

Zondag 16 juli 11.15 uur: Ds. A. Vriend.


Op zaterdag 15 juli en zondag 16 juli is er veel muziek op Brânburren, zowel in de kerk als op het er achter gelegen fierljepterrein.

Op zaterdagmiddag begint vanaf 13.30 uur op 't fierljepterrein Studio's Openluchtfestival waarbij zeven muziekkorpsen zullen optreden (toegang is gratis).
In de kerk zal vanaf 14.30 uur een organist op ons orgel spelen ( hier ook gratis toegang).

Zondagmorgen om 11.15 uur zal het orgel in de kerk weer klinken, nu met gezang van onze gemeente en een preek van ónze dominee, geen voor(bij)ganger dus.
Zondagavond zal op 't fierljepterrein de rockopera "It Swurd fan Damocles" worden uitgevoerd door 't Heidenskipster muziekkorps Studio en de band Koartsluting. De rockopera is een verhaal uit de oorlog. Meer informatie vindt u verder in deze nieuwsbrief. Aanvang 20.00 uur. Kaartjes voor slechts 5 euro kunt u bestellen op www.ticketscorner.nl.

Een voorbijganger uit Cairo:

Afgelopen zondagmorgen hadden we in de Heidenskipster kerk internationale belangstelling. Een toerist uit Cairo tourde door de mooie súdwesthoek van Fryslân en zag op internet, dat de Heidenskipster kerk open was.

Hij dacht anoniem in de kerk te kunnen zitten, maar werd door ds. Arnold Vriend herkend. Onder het zingen van een Frysktalich liet liep Arnold naar hem toe en vroeg of hij iets over zichzelf zou willen vertellen.

Aan het eind van de dienst stelde hij zich voor als Willem-Jan de Wit, die als theoloog werkzaam is in Egypte. Willem-Jan de Wit is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Voor dit werk is hij door de protestantse zendingsorganisatie GZB (Gereformeerde Zendings Bond) uitgezonden vanuit de Noorderkerkgemeente in Amsterdam.
Op zijn site www.wjdw.nl houdt hij iedereen op de hoogte van het wel en wee in Cairo.Ons Eeuwig Belang

Een voor(bij)ganger - zoals de meesten weten heeft onze gemeente maar voor 0.15 FTE een eigen predikant, dus hebben we veel voor(bij)gangers- preekte onlangs:

"De oude kerkvader Augustinus (354-430) schreef een boekje over geloofsopvoeding. Daarin stelt hij deze vraag: 'En wat is nu wel de voornaamste reden geweest van de komst van Jezus de Heer?' Hij geeft zelf ook antwoord op de vraag: 'Omdat het Gods wens was om onder ons zijn liefde te tonen!’.Toen ik dit destijds voor 't eerst las was ik verrast. Misschien verwachtte u net zoals ik een antwoord met bijvoorbeeld het woord verzoening. Nee dus; volgens Augustinus kwam Jezus om ons de liefde van God te tonen".

Geen dogma's dus, maar liefde. Heb uw naaste lief als uzelf.

Vandaag zei ónze voorganger het als volgt: we zongen lied 975 vers 3.

"Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als we zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen-
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn".


Studio's Openluchtfestival zaterdag 15 juli 2023 om 13.30 uur:Rockopera zondag 16 juli 2023 om 20.00 uur:

Op 16 juli 2023 is het zover: Muziekvereniging Studio It Heidenskip en rockband Koartsluting spelen opnieuw de rockopera "It Swurd fan Damocles" ter ere van het 125 jarig jubileum van Studio. Het spektakel vindt plaats op het fierljepterrein in It Heidenskip op 16 juli 2023 om 20.00 uur.

Koartsluting is een symfonische rockband die bestaat uit 5 leden. In 2013 en 2014 hebben Studio en Koartsluting deze Friestalige rockopera van ongeveer een uur al tweemaal uitgevoerd. De band en het orkest hebben het muziekstuk inmiddels weer ingestudeerd en kan het wederom publiekelijk ten gehore worden gebracht en nu in de open lucht. Het genre is te omschrijven als symfonische rock.

Het muziekstuk met de naam "It Swurd fan Damocles" vertelt over een oorlogstijd waarin een Friese boer wordt verdacht van het huisvesten van onderduikers en daarom wordt gearresteerd. Afzonderlijk van elkaar vertellen de boer en zijn vrouw over hun beleving, emoties en verlangens. Een verhaal van verandering. Van toen, nu en misschien altijd weer. Niet weten wat de toekomst brengt. Al wat fertroud wie, dat is west – dat is It Swurd fan Damocles.

De rockopera is een combinatie van rockmuziek, blaasmuziek, zang & live uitbeeldingen. Kijk voor meer informatie over dit spektakel op www.cmvstudio.nl of op de social media van CMV Studio It Heidenskip. Tickets ( 5,-) zijn te bestellen op www.ticketscorner.nl.

Graag tot ziens op 16 juli 2023!

It Swurd fan Damocles
is in op wierheid basearre ferhaal yn de tiid fan de twadde wrâldoarloch.

In muzikale belibbing mei in tiidleas tema. Dêr't it yn de stêd al earder begûn. Minsken waarden ophelle as fertocht. Oan hokker kant stean je dan?

Op it plattelân waarden in soad minsken holpen en ferstoppe.
Fertrouwen spilet dan in grutte rol.
Rêdst dysels........of ek de oaren? En foar hokker priis?

In boer wurd oppakt op fertinking fan it hâlden fan ûnderdûkers.
De frou bliuwt efter en stiet allinnich. Mei it wurk en al harren bestean. Sjocht se him gau wer? Of wie dit de lêste kear?De SS-er stiet foar ‘it grutte plan’ en giet foar oansjen. Hy sil antwurd krije op syn fragen: ‘Wêr binne dy ûnderdûkers?’In ferhaal fan feroaring. Fan doe, no en miskien altyd wer. Net witte wat de takomst bringt.
Al wat fertroud wie, dat hat west – dat is It Swurd fan Damocles.
Het Zwaard van Damocles
is een op waarheid gebaseerd verhaal ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Een muzikale beleving met een tijdloos thema. In de stad was het reeds begonnen. Mensen werden opgehaald of verdacht. Aan welke kant sta je dan?

Op het platteland werden mensen geholpen en verstopt.
Vertrouwen speelt dan een grote rol. Red je jezelf....of ook de
ander? En voor welke prijs?

Een boer wordt opgepakt op verdenking van het bieden van
onderdak aan onderduikers. Zijn vrouw blijft achter en staat
alleen. Met al het werk en hun bestaan. Ziet ze hem snel weer? Of was dit de laatste keer?

De SS-er staat voor het ‘grote plan’ en gaat voor aanzien.
Hij zal en moet antwoord hebben op zijn vragen: ‘Waar zijn die
onderduikers?’.

Een verhaal van verandering. Van toen, nu en misschien
altijd weer. Niet weten wat de toekomst brengt. Al wat vertrouwd was, dat  is geweest - dat is Het Zwaard van Damocles.


09-07-2023
Bij de diensten:

Zondag 9 juli 11.15 uur: Ds. A. Vriend.


Regisseur

Als je luistert naar allerlei coaches of leest in zelfhulp-boeken, dan kom je regelmatig de uitspraak tegen: ‘Je hebt zelf de regie over je leven’. Dat is een uitspraak die snel een eigen leven kan gaan leiden. Het kan je motiveren, het kan ook juist een ondragelijke druk worden. Wat zou jij er van vinden als iemand dat tegen jou zou zeggen: ‘Je hebt zelf de regie over je leven’? Hoe komt dat over in jouw situatie?

Ik hoorde van een workshop door de bekende sporter Maarten van der Weijden. Hij vroeg in die workshop aan de deelnemers: ‘Wie van jullie is het eens met de uitspraak: Je hebt zelf de regie over je leven’? Het grootste deel van de deelnemers was het er wel mee eens. Toen zei Maarten: ‘Zo dacht ik er ook over. Tot ik kanker kreeg.’ Er is dus nog wel wat te zeggen over zo’n uitspraak. Een ander voorbeeld: stel je begint een nieuw bedrijf. En als alle financiering rond is, slaat er een wereldwijde pandemie toe. Ben je dan de regisseur van je leven?

Ik denk dat zo’n uitspraak over “regisseur zijn”, bedoeld is om te kijken wat jij zelf kunt doen. Je bent niet alleen overgeleverd aan het lot, maar je kunt ook zelf keuzes maken die je misschien verder helpen. Je kunt zelf ook iets betekenen met je kansen of tegenslagen. Je hoeft niet alleen in het donker te zitten en je lot betreuren, je kunt misschien ook een licht aansteken. Volgens mij is dat geen verkeerde insteek. In de omstandigheden die je niet kunt regisseren, zijn er misschien wel keuzes te maken in hoe je daar mee om gaat. Dus je kunt misschien wel iets regisseren.

De uitspraak dat je de regisseur van je leven bent wordt heel lastig als er ook de eis van succes aan wordt gekoppeld. En dat gebeurt helaas ook. ‘Succes is jouw keuze!’ hoor je dan. Dat is een enorme druk. Als je steeds wordt verteld dat je zelf keuzes moet maken. En als je steeds te horen krijgt dat je helemaal vrij bent om die keuzes te maken. En als er steeds verteld wordt dat succes ook jouw keuze is. Dan wordt er dus blijkbaar van jou geëist dat je zelf (alleen) de keuzes maakt. En dan wordt er ook van je geëist dat die keuzes leiden tot succes. En als je dan een keer niet goed weet wat je moet kiezen? Of als je eens een keuze maakt die ‘gewoon’ is? Of als er eens iets misgaat? Of als je gewoon een keer ziek wordt? Wat moet je dan met die uitspraak: ‘Je bent zelf regisseur van je leven’? Dat wordt dan een heel onbarmhartig verhaal. Het wordt een ongenadige eis. En het laadt een soort schuldgevoel op mensen als ze een keer de regie kwijt zijn. En hoe zit het eigenlijk met de gevolgen van jouw keuzes voor andere mensen?

Als je het levensverhaal van Jezus leest, dan ontkom je niet aan het gevoel dat Hij Zelf keuzes maakt. Dat Hij zelf ook situaties regisseert. Dat Hij initiatief neemt. En toch bidt Hij: ‘Vader, niet wat ik wil moet gebeuren, maar wat U wilt.’ Hij laat een weg zien waarin we niet geregeerd worden door het lot. Hij laat een weg zien van het nemen van verantwoordelijkheid. Niet alleen verantwoordelijkheid voor het eigen leven, maar ook voor het leven van anderen. Voor ons leven zelfs. Jezus gaat een weg waarin een vervuld leven niet gebukt gaat onder de eis van succes. Een weg waarin tegenslagen en kansen, tekortschieten en mogelijkheden allemaal een betekenisvolle plaats krijgen. Een weg waarin je kunt ontvangen. En een weg waarin je wordt gedragen. ‘Vader, niet wat ik wil moet gebeuren, maar wat u wilt.’

Arnold Vriend


Ons Eeuwig Belang

Jezus bad: "niet mijn wil maar uw wil geschiede"
Dominee Arnold Vriend schrijft daarover, moet je zeker even lezen!

De ark van Noach (1932)

02-07-2023
Bij de diensten:

Zondag 2 juli 11.15 uur: Ds. A. Vriend, onze eigen predikant.

Een summiere melding, maar wat een prestatie van deze gemeente, iedere week nog een kerkdienst en, nog mooier!!, kerkgangers.
En een eigen predikant, weliswaar voor een beperkt aantal uren, maar toch...
Kom gerust eens en ervaar dat het toch anders is dan 50 jaar terug.


Oordeelt niet!
Heerlijk die filmpjes, waarbij alleen al de muziek boosheid, spanning of andere emoties laat horen.
Kwaad en onrecht tegen goed  en recht.
Een hoog W.G. van de Hulst gehalte zou je haast zeggen.
Immers het loopt altijd goed af en tovert een glimlach op je gezicht.

Tsjerkepaad 2023 Vrijwilligers gevraagd.

Gedurende het seizoen Tsjerkepaad 2023, 1 juli tot met 9 september, is onze kerk elke zaterdagmiddag geopend van half 2 tot 5 uur.

Wie vindt het leuk om op een zaterdagmiddag gasten in onze kerk te ontvangen?
Koffie/Thee en koek ligt op voorraad in de consistorie en wie weet drinken de gasten een kopje mee.

Enkele zaterdagmiddagen zijn al ingevuld, maar deze zijn nog beschikbaar.
29 juli
5 augustus (Nationale Fierljep Manifestatie)
12 augustus
26 augustus
2 september en
9 september

Je kunt je aanmelden bij: ScribaPGHeidenskip@outlook.com

Tijdens een groot aantal zaterdagen hebben zich organisten aangemeld. Zie het bericht hier onder.


25-06-2023
Bij de diensten:

Zondag 25 juni 11.15 uur: Ds. A. Althuis.


De busline 666 nei Hel:

Fan kommende sneon 24 juny ôf is it net mear mooglik om mei de busline 666 nei Hel te reizigjen. Guon Heidenskipsters sille skrikke en sizze: “Al wer in stikje útklaaiïng fan it plattelân!” Mar it betreft hjir net ús Heidenskipster Hel, mar it plakje Hel op in skiereilân oan de Baltyske See yn de omkriten fan Gdansk (foarhinne Danzig) yn Poalen. It is mei de auto 12 oeren en 40 minuten riden fan ús Hel ôf en mei de buertbus, trein en bus 21 oeren en 33 minuten.

Toeristen fine it machtich moai om te sizzen, dat se 'de 666' nommen hawwe nei Hel. Mar no komt der in ein oan. Kristlike organisaasjes hawwe protestearre tsjin it getal 666 yn kombinaasje mei de plaknamme Hel. It wurdt fan kommende sneon ôf 669 (de lêste 6 op ‘e kop).

666 is it getal fan it beest
Yn Iepenbieringen 13 : 17-18 wurdt it getal 666 neamd. Johannes kriget in fisioen. Hy sjocht dan in bist út see en in bist út de ierde.
Hjir komt it op begryp oan.
Dy’t ferstân hat, lit dy it getal fan it beest útrekkenje;
want it is it getal fan in minske.
Syn getal is 666.

De streekjekoade en de pinkoade stuiten yn it begjin op wjerstân, want stiet der net yn Iepenbieringen 13 : 16-17:

En it soarget derfoar dat elkenien,
lyts en grut, ryk en earm, frije en slaaf,
in merk op ‘e rjochter hân of op ‘e foarholle krijt,
en dat net ien keapje of ferkeapje kin,
oars net as dy’t as merk de namme fan it beest of
it getal fan syn namme draacht.

Lokkich bestiet de pinkoade yn Nederlân út 4 sifers.

Buertbus

De buertbus dy’t troch de Heidenskipster Hel rydt hat busline nûmer 102. Der sitte noait safolle minsken yn. At se dat no ris feroarje yn line 666?Korte toelichting op het Bijbelboek Openbaring van Johannes.

Er bestaat nog geen overeenstemming over de schrijver Johannes.
Was dit de apostel Johannes of een onbekende vroeg christelijke profeet?

Het boek wordt gedateerd in de tweede helft van de eerste eeuw, de jaren 60-80 na Chr., dan wel de eerste helft van de tweede eeuw, de jaren 100-115 na Chr. Dus ongeveer net zo lang na Chr. als nu na de politionele acties/oorlogsmisdaden in Indonesië.

Zeker is wel dat er destijds vervolgingen van christenen waren in Klein Azië.
Niet de Romeinse keizer vereren, maar wel Jezus Christus? Dat kon natuurlijk niet!

Het boek Openbaring van Johannes is een apocalyptisch geschrift; dus een geschrift waarin God via visioenen aan mensen zijn geheimen onthult.
Apocalyps betekent onthulling, openbaring.
Het is bedoeld om gelovigen toen te bemoedigen en hen op te roepen stand te houden in die vervolging.

Een moeilijk boek voor hedendaagse lezers.
Destijds wel, maar nu veel minder - of zelfs niet-  kennen wij de symboliek van getallen en versluierde toespelingen op de toen actuele situatie.

Voor ons nog steeds niet 1 2 3 te begrijpen.


Een roos als felicitatie!

Onze kerkelijke gemeente heeft een rode roos als felicitatie bezorgd bij een viertal geslaagde examenkandidaten.
Alle vier hebben ze hun opleiding met succes voltooid. Van school- tot vakopleiding.

Martzen Haanstra, Sywert van der Wal, Eldert Simon Groenhof en Tryntsje Terpstra:
hartelijk gefeliciteerd.

Op naar de volgende fase in jullie leven.


Vijf jaar classisdominee in Fryslân
Terugblik en eindverslag

Inleiding
Vijf jaar geleden, op 1 september 2018, begon ik mijn werk als classispredikant in Friesland. Ik wist niet waar ik aan begon, niemand wist het. De functie van classispredikant was nieuw in onze Protestantse Kerk. Classis en synode gaven aan dat ‘de CP’s’ – zoals zij al snel werden genoemd – de geestelijk leider van de nieuwgevormde elf classes zouden worden. Maar hoe en wat moesten zij gaandeweg uitvinden. Al snel bleek dat binnen de classis en haar bestuur de classispredikant een centrale rol vervult. Wanneer een kerkenraad zich afvraagt wat wijs is, of hoe het verder moet in de gemeente, kijken vele ogen naar de dominee. Zo verwacht de classis van de ‘classisdominee’ dat deze haar voorganger is. In zowel de dingen van alledag als die van de langere termijn. Samen met de voorzitter en de scriba van de classis vervulde ik de spilfunctie, zette de koers uit en was waar nodig Tom Poes (‘verzin een list’). Zo werd ik als vanzelf ‘de dominee van de classis’.

Lees hier verder Vijf jaar classisdominee in Fryslân

Kerk en slavernijverleden: voorbij de woorden

In 2013, toen we het woord woke nog nauwelijks gebruikten, heeft de Raad van Kerken in Nederland - waar ook de Protestantse Kerk toe behoort - schuld erkend en verantwoordelijkheid genomen voor zijn aandeel in het slavernijverleden. Kerken en individuele kerkleden hebben een duister aandeel in dit verleden doordat ze slavenhandel en slavernij kritiekloos legitimeerden en er zelfs van profiteerden.

Lees hier verder

Waar gaat de geloofsbelijdenis van Nicea over?

Over de geloofsbelijdenis van Nicea bestaat vanaf het begin nogal wat verwarring. Dat heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis van de tekst, en met het gebruik en de bedoeling ervan.

De officiële tekst zoals die is opgenomen in de belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk luidt als volgt:

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Maker van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Heer Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
uit de Vader geboren voor alle eeuwen,
licht uit licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet gemaakt,
één van wezen met de Vader: door wie alle dingen geworden zijn;
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen,
en is vleesgeworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria,
en is mens geworden;
die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is
en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften;
is opgevaren naar de hemelen
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en die zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en doden;
en zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die voortkomt uit de Vader [en de Zoon],
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten;
in één, heilige, katholieke en apostolische kerk;
wij belijden één doop tot vergeving van zonden;
wij verwachten de opstanding der doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen

Lees hier verder


Ons Eeuwig Belang

      God is liefde            liefde is God

Wat verbindt het tijdelijke met de eeuwigheid,
wat anders dan de liefde?
Om die reden gaat ze aan alles vooraf
En blijft ze wanneer alles voorbij is.

Søren Kierkegaard
18-06-2023
Bij de diensten:

Zondag 18 juni 9.30 uur: Ds. J. Majoor van Sneek.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie /thee te drinken en na te praten.


'Gedenkmuur':
Enige tijd terug is er in de kerkenraad geopperd om een gedenkmuur, plek voor nagedachtenis aan overleden dorpsgenoten , in te richten.
Dat werd breed gedragen; maar moet voor allen in It Heidenskip zijn.
Wat vinden de lokale verenigingen ervan.
Nadat de kerkelijke gemeente geïnformeerd was werd er contact gezocht met de twee lokale  begrafenisverenigingen - Buurvereniging Veenpolder en Skar (sinds 1904) en Buurtvereniging De Oosthoek (sinds 1910) - en dorpsbelang, Foriening foar Doarps- en Streek belang It Heidenskip.
Positieve reacties.
Er zal een commissie ingesteld worden om e.e.a. uit te werken, regels, voorwaarden vast te leggen etc.
Wordt vervolgd.

P.S:
Voor de oplettende lezer zij opgemerkt dat het burenplicht verenigingen zijn en geen buurt vereniging.
Die t dus...
De archieven en notulen van De Oosthoek spreken van Buurtvereniging en die van Veenpolder en Skar van Buurvereniging.
Vraag maar aan Gerrit.


'Regime change':

De Protestantse Classis Fryslân heeft ds. Riemer Praamsma (55) uit De Knipe benoemd als nieuwe classispredikant. Op 1 september 2023 zal hij zijn werk beginnen. De ambtstermijn is vijf jaar, met de mogelijkheid deze met vijf jaar te verlengen.

Op woensdag 7 juni heeft de Classicale Vergadering van de Protestantse Classis Fryslân ds. Riemer Praamsma, op dit moment predikant van de Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe, benoemd tot nieuwe Friese classispredikant. Riemer Praamsma volgt per 1 september a.s. ds. Wim Beekman (66) uit Koudum op die 1 september met emeritaat gaat.

De classispredikant is de geestelijk leider van de classis, de regionale kerkvergadering van de Protestantse Kerk in Friesland. Hij is ook het gezicht van de classis naar de omstreeks 230 Friese protestantse gemeenten en de ongeveer 200 voorgangers, predikanten en kerkelijk werkers van deze gemeenten. Daarnaast representeert hij de classis naar de media en naar burgerlijke organisaties. De voornaamste taak van de classispredikant is het bezoeken van, het onderhouden van contact met voorgangers en gemeenten, en hen met raad en daad terzijde staan. Ook geeft hij gestalte aan het toezicht van de classis op gemeenten en ambtsdragers.

Riemer Praamsma (55) heeft ruim 25 jaar ervaring als gemeentepredikant in Friesland. Hij diende achtereenvolgens de Gereformeerde Kerk van Suameer en de Federatieve Gemeente van Jutrijp-Hommerts, de Protestantse Gemeenten van Hardegarijp, van Easterein en van Tjalleberd – De Knipe. Ds. Praamsma woont vanaf 1995 in Friesland, en verstaat de Friese taal.

In het bovenplaatselijk kerkenwerk heeft ds. Praamsma een ruime ervaring. Hij was preses van de classis, en is tot op heden als visitator lid van het Classicaal College voor de Visitatie. Ook was hij bestuurslid van de Nederlandse Bond van Predikanten.  

Op zondagmiddag DV 3 september 2023 zal ds. Praamsma in de Martinikerk van Franeker bevestigd worden als classispredikant. In dezelfde dienst zal ds. Beekman afscheid nemen.

Contactgegevens ds. Riemer Praamsma:
ds@riemerpraamsma.nl


Ons Eeuwig Belang

Leest u ze ook, rouwadvertenties?
Om op de hoogte te blijven van hen die overleden zijn of misschien ook wel voor de teksten boven de advertentie?
Deze zijn soms veelzeggend, getuigend, wijs, traditioneel, troostend; ze geven informatie in een paar woorden.
Bijvoorbeeld:
- "Ik ha in moai libben hân"
- "leid vriend'lijk licht, leid Gij mij voort!"
- Want Ghy hebt mijn gemaeckt en mooght mij weer ontmaken.
                      dichtregel uit:  gebed van Bredero ( 1885-1618)
- Een leven kwam tot rust in de palm van Gods hand.
- I did it my way....
- "All you touch and all you see, is all your life will ever be"
                       ( Pink Floyd)
- bevorderd tot Heerlijkheid...
- "De Heare hoedet dyn gean en kommen
   fan no ôf oant yn  ivichheid."  Psalm 121 : 8
- Requiem aeternam

of deze:
- Laat me zien dat het goede leven niet bestaat uit de lengte ervan, maar uit hoe het geleefd is, en dat het mogelijk is - nee, het komt zelfs heel vaak voor - dat iemand een lang leven heeft gehad, maar te weinig heeft geleefd.
Uit : Seneca, Epistulae morales, 49. 10b

In dat leven mag je ook zingen: 'vernieuw Gij mij , o eeuwig licht....
11-06-2023
Bij de diensten:

Zondag 11 juni 11.15 uur: Ds. A. Vriend, Heilig Avondmaal


Bloemen:

De bloemen van de eerste zondag van de maand gaan naar Fouke de Vries.
Hij heeft vorm en inhoud gegeven aan de oars as oars tsjinst (een dienst zonder dominee) afgelopen zondag.
Zo las hij las woorden uit Jakobus 2: 22 en zongen wij lied 718: 4.
Zelf maar even opzoeken en lezen: actief bezig zijn met woord en gezang.
Daarom als dank aan hem voor zijn inzet de bloemen van de gemeente.


Ons Eeuwig Belang

Een mooie zomeravond, een unieke plek - wat een uitzicht! - en een tribune vol...verwachting. Op de Koaidyk in It Heidenskip.
De Christelijke Muziekvereniging Studio gaf een Iepenlofttheaterkonsert '125 jier Blaasmuzyk yn it Heidenskip'.
'Een eeuwigheid'.

Een ferteller leidde ons door de geschiedenis van Studio.
Afgewisseld met authentieke filmbeelden, nagespeelde oprichtingsbeelden van ook de eerste mars oefeningen (op klompen), zelfs die sanitaire stop, mooie zang en klanken van de jubilerende fanfare..

Een prima spelend, hedendaags Studio op een, in de Hofmar gelegen ponton, kreeg na ieder stuk een welverdiend applaus.
Zo speelde Studio ook na zijn overlijden bij het afscheid van het erelid Siebe Jolles van der Wal, toen de rouwstoet op de Heidenskipsterdyk, waar heel het dorp langs de kant van de weg stond ter uitgeleide (corona), stil hield.
Hoe mooi was toen het 'Abba,Vader, U alleen, U behoor ik toe...'
Ook nu speelde Studio ingetogen het 'Abba, Vader..', aangrijpend.
Er volgde géén applaus: stilte.
Alsof iedereen de betekenis voelde en ervoer.
De Christelijke Muziekvereniging Studio deed zijn naam eer aan.

Piter Wilkens zong en Studio speelde: "d'r is altyd en ivich blaasmuzyk.. ."
En zo is dat.
04-06-2023
Bij de diensten:

Zondag 4 juni 9.30 uur: Oars as oars-tsjinst. Deze dienst wordt door ons gemeente lid Fouke de Vries voorbereid. Een aanrader.

Gelezen, in grote, dikke letters in de LC: 'De schrijver die snakt naar eeuwige roem'.
Wat is dat toch met dat... eeuwig?

Godslamp

Afgelopen bijna vijf jaar bezocht ik de meeste van uw kerkenraden en uw voorgangers. In de gesprekken ben ik onder de indruk geraakt van de wijze waarop u de Godslamp brandend houdt in de steden en de dorpen waar u leeft en met elkaar kerk bent.

Met kerkdiensten die u week in week uit viert, soms met een ruim aantal gemeenteleden, soms met een kleine, trouwe groep gelovigen. Met Bijbelverhalen die u leest, liederen die u zingt, gebeden die u opzendt, en met de gemeenschap die u samen beleeft.

U vertelde mij altijd over de vreugden van uw gemeente. Dat waren er veel, en ze waren groot. Deze inspireren u gemeente te zijn en te blijven. Weliswaar niet zonder zorgen over de toekomst, daarover vertelde u mij ook.

Tijdens de gesprekken getuigde u altijd, ieder op uw eigen manier, van uw geloof in de kerk: ,,Of en hoe de kerk in stand blijft, hangt ten diepste niet af van onszelf, maar van God en van onze Heer Jezus Christus.”

Dan dacht ik: U vertelt van het geloof dat de Heilige Geest ons geeft. En ik zag hoe u in al de mooie en de moeilijke dingen van het kerkzijn bezield werd door de Geest van God, hoe u geïnspireerd was om de vlam van God brandend te houden in uw midden.

Pinksteren vieren is niet alleen wachten op de Heilige Geest en uitzien naar Jezus’ Geest. Pinksteren is ook de zegeningen van de Geest tellen, één voor één. Er zijn vlammetjes van Gods Geest die zich op ieder van ons gezet hebben, en ons in vuur en vlam zetten.

Van harte wens ik u allen deze Pinkstergeest toe. Moge de Heilige Geest u bemoedigen, troosten en op z’n tijd vermanen om in het dorp of de stadswijk waar u woont het leven ook heilig te maken. Daartoe heeft God ons geroepen. Houdt de Godslamp brandend!

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

uit: Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 687:2

Ik wens u een gezegend Pinksterfeest.

Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân


Ons Eeuwig Belang

Goede morgen: Praten met boven via chatbox met JesusPT.
Trouw zaterdag 27 mei 2023.

Eerst was er Jezus. Toen hij ten hemel gevaren was, kwam de Heilige Geest ervoor terug - tot zover het bijbelse verhaal. Wie met hem in contact wilde treden kon dat volgens de christelijke traditie sindsdien direct doen, of via Jezus' moeder Maria. Sporadisch manifesteerde Jezus zich ook zelf in stigma en visioen voor wie er geloof aan hechtte.

Aan die oude kanalen voegt de Maarssense internet ondernemer Alexander Wijninga (28) een nieuwe route toe: een chatbox met kunstmatige intelligentie, 'ontworpen met de eigenschappen van Jezus': JesusPT. Wijninga stelt dat 'zijn' Jezus met 'de beste online-informatie is gevoed'. Hij erkent dat die informatie nogal tegenstrijdige beelden van Jezus oplevert. JesusPT  pikt daar heel modern 'empathie en mededogen' uit. Verder laat Wijninga de keus over aan zijn tekstgenerator. "U kunt vragen stellen, dan krijgt u een antwoord van Jezus", zegt de zelfverklaarde ongelovige Wijninga.

Hij vertelt dat inmiddels 15.000 vragen zijn gesteld aan JesusPT, die volgens hem ook 'spirituele begeleiding' biedt. Het meest opvallende aan de bezoekers van zijn chatbox is, zegt Wijninga, "dat ze vooral hun zonden willen opbiechten".
We appen JesusPT. "Vervangt U de Heilige Geest?". De vraag verdwijnt in een dicht wolkendek dat even later het verrassend orthodoxe antwoord tevoorschijn tovert: "Nee, mijn kind, daar is geen vervanger voor."

Lodewijk Dros (1964) , filosofieredacteur Trouw,  theoloog, voorheen predikant Amsterdam.


Iepenlofttheaterkonsert ‘125 jier Blaasmuzyk yn it Heidenskip’.
Snein 4 juny in ekstra foarstelling !!! Freed en sneon útferkocht.
Je kin it no hast net mear betinke  mar de tiid dat der in grintpaad tusken Warkum en It Heidenskip lei mei in hynderpaad yn ’e midden en Brânburren allinnich oer it wetter te berikken wie, waard 125 jier lyn de Fanfare ‘Studio’ yn 1898 oprjochte.

Dit jier is dus in jubileumjier mei trije hichtepunten.

Yn jannewaris wie der in reuny mei in lytse hûndert dielnimmers. Op 15 july wurdt der in Iepenloftfestival hâlden mei acht jubilearende 125-jierrige korpsen. Jûns wurdt as ôfslúting de Rockopera ‘It Swurd fan Damocles’ opfierd troch rockband ‘Koartslúting’ en fanfare ‘Studio’. Op snein te jûn 16 july wurdt ‘It Swurd fan Damocles’ nochris opfierd foar doarpsgenoaten en oare belangstellenden út de Súdwesthoek.

Op 2, 3 en 4 juny 2023 sil de jubilearende Fanfare ‘Studio’ yn gearwurking mei de toanielferiening ‘Yn it oare Fel’ harren Iepenloftteaterfoarstelling opfiere oan de boarden fan de Hofmar by de ‘Gerritsenpleats’ Koaidyk 4, It Heidenskip. Mei filmopnames fan de oprjochting yn 1898, films en foto’s fan ferskate optredens by doarpsfeesten en konserten nimme de ferteller en ‘Studio’ jim mei troch ‘125 jier Blaasmuzyk yn It Heidenkip’. Oanfang: 20.30 oere.

Yn de lêste 15 jier hat ‘Studio’ geregeld gearwurke mei de toanielferiening ‘Yn it oare Fel’ by de foarstellings :  ‘Achter santjin hikken’, ‘De Kening stjêrt’ en ‘De Brulloft’. Allegear stikken op ferskate spesiale lokaasjes. ‘Achter santjin hikken’ wie hiel bysûnder om’t dêr de muzyk spile waard fan it muzykstik: ‘The Land of Wind and Water’, skreaun foar ‘Studio’ troch Jan de Haan, by it hûndert jierrig bestean. Boppedat  waard it yn de Gerritsenpleats opfierd. Wat is der moaier om no bûten op it hiem efter de Gerritsenpleats  oan de Hofmar de foarstelling te hâlden? Ek sille dêr de klanken fan ‘The Land of Wind and Water’ oer it lân en wetter galmje.

Ytsje Kramer en Ytsie Bonekamp ha it format betocht en dogge de regy. Ytsje Kramer hat it skript skreaun en de films en foto’s útsocht. Dirigent Marten Miedema hat de muzyk útsocht, spile troch ‘Studio’.  Ferteller is Gerrit Twijnstra. Sjongers: Klaske Smid en Piter Wilkens. Nei ôfrin is der in neisit mei muzyk troch Piter Wilkens.

Kaarten te bestellen by: ticketscorner.nl/komende evenementen.
28-05-2023
Bij de dienst:
Zondag 28 mei 9.30 uur: Ds. A. Vriend, Pinksteren, na afloop koffie- en theedrinken en neipetear.

Collectedoel 1e Pinksterdag:
De Stichting Kledingbus SWF (Súdwest Fryslân) is een diaconaal project dat mogelijk werd gemaakt door in eerste instantie de Rooms Katholieke parochie van Bolsward, een aantal fondsen en een aantal bedrijven, maar nu een oecumenisch project is.  De stichting is in 2016 begonnen met het ombouwen van een bus tot een mobiele tweedehands kleding winkel/ontmoetingsplek. Vanaf juli 2017 rijdt deze kledingbus volgens een vaste dienstregeling door Súdwest Fryslân. Hier onder leest u de standplaatsen van de Kledingbus.

Het doel van de Kledingbus is om mensen met een smalle beurs te ondersteunen en om mensen met elkaar in contact te laten komen. De kleding wordt gratis aangeboden. De contacten ontstaan wanneer mensen kleding inbrengen of halen. Voor wie wil is er gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie, van gedachten te wisselen met medebezoekers en/of de vrijwilligers.

De Kledingbus voorziet duidelijk in een behoefte. In toenemende mate weten mensen die kleding nodig hebben en kleding willen afstaan, ons te vinden. Hoe meer mensen komen hoe groter de sociale functie van de bus.

De opstart van de Kledingbus is mogelijk gemaakt doordat een bedrijf uit Bolsward de bus heeft geschonken. De bemensing door chauffeurs en ontvangstdames is volledig vrijwilligerswerk. Daarnaast hebben de gemeente SWF en een aantal landelijke en plaatselijke fondsen ons financieel op (de) weg geholpen.  Wij zijn nu afhankelijk van giften die we ontvangen. Om de Kledingbus een jaar te laten rijden is een bedrag nodig van minimaal 12000,-. Alleen de kosten voor het laten rijden van de Kledingbus (met onderhoud, verzekeringen, belasting en benzine) bedraagt jaarlijks 10.000 euro.
Hoewel alle medewerkers aan de Kledingbus dit volledig vrijwillig doen, willen we hen als bestuur zo af en toe ook iets kunnen schenken. Ook houden we regelmatig bijeenkomsten met de vrijwilligers om met hen te overleggen.
Uw bijdrage kan helpen om de bus de komende jaren op de weg te houden om zo een bijdrage te leveren aan de cohesie en het welbevinden van de inwoners binnen Súdwest Fryslân.

Naast 't ponkje is het ook is het mogelijk uw gift over te maken via ons bankrekeningnummer NL 12 RABO 0372 1627 46. t.n.v. Diaconie PKN It Heidenskip onder vermelding van: Kledingbus.

Wilt u meer informatie over dit project dan kunt u contact opnemen met Kees van Kordelaar, diaconaal opbouwwerker (tel. 06-19905519) of kijk op www.kledingbusswf.nl

Standplaatsen van de kledingbus:

In de oneven weken:
Maandag:
Scharnegoutum speeltuin 10.00-12.00 uur
Sneek Noorderhoek
Napjesstraat                   13.00-15.00 uur

Dinsdag:
Makkum Jumbo               10.00-12.00 uur
Pingjum Burenlaan          13.00-15.00 uur

Woensdag:
Wommels Jumbo             10.00-12.00 uur
Easterein school              13.00-15.00 uur

Donderdag:
Workum Stedspôlle         10.00-12.00 uur
Bolsward Plein 1455        13.00-15.00 uur
In de even weken:
Maandag
IJlst Nij Ylostins       10.00-12.00 uur
Sneek Tinga Jumbo  13.00-15.00 uur


Dinsdag
Makkum Jumbo       10.00-12.00 uur
Pingjum Burenlaan   13.00-15.00 uur

Woensdag
Sneek Sperkhem     
Eekmolen                13.00-15.00 uur

Donderdag
Workum Stedspôlle  10.00-12.00 uur
Bolsward Plein 1455 13.00-15.00 uur


Ons Eeuwig Belang

Wij zongen (lied 317):     'spreek Heer, uw gemeente hoort'.

Wij lazen (Joh.17: 3):    'Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en hem die U gezonden hebt, Jezus Christus'.

Huib Oosterhuis dichtte:     
                                       Ken je mij? Wie ken je dan?
                                       Weet jij mij beter dan ik?
                                       Ken je mij? Wie ben je dan?
                                       Weet jij mij beter dan ik?

Vraagt God dat nu aan mij, de lezer of vraag ik, lezer, dat aan God?
21-05-2023
Bij de diensten:

Donderdag 18 mei is het Hemelvaart; dan is er een gezamenlijke dienst met Workum in It Heidenskip om 09.30 uur en dominee Vriend.
Voor de dauwtrappers en andere vroege vogels is er vanaf 08.45 uur een broodje en koffie of thee voor de dienst. Goed toeven dus.

Zondag 21 mei 2023: 11.15 uur ds. M. Mook van Sneek

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag?


Er zijn heel wat wandelaars en fietsers die regelmatig een tochtje maken. Misschien is de elfsteden-wandeltocht of de elfsteden-fietstocht wat te lang, maar om op Hemelvaartsochtend naar It Heidenskip te fietsen of te wandelen; dat zou toch mooi zijn!

Vanaf de Gertrudiskerk is het zo’n 6 kilometer naar It Heidenskip. Het wandelen of fietsen kunnen jullie zelf met elkaar afspreken; maar in het Heidenskip is er voor jullie een broodje en drinken georganiseerd (vanaf ongeveer 08.45 uur). En daarna om 09.30 uur een inspirerende kerkdienst met als thema: ‘Mis je iets?’

Ook voor Heidenskipsters en voor degenen die niet zijn komen wandelen of fietsen, staat voor de dienst een broodje en drinken klaar.
Hemelvaart, donderdag 18 mei; de dienst begint om 09.30 uur. Namens de PG It Heidenskip: Hartelijk welkom om mee te eten en mee te vieren!

P.s.: Terugreis voor wandelaars “van verre” met de auto is mogelijk; neem dan even contact op met ds. Arnold Vriend.

(Aanmoediging van ds. Arnold Vriend voor Workumers  en anderen in hun Kerknieuws; met genoegen overgenomen.)


Uit: Kerknieuws van de Protestantse Gemeente te Koudum 9 mei 2023;

In Memoriam Baukje de Vries-Harkema  

Op 17 april jl. overleed Baukje de Vries-Harkema in haar appartement in Talma Hiem, Balk. Daar woonde ze samen met haar man Jan. Hun liefde was begonnen zoals veel liefdes in deze omgeving: in het bos bij Rijs. Haar pure eenvoud sprak aan en zou dat in hun 61-jarige huwelijk blijven doen. Baukje en Jan kregen vier kinderen, hoogtijdagen in hun leven. De geboorte van de tweeling Sjoukje en Jannie spande de kroon, maar van Hans en Jolle werd geen draad minder gehouden. De langste tijd van hun leven samen woonden ze in It Heidenskip, waar hun boerderij stond.

In de dankdienst voor haar leven keken we naar de rode draad in haar leven: de liefde voor haar gezin en al wie daar bij hoorde. Daar weefden we een blauwe draad bij, de draad die verwijst naar God. Want ook Hem betrok Baukje graag op haar leven.

Het hoefde voor haar allemaal niet ingewikkeld, niet ver. Een week vakantie in Nederland, tussen de aardbeien en de boontjes in, was prima. De kinderen kwamen een dagje langs, 's avonds een bordje patat en dan was er de stilte om van te genieten. Een mooi boek te lezen, iets te breien, te haken. Thuis waren er de foto's die ze veelvuldig maakte, zodat je alles nog eens kon zien.

Ongeveer 12 jaar geleden kreeg zij de ziekte Parkinson. Ze praatte er niet graag over, liever toonde ze belangstelling voor jóu. De ziekte ontnam haar meer en meer de ruimte om te leven. Zo kwam het einde. Ze ging in vrede en liet haar man en kinderen achter. Verdrietig, maar dankbaar om al het goede dat ze nog met hen heeft kunnen delen. We wensen hen toe dat dit hen tot troost blijft in de moeilijke tijd van gemis die aangebroken is.

ds. Joke van Voorst

Tsjerkepaad 2023:

Thema: Kerk als plaats van ontmoeting.

Ook worden er weer fiets- en wandeltochten georganiseerd.
Op zaterdag 1 juli is er een fiets- en wandeltocht in de omgeving van Workum. Samen met gasten uit Ostfriesland. Al vele jaren werden deze tochten georganiseerd in de omgeving van Dronrijp en Deinum. Nu is gekozen voor omgeving van Workum.
De fietstocht is plm. 50 km., maar er zijn ook afslagen waardoor de lengte bekort kan worden.

Het programma ziet er volgt uit:
Ontvangst om  9.30 uur in de St. Gertrudiskerk te Workum.   
Ochtendgebed 10.00 – 10.15 uur   

Vervolgens de start van de fietstocht via fietsknooppunten langs 9 kerken en 1 klooster.
Onderweg gelegenheid voor rustpunten en  lunch.

De wandeltocht is plm. 14 km. Samen met een ‘gids’ wandelen langs bijzondere aandachtspunten.

Bij terugkomst om plm. 16.00 koffie / thee en voor de liefhebbers een rondleiding door de kerk.

De kosten voor beide activiteiten zijn  12.50 p.p.
Aanmelden uiterlijk 24 juni ( mede i.v.m. catering) bij: jjvdmeer@hetnet.nl
Evt. informatie: Jan Bremer, tel. 0515-542038 of Lammie de Vries, tel. 06 28056290

Op 2 september vindt de Kirchturmtour in de Krummhörn in Ostfriesland plaats. Dan zijn wij daar te gast. Meer informatie is te vinden op www.tsjerkepaad.nl/activiteiten .


Rondvaart vanuit Koudum


Dit jaar zal de boottocht voor 60+ers met de salonboot ‘Klifrak’ worden gehouden op Dinsdag 11 juli. De boot vertrekt rond 10.00 uur vanaf de kade tussen de Kuilart en de Galamadammen te Koudum.

Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord.

We verwachten rond 16.00 uur weer aan te meren in Koudum

De kosten bedragen   35,00  per persoon. Hiervoor ontvangt u ’s morgens koffie met gebak, het diner en ’s middags thee met cake.

Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 30 juni 2022 op bij: ScribaPGHeidenskip@outlook.com

U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet heeft of vervoer van en naar Koudum nodig heeft.

We hopen op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer.

De diakenen ring Zuid-West Fryslân.


Ons Eeuwig Belang

Gebod en verbod

U kent ze wel.
Die ronde borden met een rode rand en een wit vlak in het midden of een rood vlak met een witte balk; een verbodsbord.
Of die ronde blauwe borden met een witte pijl naar links of rechts wijzend: een gebodsbord.
Verbodsbord: verkeersbord dat aangeeft dat je iets niet moet doen.
Gebodsbord: verkeersbord dat aangeeft dat een bepaalde actie verwacht wordt; kan een richting aangeven.
Belangrijk in het verkeer.

Voor het dagelijks leven hebben we ook geboden, de 10 geboden, uit de Bijbel.
Gebod = bevel van hogere autoriteit of leefregel. Geeft richting aan, het is verstandiger of beter, dat….Je hebt dus nog een eigen keuze mogelijkheid, het is nog vrijwillig, je eigen verantwoordelijkheid.
Verbod = gebod om iets niet te doen. Bepaalde handeling strafbaar stellen, Moeten, dwang, je hebt  niet te kiezen.

De 10 geboden, géén verboden.

Het belangrijkste gebod: ” heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht ”.

Is het niet de mens die verboden oplegt?
Welke keus maakt u?


Iepenlofttheaterconcert ‘125 jier Blaasmuzyk yn it Heidenskip’.


Je kin it no hast net mear betinke  mar de tiid dat der in grintpaad tusken Warkum en It Heidenskip lei mei in hynderpaad yn ’e midden en Brânburren allinnich oer it wetter te berikken wie, waard 125 jier lyn de Fanfare ‘Studio’ yn 1898 oprjochte.

Dit jier is dus in jubileumjier mei trije hichtepunten.

Yn jannewaris wie der in reuny mei in lytse hûndert dielnimmers. Op 15 july wurdt der in Iepenloftfestival hâlden mei acht jubilearende 125-jierrige korpsen. Jûns wurdt as ôfslúting de Rockopera ‘It Swurd fan Damocles’ opfierd troch rockband ‘Koartslúting’ en fanfare ‘Studio’. Op snein te jûn 16 july wurdt ‘It Swurd fan Damocles’ nochris opfierd foar doarpsgenoaten en oare belangstellenden út de Súdwesthoek.

Op 2 en 3 juny 2023 (reserve 4 juny) sil de jubilearende Fanfare ‘Studio’ yn gearwurking mei de toanielferiening ‘Yn it oare Fel’ harren Iepenloftteaterfoarstelling opfiere oan de boarden fan de Hofmar by de ‘Gerritsenpleats’ Koaidyk 4, It Heidenskip. Mei filmopnames fan de oprjochting yn 1898, films en foto’s fan ferskate optredens by doarpsfeesten en konserten nimme de ferteller en ‘Studio’ jim mei troch ‘125 jier Blaasmuzyk yn It Heidenkip’. Oanfang: 20.30 oere.

Yn de lêste 15 jier hat ‘Studio’ geregeld gearwurke mei de toanielferiening ‘Yn it oare Fel’ by de foarstellings :  ‘Achter santjin hikken’, ‘De Kening stjêrt’ en ‘De Brulloft’. Allegear stikken op ferskate spesiale lokaasjes. ‘Achter santjin hikken’ wie hiel bysûnder om’t dêr de muzyk spile waard fan it muzykstik: ‘The Land of Wind and Water’, skreaun foar ‘Studio’ troch Jan de Haan, by it hûndert jierrig bestean. Boppedat  waard it yn de Gerritsenpleats opfierd. Wat is der moaier om no bûten op it hiem efter de Gerritsenpleats  oan de Hofmar de foarstelling te hâlden? Ek sille dêr de klanken fan ‘The Land of Wind and Water’ oer it lân en wetter galmje.

Ytsje Kramer en Ytsie Bonekamp ha it format betocht en dogge de regy. Ytsje Kramer hat it skript skreaun en de films en foto’s útsocht. Dirigent Marten Miedema hat de muzyk útsocht, spile troch ‘Studio’.  Ferteller is Gerrit Twijnstra. Sjongers: Klaske Smid en Piter Wilkens. Nei ôfrin is der in neisit mei muzyk troch Piter Wilkens.

Kaarten te bestellen by: ticketscorner.nl/komende evenementen.
14-05-2023
Bij de dienst:
Zondag 14 mei 2023: 11.15 uur ds. A. Vriend

Donderdag 18 mei is het Hemelvaart; dan is er een gezamenlijke dienst met Workum in It Heidenskip om 09.30 uur en dominee Vriend.
Voor de dauwtrappers en andere vroege vogels is er vanaf 08.45 uur een broodje en koffie of thee voor de dienst. Goed toeven dus.

De bloemen van de maand gingen naar ds. Albert Althuis die er toch maar stond afgelopen zondag, nog herstellende van een kleine ingreep.


Dauwtrappen op Hemelvaartsdag?

Er zijn heel wat wandelaars en fietsers die regelmatig een tochtje maken. Misschien is de elfsteden-wandeltocht of de elfsteden-fietstocht wat te lang, maar om op Hemelvaartsochtend naar It Heidenskip te fietsen of te wandelen; dat zou toch mooi zijn!

Vanaf de Gertrudiskerk is het zo’n 6 kilometer naar It Heidenskip. Het wandelen of fietsen kunnen jullie zelf met elkaar afspreken; maar in het Heidenskip is er voor jullie een broodje en drinken georganiseerd (vanaf ongeveer 08.45 uur). En daarna om 09.30 uur een inspirerende kerkdienst met als thema: ‘Mis je iets?’

Ook voor Heidenskipsters en voor degenen die niet zijn komen wandelen of fietsen, staat voor de dienst een broodje en drinken klaar.
Hemelvaart, donderdag 18 mei; de dienst begint om 09.30 uur. Namens de PG It Heidenskip: Hartelijk welkom om mee te eten en mee te vieren!

P.s.: Terugreis voor wandelaars “van verre” met de auto is mogelijk; neem dan even contact op met ds. Arnold Vriend.

(Aanmoediging van ds. Arnold Vriend voor Workumers  en anderen in hun Kerknieuws; met genoegen overgenomen.)

Muzikale begeleiding kerkdiensten:


Welke (aankomend) organist of andere musicus wil wel het zingen in de dienst begeleiden? De PG It Heidenskip biedt ondersteuning, o.a. AMV, om dat te ontwikkelen.
Laat je horen, dat horen we graag: ScribaPGHeidenskip@outlook.com

Zondag 15 augustus 2021 was er een Oars as oars tsjinst in onze Protestantse Gemeente in It Heidenskip. In een Oars as oars tsjinst is geen voorganger. We hadden op die mooie zondag in augustus 2021 een spreker, die wat te vertellen had en heeft: Chris van Dam, CDA-lid en voormalig voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag ( 'de toeslagen affaire' ).

Hier onder een artikel uit Trouw van 8 november 2019 van Chris van Dam:

Weg met de geloofschaamte,
religieuze burgers zijn waardevol voor de samenleving.

Religieuze burgers zijn waardevol voor de samenleving. Ten onrechte wordt de scheiding tussen kerk en staat zo uitgelegd dat kerken en kerkgangers zich koest moeten houden, schrijft Chris van Dam, Tweede Kamerlid CDA.

Wie vertelt dat hij of zij geregeld op zondag naar de kerk gaat, wordt vaak meewarig aangekeken. Moslims rekenen we collectief af op de daden van een handvol extremisten. En wie snapt nog waar boeken, poëzie, schilderijen en beelden naar verwijzen als de verhalen uit de Bijbel je vreemd zijn?

De afnemende kennis over en de verminderde tolerantie ten opzichte van gelovig leven hebben niet alleen betekenis voor kerken, synagogen, moskeeën en hun ‘inwoners’, ze doen afbreuk aan het functioneren van onze samenleving als geheel. De samenleving heeft groot belang bij het op waarde schatten van mensen met een levensovertuiging. En ook van organisaties die op dat vlak actief zijn. Als we niet uitkijken gaat er door onkunde en desinteresse te veel verloren.

Want er lijkt sprake van groot onbegrip, soms zelfs angst voor de rol van religie en geloof in onze tijd. En van geloofschaamte bij hen die tegen de tijdgeest van individualisme en rationaliteit in moeten uitleggen waarom zij ‘er nog in geloven’. Gelovigen worden afgerekend op uitwassen of moeten opboksen tegen gedateerde beelden over kerk en religie.

Zo is er sprake van religiestress bij overheden, in de politiek. Neem de vrijheid van onderwijs, of voltooid leven, of moskeebouw: we worstelen wat af met elkaar over de thema’s geloof en politiek. De groeiende onbekendheid met jodendom en christendom en de focus op de extremen in de islam dreigen geloof en levensovertuiging als rariteiten naar de buitenkant van de maatschappelijke discussie te drijven. We leven in een neoliberale samenleving waarin geloof tot een privézaak is gemaakt. Ten beste krijgt het geloof huisarrest, achter de voordeur. En dat is niet alleen jammer, het is een volstrekte ontkenning van de maatschappelijke werkelijkheid.

Tegen de tirannie van de rationaliteit in

Religie heeft in allerlei opzichten essentieel bijgedragen aan de ontwikkeling van onze samenleving. Niet alleen in kunst en cultuur, ook in de ontwikkeling van ons onderwijs, de zorg en bovenal onze democratische rechtsstaat. Wie zich verdiept in het werk van Alexis de Tocqueville begrijpt welke belangrijke rol religie niet alleen in ons land en in onze tijd maar meer in algemene zin heeft: als hoeder van de zeden, als bijdrage aan dat wat goed en rechtvaardig is, tegen de tirannie van de rationaliteit in.

De staat heeft ook anno 2019 groot belang bij het koesteren van gemeenschappen waar waarden en normen geoefend worden en doorgegeven. Er zijn heel veel organisaties en verbanden die daar een rol in hebben. Maar gelovigen hoeven zich niet weg te cijferen. Integendeel, ze mogen in de traditie van allen die hen daarin voorgingen hun trotse bijdrage leveren en hun betekenisvolle plek opeisen. En verwachten dat de overheid hun bijdrage waardeert.

De scheiding van kerk en staat wordt steeds vaker uitgelegd als een argument voor afstand, voor het ‘met de rug naar de kerken staan’. Door dit te doen wordt de behoefte van grote delen van onze samenleving niet alleen miskend, maar ook niet benut. Respecteer de scheiding van kerk en staat, maar investeer tegelijkertijd in een grotere onderlinge betrokkenheid, in dialoog. Laat leidend zijn welke bijdrage ‘de kerk’ (in alle verscheidenheid) levert aan onze samenleving. Dat kan alleen met bezielde, verantwoordelijke burgers en dat is juist waar geloofsgemeenschappen een zeer wezenlijke bijdrage aan kunnen leveren.

Ik hoop dat de maatschappelijke waardering voor geloof en religie toeneemt. Daarbij past een moderne relatie tussen kerk en staat. Een relatie die recht doet aan de verschillende verantwoordelijkheden van kerk en staat en de scheiding ertussen in ere houdt.

Nog steeds actueel toch?   


Ons Eeuwig Belang

"Elia bracht de eeuwige dichtbij, niet in krachten en machten, maar in het suizen van de wind". Zo sprak onze voorganger.
'...het gefluister van een zachte bries'  lazen we  in 1 Kon.19 vers 8 t/m 13.
Als je dat leest en hoort voel je die bries haast letterlijk over je vel strijken.
Niet, zo eindigde de preek, een goddelijk ervaring - het is God zelf.
God is liefde.

We lazen ook Marcus 12: 28 t/m 34. Moet u ook eens doen!


Iepenlofttheaterconcert ‘125 jier Blaasmuzyk yn it Heidenskip’.

Op 2 en 3 juny 2023 (res. 4 juny) sil Fanfare ‘Studio’ yn gearwurking mei de toanielferiening ‘Yn it oare Fel’ harren Iepenloftteaterkonsert opfiere oan de boarden fan de Hofmar by de ‘Gerritsenpleats’ Koaidyk 4, It Heidenskip. Mei filmopnames fan de oprjochting yn 1898, sketches, films en foto’s fan ferskate optredens by doarpsfeesten en concerten nimt de ferteller en ‘Studio’ jim mei troch ‘125 jier Blaasmuzyk yn it Heidenkip’. Oanfang: 20.30 oere.

Regisseurs Ytsje Kramer en Ytsie Bonekamp ha mei dirigent Marten Miedema it ferhaal, de sketches en filmbylden betocht. Ferteller is Gerrit Twijnstra. Sjongers: Klaske Smid en Piter Wilkens. Nei ôfrin is der in neisit mei muzyk troch Piter Wilkens.

Kaarten te bestellen by: ticketscorner.nl/komende evenementen.
07-05-2023
Bij de dienst:
Zondag 7 mei 2023: 11.15 uur ds. A. Althuis

Donderdag 18 mei is het Hemelvaart; dan is er een gezamenlijke dienst met Workum in It Heidenskip om 09.30 uur en dominee Vriend.
Voor de dauwtrappers en andere vroege vogels is er vanaf 09.00 uur een broodje en koffie of thee voor de dienst. Goed toeven dus.

Muzikale begeleiding kerkdiensten:
Welke (aankomend) organist of andere musicus wil wel het zingen in de dienst begeleiden? De PG It Heidenskip biedt ondersteuning, o.a. AMV, om dat te ontwikkelen.
Laat je horen, dat horen we graag.


Taboer of taboe(r) : hulp voor die agrariërs en familie die zich beklemd voelen. Neem gerust contact op.
Meer lezen over Taboer: klik hier.

Ons Eeuwig Belang
Onze predikant was vergeten op de liturgie te vermelden om na de dienst het Wilhelmus te zingen. U kent het gebruik na verjaardagen van de koning en vroeger de koningin.
Natuurlijk wel gezongen, het eerste vers en ook vers zes!, maar toch.....U leest nu Ons Eeuwig belang. Belangen zijn er altijd, maar welk belang telt.?
Lees maar.

"Brabanders dupe van Opstand tegen Spanje"
De opstand onder leiding van Willem van Oranje, Maurits van Nassau en de Staten-Generaal tegen de Spaanse bezetter in de 16e en 17e eeuw was geen glorieuze bevrijdingsstrijd maar een misdadige oorlog waarvan de Brabantse bevolking de dupe was. Dat conludeert de Nederlandse onderzoeker Leo Adriaenssen. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift 'Staatsvormend geweld. Overleven aan de frontlinies in de meierij van Den Bosch, 1572-1629.'

Volgens hem is het nodig dat de Nederlandse geschiedschrijving over de Tachtigjarige oorlog wordt herzien. "Het heldhaftige beeld van de bevrijdingsstrijd dat nu bestaat, is absoluut niet representatief. Willem van Oranje maakte met zijn tactiek van de verschroeide aarde zich schuldig aan oorlogsmisdaden tegen zijn eigen bevolking." Vooral de plattelandsbevolking in de frontlinies was het slachtoffer.

Volgens Adriaenssen was er sprake van een uithongeringspolitiek, waarbij Staatse troepen stelselmatig oogsten verwoestten, landerijen onder water zetten en dorpen verbrandden. Hij meent dat de mate van geweld tijdens de Tachtigjarige oorlog niet te verantwoorden is. "De Brabantse plattelandsbevolking had geen enkel belang had bij een nieuwe staat." De onderzoeker zet daarom vraagtekens bij het Wilhelmus. "Ik heb niets tegen het volkslied, maar het blijft vreemd dat onze nationale identificatie berust op het verheerlijken van een vorst die oorlogsmisdaden tegen zijn eigen bevolking beging." (anp/adv)
Bron: "Brabanders dupe van Opstand tegen Spanje" | Wetenschap & Planeet
30-04-2023
Bij de dienst:
Zondag 30 april 2023: 11.15 uur ds. A. Vriend.

Wie was Huub Oosterhuis?

Theoloog en dichter Huub Oosterhuis (1933-2023) schreef zo’n zevenhonderd kerkliederen en gebeden. Ze worden in protestantse en katholieke kerken gezongen, en daarbuiten. Ook nam hij culturele initiatieven waarin hij religie, poëzie en politiek bij elkaar bracht. Klik hier

Waar gaat de geloofsbelijdenis van Athanasius over?

De belijdenis van Athanasius neemt te midden van de overgeleverde belijdenisteksten een bijzondere plek in. Zij poneert in de eerste regels dat degene die gered wil worden toch vooral moet vasthouden aan het katholieke geloof. Klik hier.


Nu jongeren ons ontbreken.
Dat is de titel van een zeer lezenswaardig stuk van onze classispredikant Wim Beekman. Te uitgebreid om hier te publiceren, wel om het aan te raden eens te lezen. Dat kan dan via deze link: Nu jongeren ons ontbreken
Gewoon ffff doen.

Ons Eeuwig Belang
Zondag 23 april, geen dominee, dan maar wat anders en niet  eens als 'oars as oars' aangekondigd.
Wel als zangdienst, en dat we gezongen hebben dat heeft organist Aalt Landman ook geweten.
Zomaar een paar regels die er gezongen zijn:
- Hoe goed oh Heer is 't hier te zijn....
- Heer, die mij ziet zoals ik ben...
- zou ooit een vrouw vergeten, 't kind dat zij in zich droeg, er niet van willen weten, wanneer het naar haar vroeg....
- geeft ons de moed voor dit gebouw, maar niet met steen/ en hout alleen, is't     grote werk gedaan. 't Zal om onszelve gaan...

Voor de collecte:
- ik kom met gaven in mijn handen..en breng u Heer de offeranden.....

- en laat ons hart door U geleid met liefde zijn vervuld..
- leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht...
- daarom dan niet versagen, maar moedig verder gaan....
- o lieve Heer geef vrede...
- gemeente, aan wier aardse handen, dit.....
- geef vrede door van hand tot hand...

Ook zongen we de regel...
- Gods woord bestaat in eeuwigheid!
23/04/2023
Bij de dienst:
Zondag 23 april 2023:
10.30 uur: Koffie- en theedrinken
11.15 uur: Dan gaan we zingen!
Ga alvast nadenken wat u wilt zingen. Dat horen we graag.
Nederlands (Zingen wij van harte zeer..), Frysk (Mar, wy riken, och wy blike sletten foar in oar...) of Latijn (dona nobis pacem).
Oude liedboek, Johannes de Heer, nieuwe liedboek, opwekking, gospel.
We zingen alles met elkaar.


Slechts één weg leidt naar It Heidenskip:


Wie vanaf de richting Workum naar It Heidenskip wil reizen (auto, fiets of lopend) kan niet over de spoorovergang. Deze is tot 24 april gesloten voor alle verkeer.

Wel is it Heidenskip te bereiken via Koudum (voor fietsers is het ook nog mogelijk via de Aldedyk te gaan).Dorpskerkenbeweging:


De dorpskerkenbeweging biedt een platform waar kerken ervaringen kunnen delen, elkaar helpen en inspireren. Volg bijvoorbeeld op 20 april een online inspiratiebijeenkomst met als thema ‘Een plek voor alle generaties’. Of doe in mei mee met de online voortrekkerstraining om te leren hoe je jouw dorpskerk nog beter kunt verbinden met het dorp. Bekijk de agenda op de themapagina voor meer informatie.
Klik hier voor meer informatie


De joodse wortels van Pasen:Veel gebruiken, denkbeelden en feesten in de kerk zijn terug te voeren op het jodendom. Piet van Midden, protestants predikant en docent Hebreeuws aan de Tilburg University, legt uit hoe het zit met Pesach en Pasen. En: heeft het avondmaal daar nu wel óf niet mee te maken?
Klik hier voor meer informatie


Ons Eeuwig Belang:

Al eerder kwam het begrip 'eeuwig' ter sprake. Is dat altijd ?

Huub Oosterhuis heeft in een interview ook iets over later gezegd: "Ik heb gedachten over een leven na de dood, die zijn zo fantastisch dat ik ze niet prijsgeef. Wat is er mooier dan te denken dat je je geliefden weer terug gaat zien? Je hoeft me niet uit te leggen dat het onzin is, maar het is wel de mooiste onzin die ik ken.... En is het eigenlijk wel onzin?"
Tsja, zou hij ons daarover kunnen berichten of moeten we wachten tot we ook......?

Studio 125 jier:
Op 2 en 3 juny wurdt it 125-jierrich bestean fan de Heidenskipster fanfare "Studio" fierd. Al in pear wike lang wurdt hjir yn "Ons Eeuwig Belang" reklame foar makke. Mar no blykt, dat in ferkearde link stie nei it adres, dêr't wy de kaartsjes keapje kinne.
It goeie adres is ticketscorner.nl/komende evenementen.


16/04/2023
Bij de diensten:
zondag 16 april 2023 11.15 uur (Oudpastor) Sipke Draisma, theoloog en lekendominicaan.
Niet alleen publiceren wij diensten van andere kerkgenootschappen, onze gemeente vraagt ook voorgangers van andere huize.

zondag 23 april 2023: dan gaan we zingen!
Ga alvast nadenken wat u wilt zingen. Dat horen we graag.
Nederlands (Zingen wij van harte zeer..), Frysk (Mar, wy riken, och wy blike sletten foar in oar... ) of Latijn (dona nobis pacem).
Oude liedboek, Johannes de Heer, nieuwe liedboek, opwekking, gospel.
We zingen alles met elkaar.

Peaskemoarn 2023 08.00 uur Gebed en Brochje yn  Doarpshûs It Swaeigat:
Mooie symboliek!
De brandende paaskaars vooraan in het midden, teken van Jezus' liefde; daarachter onze predikant mooi voorgaand in woord en gebed. Helder en duidelijk. "Here zegen deze spijze, amen". Met elkaar, eigen dominee en gemeenteleden, eigen blazers van Studio, melk van de eigen koeien en eieren van eigen erf; wat een warmte om zo Pasen te mogen ervaren.
Klein? Vergeet dat maar!
Bloemen:
Het bloemstuk werd op Eerste Paasdag aangeboden door de Heidenskipster Vrouwenvereniging "Helpt Elkander".

Kerkbalans:
Het bankrekeningnummer van de protestantse gemeente It Heidenskip:
NL21RABO 0372 1028 32  

Hartelijke groet
Pim Engelenburg


Ons Eeuwig Belang

'O, hoofd vol bloed en wonden,'

Kon het toepasselijker ? op de woensdag voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen een bloedende hoofdwond van Davy Klaassen bij een voetbalwedstrijd van Feyenoord tegen Ajax. Een uit het publiek geworpen aansteker trof hem op zijn achterhoofd.
En wat een ophef!!!
Beleidsmakers, nieuwsmedia, TV commentatoren en alle anderen deskundigen buitelden over elkaar heen om e.e.a. af te keuren , oplossingen aan te dragen etc. Maar het is van alle tijden. Een zelfde ophef bleef achterwege toen Berghuis, nog bij Feyenoord spelend, in de Arena, Amsterdam dus, ook een aansteker op zijn hoofd kreeg in 2017.. 6 jaar terug.
Of zouden al diegene die dit veroordeelden toch ook stilletjes in deze week bezig zijn geweest met Pasen? En kwamen bij het zien van de beelden deze woorden naar boven?
09/04/2023
Bij de diensten:

Donderdag 6 april 19.30 uur Ds. L. Muilwijk-Huis. Witte Donderdag, Heilig Avondmaal.
De schaalcollectie tijdens het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag 6 april is Werelddiaconaat Moldavië.

Vrijdag 7 april 19.30 uur  Goede Vrijdag. Een oars as oars dienst. Geen predikant maar gemeenteleden met en onder elkaar. Een sobere, korte dienst.
We luisteren onder andere naar het lijdensverhaal uit Johannes.
We bidden.
We zijn stil.
Na het gezamenlijk gebeden Onze Vader verlaten we in ook in stilte de kerk.

Zondag 9 april 08.00 uur!!! Ds. A. Vriend. Pasen in Doarpshûs It Swaeigat. Inderdaad om 8 uur smorgens, een paasontbijt dienst met medewerking van een blazersensemble van Studio. Vroeg op, dan kan de betekenis van Pasen de hele dag op ons inwerken.
Uitgangscollecte op Eerste Paasdag zondag 9 april is Sta op tegen armoede.


Collectedoelen

Witte Donderdag 6 april: Werelddiaconaat Moldavië:
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche en wasgelegenheid.

1ste Paasdag zondag 9 april: Sta op tegen armoede:
Wereldwijd leven veel mensen in armoede, ook in Nederland. Kerken over de hele wereld voorzien mensen in hun eerste levensbehoeften, helpen hen aan eigen inkomsten. Zij laten hun stem horen bij onrecht en geven mensen weer hoop voor de toekomst. Kerk in Actie ondersteunt kerken in Nederland en andere landen om dit diaconale werk te verrichten. Sta samen met christenen over de hele wereld ook op tegen armoede.

Gift via de bank:
Ook is het mogelijk uw gift over te maken via ons bankrekeningnummer
NL 12 RABO 0372 1627 46. t.n.v. Diaconie PKN It Heidenskip onder vermelding van het collectedoel.


Palmpasen: In onze kleine gemeente ruim twee handen vol met kinderen. Hoera!

Bloemen:
De bloemen van deze eerste zondag van de maand gaan naar Beitske en Jan Kampen voor hun 45 jarige huwelijk. Een echt paar.
Van harte gefeliciteerd.

Kerkbalans:
Het bankrekeningnummer van de protestantse gemeente It Heidenskip:
NL21RABO 0372 1028 32  

Hartelijke groet
Pim Engelenburg


Ons Eeuwig Belang

Een oubollige titel - ook een beetje pedant ? - uit lang vervlogen tijden.
Maar toch gekozen als naam voor ons nieuwe kerkblad.
Dat was nodig omdat Ons Kerkblad ophield te bestaan.
Papier bleek toch niet langer geduldig.
Dus werd het een digitaal nieuwsblad met een naam uit het papieren tijdperk.
Ons Eeuwig Belang, oubollig, maar verfrissend modern.
Zelfs de volledige aankondiging van een jeugddienst van de Baptisten in Koudum werd onlangs vermeld.
Anders dan vroeger, zoals zoveel verandert. Welke boer melkt er nog met de hand?
Ook "kerkelijke" standpunten, zoals bovengenoemde aankondiging anno 2023 en de tegenstelling - niet alleen papier/digitaal maar ook inhoudelijk- in Ons Kerkblad van 7 juli 1945.

Uit Ons Kerkblad  7 juli 1945:

WAARSCHUWING.
-  De kerkenraad doet een zeer ernstig beroep op de gemeente, dat zij de door Baptisten, belegde samenkomsten in de open lucht en in “Bethel” vermijde.
  Hij kan natuurlijk niemand een bezoek aan deze samenkomsten verbieden. Hij verzoekt u echter met den meesten aandrang:
  verleen geen steun aan,
  toon geen belangstelling voor,
  luister niet naar
de onwaardige propaganda van een secte, die blijkens het onlangs verspreide geschriftje: “ Wist gij….?” de Kerk zeer vijandig gezind is.
  Gemeente bedwing uw nieuwsgierigheid!
  Ouders houdt uw kinderen thuis!
  Jonge menschen toont, dat ge van secterij en verdeeldheid niet gediend zijt!
  Gij zijt Hervormd! Weet dan, waartoe uw doop - de heilige doop, waarmede gij in Gods drieënigen Naam gedoopt zijt, en die door de secten gelasterd wordt – en uw belijdenis - waaraan de secten u ontrouw willen maken - u verplichten.
Weest dankbaar voor deze ongezochte  gelegenheid om u trouw aan Christus en Zijn Kerk te toonen.
  Blijft thuis!

Zou deze papieren waarschuwing van bijna 80 jaar geleden nu nog
kunnen / nog mogen / wel moeten of ongepast zijn? (doorhalen wat niet gewenst is)

Hoe anders dan vroeger.
We kennen het verleden, we 'weten' het nu en in de toekomst....?
02/04/2023
Bij de diensten:

Zondag 2 april 9.30 uur Mevrouw J. Hania-van der Kooi. Palmpasen. Palmpaasstokken zullen door de kinderen op de club gemaakt worden en een plaats krijgen in de dienst.
Na afloop koffie- en theedrinken.
De uitgangscollecte a.s. zondag 2 april op Palmpasen is voor Kinderen in de knel.

Donderdag 6 april 19.30 uur Ds. L. Muilwijk-Huis. Witte Donderdag, Heilig Avondmaal.
De schaalcollectie tijdens het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag 6 april is Werelddiaconaat Moldavië.

Vrijdag 7 april 19.30 uur Oars as oars. Goede Vrijdag.

Zondag 9 april 8.00 uur!!! Ds. A. Vriend. Pasen.
Uitgangscollecte op Eerste Paasdag zondag 9 april is Sta op tegen armoede.


Collectedoelen

Palmpasen 2 april: Kinderen in de knel:
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Help mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren.

Witte Donderdag 6 april: Werelddiaconaat Moldavië:
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche en wasgelegenheid.

1ste Paasdag zondag 9 april: Sta op tegen armoede:
Wereldwijd leven veel mensen in armoede, ook in Nederland. Kerken over de hele wereld voorzien mensen in hun eerste levensbehoeften, helpen hen aan eigen inkomsten. Zij laten hun stem horen bij onrecht en geven mensen weer hoop voor de toekomst. Kerk in Actie ondersteunt kerken in Nederland en andere landen om dit diaconale werk te verrichten. Sta samen met christenen over de hele wereld ook op tegen armoede.

Gift via de bank:
Ook is het mogelijk uw gift over te maken via ons bankrekeningnummer
NL 12 RABO 0372 1627 46. t.n.v. Diaconie PKN It Heidenskip onder vermelding van het collectedoel.


Hulplijn- Taboe(r):  
Misschien niet helemaal logisch in een kerkelijk nieuwsblad van een christelijke gemeente. Je hebt toch je geloof?
Maar het is wel erg fijn als je met je vragen ook persoonlijk het gesprek kunt aangaan met medemensen/hulpverleners die bereid zij om te luisteren en om direct antwoord te geven.
Vele boeren zitten in geestelijke nood met vragen en twijfels over de toekomst en over hun bestaan. Agrarische organisaties (LTO en ZOB) hebben de handen ineen geslagen en een hulppunt ingericht.
Taboer: www.taboer.nl of tel. 088-8886608
Bij twijfel: neem contact op en praat, het is geen taboe!


Kuierverslag:

KLEASTERKUIER JORWERT,  activiteit winterprogramma V&T-commissie
Zoals in het weekend voor 15 maart de sneeuw verdwijnt door de zon, zo ook het aantal deelnemers aan de ‘Kleasterkuier’.  
Met z’n 3-en rijden we rond 08.45 uur op de mooiste dag van die week naar Jorwert voor ‘stilte, besinning, ferbining’.  
Het thema van die ochtend is ‘Licht’:  in gedicht, liederen, bezinning en gesprekken.
Woordenloos wandelt de groep van ruim 20 pers. -na een korte viering- vanuit de kerk door de ‘fryske greiden ûnder fryske wolkeloften’.
Om halverwege de route in 2-tal in gesprek te gaan over Jezus woorden: ‘…dat wy it ljocht fan de wrald binne. Wat helpt ús om dat ék te wêzen of yn dat ljocht stean te gean en wat belemmert ús’.
Terug in de kerk is er ruimte tijdens de lunch om de ervaringen/gesprekken te delen.  
We laten Jorwert rond 12.45 uur achter ons en nemen de indrukken mee.
Ria
út namme fan de V&T commissie


Kerkbalans:
Het bankrekeningnummer van de protestantse gemeente It Heidenskip:
NL21RABO 0372 1028 32  

Hartelijke groet
Pim Engelenburg


Nieuws van de Classis Fryslân
Afgelopen week maakte de Protestantse Kerk Nederland bekend dat de laatste coronamaatregelen zijn opgeheven. Van de classispredikant ds. Wim Beekman dan ook voor u de 23ste coronabrief: Klik hier.

Nieuwsbrief Friesch Dagblad over samenleving en religie
Sinds kort is er een wekelijks nieuwsbrief van het Friesch Dagblad over samenleving en religie. Als u deze wilt ontvangen kunt u zich via onderstaande link aanmelden. Dat kan hier.


Cursus leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden
De Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan heeft 3 gemeenteleden die de cursus voor het leiden van uitvaarten willen volgen. Echter voor deelname zijn 8-12 cursisten nodig. De cursus behelst een praktische training, waarin alle aspecten voor een uitvaartdienst worden behandeld. Van het voorgesprek tot het leiden van een uitvaartdienst wordt geoefend en doorlopen.

De training is gericht op uitvaartdiensten van zowel mensen die op afstand van kerk en geloof zijn als van gemeenteleden. Wat levert de training op?
“U leert alle vaardigheden die nodig zijn voor het voorbereiden en uitvoeren van een rouwdienst We leiden in principe zo op dat gemeenteleden zelfstandig de uitvaart kan leiden. U kunt invallen in een vacature tijd of vakantietijd van een predikant. “ Meer informatie: Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden

Als u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de scriba van de PG Surhuisterveen-Boelenslaan, mw. Mattie Bruining e-mail scriba@pgsb.nl, zodat de cursus bij voldoende deelname gevolgd kan worden.


Ons Eeuwig Belang

Deze keer in dit katern te midden van al die informatie hierboven en hierna:
STILTE    Gastvrij onthaal The Passion
door de gezamelijke kerken en christenen in Harlingen


Op Witte Donderdag 6 april vindt The Passion plaats in Harlingen. De plaatselijke kerken en christenen spelen hier enthousiast op in, met een gezamenlijk, gevarieerd en gastvrij programma. Zo kunnen gasten en pelgrims in de kerken in de binnenstad terecht vanaf 15.00 uur (z.o.z) voor een gesprek, ontmoeting, koffie en thee, het volgen van de live-uitzending, warmte, een gezamenlijk gebed, of om even van het toilet gebruik te maken. Aan alles is gedacht. Hiernaast is er een aantal kerkdiensten, uitlopend op een gezamenlijke stadsviering in de Grote Kerk bij het vallen van de avond, een sing-in met liederen uit alle windstreken, op de terp, waarop in de 8e eeuw al een kapel stond, in de dagen van Bonifatius en de missionering van Friesland.

Op het terrein is ook een Bijbelbus aanwezig. Verder is er muziek en zang in de buitenlucht en kunnen gasten via QR-codes op ‘toonhoogte’ van The Passion komen: van het samenbindende verhaal van Jezus’ lijden, dood en opstanding, als begin van nieuw leven, uitgewerkt in eigentijdse vertelvormen.

Het programma en de live-uitzending van de KRO-NCRV starten om half 9, met de processie achter het verlichte kruis door de stad, richting het hoofdpodium op de Willemskade (op het binnenterrein van de keermuur). Na afloop kunnen gasten nogmaals in een aantal kerken terecht voor ontmoeting en gesprek. Er zijn ook medewerkers met herkenbare shirts, waarmee een gesprek ‘van hart tot hart’ kan worden gevoerd. Alles op hoop van zegen en op een goed en veilig verloop van The Passion in Harlingen. Bijzonder!

PROGRAMMA
15.00 uur: Alle kerken in de binnenstad open
     Grote Kerk: Kerkpad 15.00 – 23.00 uur
     R.K. Michaelkerk: Zuiderhaven open tot 23.00 uur
     CGKV De Haven: Noorderkade 15.00 – 23.00 uur
     Bethel Baptistengemeente: Lanen 19.15 – 23.00 uur
     Leger des Heils: William Boothstraat vanaf 12.00 uur
     Doopsgezinde Vermaning: Zoutsloot 15.00 – 21.00 uur
16.00 uur: Avondmaalsviering Verzorgingshuis De Spiker, ds Teunard van der Linden
16.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel, Nicolaaskerk Midlum, ds. Rinske Nijendijk-Cnossen
16.30 uur: Orgelhalfuur Grote Kerk; organist David de Jong
17.00 uur: Eucharistieviering Witte Donderdag, St. Michaëlskerk, Zuiderhaven, met bisschop Ron van den Hout, pastoor Marco Conijn en pastor Dorenda Gies
17.30 uur: Orgelhalfuur Grote Kerk; organist Eeuwe Zijlstra
18.15 uur: Samenzang met evangelische liederen, Grote Kerk, Kerkplein 3 (buiten)
18.30 uur: Sing-in Grote Kerk, Kerkplein, met samenzang, gebed en stilte rond een verlicht kruis; met diverse voorgangers, muziekkorps Leger des Heils en orgel Eeuwe Zijlstra
19.15 uur: Muziek muziekkorps Leger des Heils, Kerkplein (buiten)
20.30 uur: Start processie en live-programma hoofdpodium KRO-NCRV ‘The Passion’
22.00 uur: Einde live-uitzending, na-programma’s en gelegenheid tot nazit en follow-up in de stadskerken.

Steun dit programma met uw gift: NL97 RABO 0119 3989 07
t.n.v. Werkgemeenschap van Kerken, Harlingen; ‘bijdrage The Passion’
en / of: NL31 INGB 0009 4775 26, Youth for Christ, Harlingen,
o.v.v. ‘bijdrage The Passion

Ocke

De âlde Martinitsjerke yn Snits is hielendal fernijd. Nei in proses fan jierren wurdt ús tsjerke op 10 april feestlik iepene.

Yn dyselde wike wurdt it muzyktheaterstik 'Ocke' opfierd. Hjir nêst fine jo it parseberjocht fan dit evenemint.

Aukje Westra, predikant.


Martinikerk Sneek
Brûsplak foar de mienskip

Na een lange periode van bouwwerkzaamheden wordt in april de protestantse Martinikerk in Sneek heropend. Tijdens de feestweek van 10 tot 15 april zal een bijzondere muziektheatervoorstelling worden opgevoerd: Ocke!

In het stuk staat Ocke centraal, een fictieve organist uit de 17e eeuw. Bij de renovatie is in een hoekje in de Martinikerk een kist gevonden die van Ocke blijkt te zijn. De inhoud van de kist wordt tijdens de uitvoeringen muzikaal gedeeld aan de hand van 7 nummers in verschillende muziekstijlen, zoals barok, gospel, jazz en pop.

De Martinikerk in  Sneek wil een Brûsplak foar de Mienskip zijn en laat dit met Ocke zien. De uitvoeringen zijn op 13, 14 en 15 april, ’s avonds om 20.00 uur in de Martinikerk. Volg de berichtgeving op www.martinisneek.nl

Voor meer informatie:  
Jelbert Kramer, coördinator
ocke.muziektheater@gmail.com
Aukje Westra, predikant
aukjehwestra@gmail.com
26/03/2023
Bij de dienst:
Zondag 26 maart 2023 11.15 uur Ds. A. Vriend.

Gemeenteavond
De kerkenraad heeft het genoegen U uit te nodigen voor de gemeente avond van dinsdag 21 maart 2023 om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. De uitnodiging voor de bijeenkomst  staat online: klik hier.
Kerkbalans:
Het bankrekeningnummer van de protestantse gemeente It Heidenskip: NL21RABO 0372 1028 32  

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

125 jier Studio

Ons Eeuwig Belang
Gelezen:
Spreuken 25 : 11 (Naardens Bijbelvertaling)
“Als appels van goud op schalen van zilver- is een woord, gesproken op juiste momenten”.

De filter van Socrates
Heb jij daar ook wel eens last van? Van het gemak waarmee je meedoet in het roddelen over andermans gangen? Voor je d’r goed en wel erg in hebt, doe je er vaak al aan mee.
Terwijl je weet dat de Bijbel de roddel en aanverwante vormen van kwaadsprekerij afkeurt.
Waar we de mond vol van zouden moeten hebben, het doorgeven van de woorden en naleven van de daden van Jezus, houden we vaak juist de kaken stijf op elkaar.                                                                    
Hoe kunnen we elkaar helpen waar ’t gaat over goed spreken over elkaar en anderen?
Wat is daarbij een probaat middel?
Het voorbeeld van een zeef , een filter kan ons daarbij tot nut zijn.
Er is een leerzaam verhaal over Socrates, een Griekse wijsgeer uit de Oudheid.

Op een morgen kwam er een man naar hem (Socrates) toe, die hem gebaarde dat hij iets te vertellen had. “Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend, die…”.
Verder kwam hij niet, Socrates onderbrak hem en vroeg: “Ging je boodschap door de drie zeven?”.
De  man keek verbaasd: “Drie zeven?!” Socrates antwoordde; “Ja, drie zeven.
De eerste zeef is de waarheid. Weet je zeker dat het waar is wat je wilt zeggen?” De man bloosde wat en voelde zich verlegen. “Nu zeker… nee, dat niet, maar ze zeggen ,dat…”
Maar weer onderbrak Socrates hem en zei: “Dan gebruikte je zeker de tweede zeef. De zeef van het goede. Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?””
De man aarzelde daarop en zei: “Goed? Eh…. Nee, integendeel!”
Daarop keek Socrates de man bedenkelijk aan. “Dan gebruik je zeker de derde zeef? Is het noodzakelijk dat je dit aan mij vertelt?” Ook dit laatste moest de man ontkennen.
“Wel”, zo sprak Socrates, “als dat wat je me vertellen wilt niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee...... Gegroet!”
19/03/2023
Bij de dienst:
Zondag 19 maart 2023  09.30 uur: Oudpastor S. Draisma, koffie na afloop, dat beviel goed na de laatste half tien dienst.

Een tevreden kerkbezoeker (van elders):
Beste Pim,
Een prachtig kerkje op een bijzondere locatie waar rust en vrede samenkomen. Een plek om te wíllen zijn!
Met genoegen denk ik terug aan de laatste dienst, maar dat zal je niet vreemd zijn. Een dienst afsluiten en dan een neipetear onder het genot van een kop koffie vind ik wel iets hebben. Voor mij is een kerkgang ook belangrijk door het samenzijn, de verbinding, andere mensen ontmoeten en dingen delen. Belangrijk in een tijd waarin iedereen op hol is, en individualisme - ‘ikkigheid’ - leidend lijkt te worden.

Met belangstelling kijk ik uit naar de volgende dienst in It Heidenskip.


Met hartelijke groet,
Jan


Brânburren 18
Als na de laatste orgeltonen en de zegenbede
de kerkdeur opent, de buitenlucht naar binnen valt,
dan keert de stilte weer, dit huis van vrede.
Of toch nog niet, want hoor daar schalt
ergens langs de oever vanuit het riet,
de jubelende lofzang van een karekiet.
                                                                   Jan

Kerkenraad en een sprookje.

Afgelopen dinsdag was er weer kerkenraad, Gewoon.
Later die week kregen we een kleinzoon te logeren en dus voorlezen uit ' Alle Sprookjes van de Lage Landen', Eelke de Jong en Hans Sleutelaar, tekeningen van Peter Vos en Kees de Kiefte.
Het sprookje  'Acht vingers in de koestront ' luidt als volgt:

"De kerkenraad van de gemeente vergaderde en de voorzitter telde de kerkenraadsleden.' Vreemd,' zei hij, ik tel maar vijf man en toch moeten we met z'n zessen zijn, de scriba meegerekend.'
De scriba telde op zijn beurt de kerkenraadsleden zonder zichzelf mee te tellen. Ook hij telde maar vijf aanwezigen.
Toen kreeg de voorzitter een heldere gedachte. Men zou de vinger in een plak koestront steken die voor de deur van de consistorie lag. Dan hoefden ze alleen de gaatjes te tellen. Iedereen stapte naar buiten en stak zijn vinger in de plak. Men telde de gaatjes. Het waren er zes. De kerkenraad was voltallig."
(Mearke: oerset nei de lokale situaasje)

Van over de kerkelijke grens:


Jeugddienst in Het Baken te Koudum
Op zondag 19 maart is er een jeugddienst in “Het Baken” Nieuweweg 29 te Koudum. De dienst begint om 10.00 uur en er is medewerking ds. Wouter Bandstra. Het thema is “Vriendschap met God”.

Wat is echte vriendschap? Wat maakt vriendschap sterk en wat doet het met je? En wat betekent het om vriendschap te hebben met de “onzichtbare “ God en op welke manieren kunnen we daar invulling aan geven?

In de Bijbel lezen we ook over “Vriendschap met God” . Denk maar eens aan Noach, Abraham en Mozes. Zij leefden dicht bij God en brachten tijd door met God .

We proberen vanochtend samen te ontdekken dat vriendschap met God de beste keus is die je kunt maken! Nieuwsgierig geworden? U/jij bent van harte uitgenodigd!

Kerkbalans:
Het bankrekeningnummer van de protestantse gemeente It Heidenskip: NL21RABO 0372 1028 32  

Als jongeren ons ontbreken.
Dat is de titel van een zeer lezenswaardig stuk van onze classispredikant Wim Beekman. Te uitgebreid om hier te publiceren, wel om het aan te raden eens te lezen. Dat kan dan via deze link: Als jongeren ons ontbreken
Gewoon ffff doen.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg


Ons Eeuwig Belang
40-dagentijd      en       ons eeuwig belang  (of toch met hoofdletters?)

De veertig-dagen tijd, de lijdenstijd is weer aangebroken.
De gang van Jezus door de woestijn, voor Pilatus en dan naar Golgotha.                 Zijn vader, God, liet hem daar sterven, greep niet in en  heeft daar zelfs een bedoeling mee gehad. Hij stierf voor onze zonden en is  ‘ten  derde dage wederom opgestaan’.                                                                   
Dat is de essentie van het christelijk geloof.

Ook Poetin gelooft, hij is in ieder geval prominent lid van een belangrijke, grote, christelijke kerkgemeenschap.                                                                                              Voor mij is het allemaal moeilijk ( te) geloven, ik kan het soms niet bevatten.          Waarom?       
            
God almachtig..?

Kijken we naar Jezus dan zien we  een goed opgeleide Joodse rabbi, een man van principes, met een rechte rug misstanden aan de kaak stellend, die leefde naar de geboden van de God van Israël. En die dat vertaalde naar het tweede gebod: heb uw naaste lief als uzelf  !!                                                           
Deze man onderging het lot van menige dwarsligger, die de gevestigde orde een spiegel voorhoudt..                              
Ook nu nog, zie Navalny, Mandela en vele anderen.                                                                                                                                    
In het Jodendom wordt Jezus niet gekend als de Messias en heeft het Pasen een geheel andere betekenis, laat staan dat de opstanding voor hen betekenis heeft.
Het is maar net wat je gelooft…    Ons Eeuwig Belang…                                                                                    
En ‘eeuwig’ , hoe lang is dat wel niet?
Geldt dat voor de toekomst en ook voor het verleden?
Dus zelfs van voor de tijd van Jezus’ geboorte?  
Is eeuwig altijd?                                                                                                                                      
Vragen genoeg. Je wordt er stil van.

Laten we leven.... naar het tweede gebod     en                                           
laten we geloven..ieder op zijn eigen wijze.


12/03/2023
Bij de diensten:

Woensdag 8 maart 19.30 uur Ds. A. Vriend, bidstond voor gewas en arbeid. Een oecumenische dienst voor alle Heidenskipsters in een jasje gegoten door leden van diverse kerken. We lezen dezelfde Bijbel, toch?
Thema: stilte in de storm.
Martje de Vries, Cronius Kramer, Gerbrand Bokma en Arnold Vriend staan aan de basis. Aalt Landman bespeelt het orgel, dwarsfuit Marije de Vries, zang en muziek Martje de Vries en Lianne Bokma.
Waar? In de kerk op de Brânburren natuurlijk.

Zondag 12 maart: 11.15 uur Ds. A. Vriend

In 2021, covid tijd, beleefden we zo bidstond op afstand.
Klik op de link en laat het binnenkomen.
8 maart 2023 is alles weer 'live', welkom dus.


Kerkbalans:
Het bankrekeningnummer van de protestantse gemeente It Heidenskip: NL21RABO 0372 1028 32  

Hartelijke groet
Pim Engelenburg


Ons Eeuwig Belang

Gelezen in Kleurrijke verhalen uit de Friese kerkgeschiedenis na 1580, Marie-Anne de Harder, begin citaat:
“Al in de negentiende eeuw waren er dominee-dichters die de humor in de kerk misten. Een belangrijk vertegenwoordiger was P.A. de Génestet  die een hekel had aan die mensen die geen grappen toestonden wanneer het om godsdienst ging.

Hij verwoordde zijn irritatie als volgt:        
                                                                  ‘ Ik kan het met úw  vroomheid  
                                                                    Niet vinden op den duur:
                                                                    Zij kijkt me veel te deftig,
                                                                    Zij kijkt me veel te zuur! ’            

De Génestet had grote affiniteit met het Modernisme in de kerk waarin geen plaats meer was voor onwrikbare geloofswaarheden die met evenveel starheid verdedigd werden………………..Ik eindig met de Génestet omdat zijn woorden zo heerlijk relativerend zijn.
                                                 ’ t Geloof van de Eeuw, in ’t kort gezegd,
                                                   Is dit: Och, alles komt terecht.’ “                 
einde citaat.

Petrus Augustus de Génestet ( 1829-1861), dichter en theoloog, werd maar 31 jaar. Hij overleed aan de gevolgen van tbc. Hij was predikant in Delft tot hij om gezondheidsredenen ontslag moest nemen. Populair vanwege zijn humoristische en ontroerende gedichten toegankelijk voor een breed publiek.                                    
Een vrijzinnig protestant, even scherp stelling nemend tegen oppervlakkige vrijzinnigheid als tegen de steile onverdraagzaamheid. Van zijn hand ook het volgende gedicht.

 “Een bladvulling wilt u gaan schrijven,
   hier voor dit slecht gevuld  blad?..
   Och -'k zou het maar wit laten blijven!
   Daar wordt genoeg papier beklad."
05/03/2023
Bij de dienst:
Zondag 5 maart: 9.30 uur Mevrouw J. Hania van Sneek. En..(nog niet door haar verzocht, maar wel te verwachten) koffie na afloop!

Wist u dat.....het ringsteken hoogstwaarschijnlijk zijn oorsprong in het Heidenschap heeft? Tijdens de collecte, ponkje (aan de stok) rinnen, haalde de diaken de stok terug naar achteren en stak daarbij bijna door het oog onder aan de 'kroonluchter'. Voor onze predikant voldoende reden om bovengenoemde veronderstelling uit te spreken.
En waarom ook niet, er zijn immers meer kerkelijke gebruiken verwereldlijkt.

Nog een weetje:
In de Nederlandse Staatscourant van 31 januari 1887 staan de statuten van Ons Eeuwig Belang.
Nederlandsche staatscourant » 31 jan 1887 - Pag. 10 | Delpher

Húskeamergesprekken:
Húskeamer-gesprekken over ‘Een eigenzinnig schaap’. Een verslag van Arnold Vriend.

In drie huiskamers hebben we de afgelopen dagen gemerkt dat er veel makke schapen in een hok passen. En misschien ook wel veel eigenzinnige schapen. We waren welkom bij Jolle en Martje, bij Jan en Beitske en bij Jan en Richtsje. Dank voor de gastvrijheid! Drie avonden over hetzelfde thema: het eigenzinnige schaap en de kudde schapen. Drie verschillende gesprekken.

In It Heidenskip zijn we gezegend met veel onderlinge verbondenheid. Maar we merken ook de spanning tussen individu en gemeenschap. We hebben allerlei keuzes en mogelijkheden. En we kiezen vaker voor korte termijn dan voor lange betrokkenheid. We deden ‘wat ben ik’ om er achter te komen dat anderen ons helpen te ontdekken wie we zelf zijn. We keken naar hoe vaak het woordje ‘ik’ voorkomt in het Onze Vader.

We waren het er over eens dat het een zegen is dat we zoveel mogelijkheden hebben en dat we ons persoonlijk kunnen ontwikkelen. En tegelijk is het wel belangrijk om te erkennen dat we verbonden zijn. En dat we dus ook verantwoordelijkheid dragen voor verbondenheid. We zagen dat; sterker nog: we maakten het mee tijdens deze húskeamer-gesprekken.

Kerkbalans:
Het bankrekeningnummer van uw protestantse gemeente It Heidenskip: NL21RABO 0372 1028 32  

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Ons Eeuwig Belang

Ons Eeuwig Belang reikt ver!!
Herinnert u zich nog het jaarschrift 2022 van dominee Pennekamp?
Het eindigde met een gebed voor vrede (van Australische bisschoppen) in de Oekraïne. Met een mooie vertaling in het Fries en Nederlands door Gerrit Twijnstra.
Ze zijn ons erkentelijk voor de plaatsing ervan.

Aan: scribapgheidenskip@outlook.com
CC: info@catholicenquiry.com
Onderwerp: Prayer for Ukraine
Dear Sir/Madam

Thank you for your email.
You are most welcome to use our prayer for peace and justice in Ukraine.
We continue to hold them in prayer.

God bless,

Sharon Brewer
Catholic Enquiry Centre
A work of the National Centre for Evangelisation
P: 1300 432 484
W: catholicenquiry.com

--------------- Original Message ---------------
From: Catholic Enquiries [dto@catholic.org.au]
Sent: 14/02/2023 3:32 AM
To: scribapgheidenskip@outlook.com
Subject: Thank you for your Enquiry!

Dear Protestant Church of It Heidenskip,

Thank you for your enquiry, which has been referred to the relevant team.

Enquiries
Australian Catholic Bishops Conference

ref:_00D281amdO._5008w1o4kt:ref


Ons Eeuwig Belang: voor iedereen.
26/02/2023
Bij de dienst:
Zondag 26 februari: 11.15 uur Ds. A. Vriend.

Húskeamergesprekken:
Maandag 20 februari en dinsdag 21 februari bent u weer van harte welkom van 20.00-22.00 uur voor  't húskeamergesprek bij een gemeentelid thuis. Thema is 'een eigenzinnig schaap'. (column van Wim Beekman in de L.C.) De kerkenraad benadert u telefonisch welke avond uw voorkeur heeft.

Kerkbalans:
Het bankrekeningnummer van uw protestantse gemeente It Heidenskip: NL21RABO 0372 1028 32  

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Op 6 februari werd Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.

Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Ruim 1400 mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal zal snel oplopen. Er zijn duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo.
Kerk zet deuren open
De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.

Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we je hulp voor de slachtoffers in Syrië. Uiteraard gaan onze gebeden net zo hard uit naar de getroffen bevolking van Turkije.
Steun dit werk
De uitgangscollecte van zondag 19 februari in de Heidenskipster kerk om dit belangrijke, levensreddende werk te steunen heeft voor onze kleine gemeente een groot bedrag opgeleverd van 258 euro. Een bijdrage over maken op NL 12 RABO 0372 1627 46 t.n.v. Diaconie It Heidenskip o.v.v. Noodhulp aardbeving is nog steeds mogelijk.

De Diaconie


Ons Eeuwig Belang

Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik zijn naam niet.

Bij de aardbeving in Turkije en Syrië zijn tot nu toe bijna 50.000 doden geteld, vele gewonden en 345.000 woningen verwoest. Er zullen er nog wel velen volgen. Hoeveel tranen hebben er gevloeid bij moeders en vaders?
De Russische "militaire operatie" in Oekraïne heeft aan beide zijden ook, geschat, 50.000 doden geëist en even zovele gewonden. Hoeveel tranen hebben moeders en vaders ook hier weggeveegd?  
Ook Maria huilde toen ze haar zoon zag sterven aan het kruis.
En het werd donker.

Geloofsbelijdenis van PKN: " Ik geloof in een God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.................."

Dat wat we zien doet je twijfelen aan de almacht en wat weten we van wat we niet zien?

Blijf dan maar eens overeind in dat geloof.
19/02/2023
Bij de dienst:
Zondag 19 februari: 11.15 uur Ds. F. Welbedacht van Sneek.

Húskeamergesprekken:
Donderdag 16 februari, maandag 20 februari en dinsdag 21 februari bent u weer van harte welkom van 20.00-22.00 uur voor  't húskeamergesprek bij een gemeentelid thuis. Thema is 'een eigenzinnig schaap'. (column van Wim Beekman in de L.C.) De kerkenraad benadert u telefonisch welke avond uw voorkeur heeft.

Kerkbalans:
Op de radio hoor je de reclame al voor de actie Kerkbalans. U krijgt binnenkort een mail met info en betaalmogelijkheden , alsook nog een papieren versie daarvan.
Voor hen van 'buiten', die onze gemeente financieel willen steunen is het goed te weten dat dit, NL21RABO 0372 1028 32, het rek.nr. van de prot.gemeente It Heidenskip is.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg


Op 6 februari werd Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.

Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Ruim 1400 mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal zal snel oplopen. Er zijn duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo.

Kerk zet deuren open
De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.
Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we je hulp voor de slachtoffers in Syrië. Uiteraard gaan onze gebeden net zo hard uit naar de getroffen bevolking van Turkije.

Steun dit werk
Aanstaande zondag 19 februari wordt in de Heidenskipster kerk hier collecte voor gehouden (uitgangscollecte) om dit belangrijke, levensreddende werk te steunen. Ook kunt u dit doel steunen door een bijdrage over te maken op NL 12 RABO 0372 1627 46 t.n.v. Diaconie It Heidenskip o.v.v. Noodhulp aardbeving.

De Diaconie
Gemeentereis naar Elburg
Vanuit de commissie Vorming & Toerusting

Vanaf nu kunt u zich opgeven voor de gemeentereis naar Elburg. De datum is woensdag 19 april. Na aankomst in Elburg krijgt u eerst koffie/thee met gebak. Daarna bezoeken we de tentoonstelling Zandverhalen.  

Met meer dan 4000m³ zand op een oppervlakte van 5000m² zijn prachtige zandsculpturen gemaakt. Hier komen historische verhalen over boten en bijbel tot leven. Zandverhalen is een culturele parel in Elburg: ontdek bijbelverhalen in zand!

Voor de lunch kunt u een lunchpakket meenemen, maar er is ook voldoende horeca in Elburg om u zelf te verwennen.

’s Middags staat een rondwandeling met gidsen op het programma. Daarna kunt u nog op eigen gelegenheid in Elburg ronddwalen en/of plaatsnemen op een terras of in een restaurant.

De kosten voor deze reis:  50,00.  Hierbij zijn inbegrepen: de busreis; koffie/thee met gebak; entree Zandverhalen en de stadswandeling o.l.v. gidsen.
Deze reis gaat door bij voldoende belangstelling. U kunt zich opgeven via: ventcommissiepgworkum@gmail.com.
Hierbij graag vermelden: Naam, adres, telefoonnummer en mailadres.
De  50,00 kunt u overmaken naar: NL 69 RABO 0123 2608 84 t.n.v. S.Stoel-Valk o.v.v. Gemeentereis Elburg.

Namens de commissie Vorming & Toerusting
Trienke Grooters-BoumaJaarschrift 2022:

Onze José wordt niet geofferd op het altaar van Poetin!” (Deel 5 Slot)Bea foar frede
en gerjochtichheid yn Oekraïne

God fan frede en gerjochtichheid,
dy ’t it ferhurde hert feroaret
en de krêft fan geweld brekt,
wy fertrouwe de minsken fan
Oekraïne oan jo ta.

Beskermje se yn dizze tiid fan gefaar;
lit se net de dea, mar it libben kenne,
gjin slavernij mar frijheid.

Jo binne de Heit fan alles;
wy binne bruorren en susters.

Jou ús de krêft
om dy wierheid yn leafde te libjen,
te kiezen foar frede, net foar oarloch.

Troch Kristus ús Hear.

Amen

Australyske katolike biskoppekonferinsje
Gebed voor vrede
en gerechtigheid in Oekraïne

God van vrede en gerechtigheid,
die het verharde hart verandert
en de kracht van geweld breekt,
wij vertrouwen de mensen van Oekraïne aan u toe.

Bescherm ze in deze tijd van gevaar;
laat ze niet de dood, maar het leven kennen,
geen slavernij maar vrijheid.

U bent de Vader van alles;
wij zijn broers en zusters.

Geef ons de kracht
om die waarheid in liefde te leven,
te kiezen voor vrede, niet voor oorlog.

Door Christus onze Heer.

Amen

Australisch katholieke bisschoppenconferentie


curriculum vitae:
Gerrit Peter Robert Pennekamp
Geb. datum: 02-09-1964 te Westervoort.
Getrouwd met Martzen Tjerkstra, vader van vier uit huis wonende kinderen, trotse opa van een kleindochter.
Huidige woonplaats: Oosthem.
Opleiding: HEAO Arnhem, B.Ec., Drs. Theologie (Kampen en VU).
Gemeentepredikant te Vrouwenpolder (1995)
IJlst (2000)
Vlootpredikant Koninklijke Marine (2005-heden)


Ons Eeuwig Belang

Spreuken 25: 11  ( Naardense Bijbelvertaling )

Als appels van goud op schalen van zilver
is een woord, gesproken op juiste momenten.

12/02/2023
Bij de dienst:
Zondag 12 februari: 11.15 uur Ds. L. Muilwijk-Huis

Húskeamergesprekken:
Donderdag 16 februari, maandag 20 februari en dinsdag 21 februari bent u weer van harte welkom van 20.00-22.00 uur voor  't húskeamergesprek bij een gemeentelid thuis. Thema is 'een eigenzinnig schaap'. (column van Wim Beekman in de L.C.) De kerkenraad benadert u telefonisch welke avond uw voorkeur heeft.

Kerkbalans:
Op de radio hoor je de reclame al voor de actie Kerkbalans. U krijgt binnenkort een mail met info en betaalmogelijkheden , alsook nog een papieren versie daarvan.
Voor hen van 'buiten', die onze gemeente financieel willen steunen is het goed te weten dat dit, NL21RABO 0372 1028 32, het rek.nr. van de prot.gemeente It Heidenskip is.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Jaarschrift 2022:

Onze José wordt niet geofferd op het altaar van Poetin!” (Deel 4)

Standing NATO Maritime Group-1
Deze SNMG-1* inzet heeft, zo wordt gezegd, een dubbel doel. Deterrence (het aloude afschrikkingsmotief) en Assurance (zekerheid).

Hiermee wordt een signaal aan de NAVO-bondgenoten in regio gegeven: Wij zijn hier om jullie, indien nodig, te beschermen. Met name Estland, Letland en Litouwen die voorheen deel uitmaakten van de Sovjet-Unie, zijn bang om net als Oekraïne, aangevallen te worden. De Russische enclave Kaliningrad, het voormalige Oost-Pruisische Köningsberg (de stad van filosoof Immanuel Kant), ligt om de hoek. Ook in de Baltische staten kan Poetin zich geroepen voelen om de Russischtalige minderheid ‘te hulp te schieten’. In Tallinn wordt het vlootverband met applaus ontvangen. Selfies met locals, ‘Thank you for your service’, dit heb ik bij de Koninklijke Marine zo nooit eerder meegemaakt. Tijdens het havenbezoek wordt nog eens duidelijk, hoezeer de Esten zich verbonden weten met de Oekraïners. Overal hangen blauw-gele vlaggen en spandoeken. Bij de Russische ambassade wordt zo ongeveer permanent gedemonstreerd.Tijdens het havenbezoek in Hamburg komen er veel familieleden, vrienden en vriendinnen over. Wie wil, mag een paar dagen naar Nederland. Een uniek en welkom ontspanningsmoment. Voor mij de eerste mogelijkheid om Mette-Marrit, ons eerste kleinkind, vast te houden. Zij is dan drie weken oud en blijkt net zo mooi te zijn als op de eerste foto’s!

Als iedereen weer aan boord is, vertrekken we richting Noordzee en doen andere havens aan. Daar wordt, samen met collega-chaplain’s, een International Prayer for Peace gehouden: een Engelstalige samenkomst waarin alle bemanningen welkom zijn. Een mooi moment van verlangen en verbondenheid.

*SNMG-1: Standing NATO Maritime Group 1 bestaat uit 6 tot 10 jagers en/of fregatten. Canada, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland leveren permanent allemaal één schip. België, Denemarken, Noorwegen, Portugal en Spanje leveren op onregelmatige basis schepen.

... Wordt vervolgd.

ds. Gert Pennekamp
Vlootpredikant


Ons Eeuwig Belang:

oars as oars
Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik zijn naam niet.
            
GOD wie heeft daar niet van gehoord.
Ieder mens is een uniek mens, een unieke persoon, geschapen naar Gods evenbeeld. In Genesis 1: 27 lezen we: “God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep  Hij mensen”.                                                                              
Ieder mens heeft dus ook zijn/haar eigen unieke bij hem/haar passend Godsbeeld.
Zo begon de introductie van de oars as oars dienst afgelopen zondag.                                                                                                                          

We spraken er vrijmoedig over God.
Een kerkdienst zonder dominee in onze eigen kleine gemeente. Ook dat kan, dat bleek maar weer.                
Menig gemeentelid was actief, een bijbellezing, een gedicht of zélf sprekend vanuit het eigen geloof.                              
Samen zingen, bidden.

Oars as oars.


Wat ook oars was…. de dialoog tussen Sipke Draisma en Tjum Arts. En dialoog tussen God en de mens bij de boom van kennis van goed en kwaad.
De appel hing er nog.                               
Zij spraken open en vrijmoedig.                                                                                                               
Bekijk de volgende link, luister en verwonder:


Bijzonder.

Na de dienst was er koffie, daar kwam het gesprek pas goed op gang.
“Maar ik heb geen antwoord gekregen”.

God, koffie, eeuwig van belang.
05/02/2023
Bij de dienst:
Zondag 5 februari: 9.30 uur Oars as oars tsjinst. Neipetear en koffie na de dienst!

Oars as oars tsjinst 5 februari 2023:
U kunt het artikel nog een keer lezen. Vinden we een aanrader en denk dan eens rustig na.
Voor de jeugd hebben we het via de app zo verwoord:
Hoi allemaal, in de oars as oars dienst van zondag 5 februari hebben we het over God. In een vloek of een zucht komt Zijn naam soms voorbij. Of in een schietgebedje. Maar zou je kunnen noemen wanneer of waar jij iets van God ervaart? Dat is misschien een pittige vraag om op te reageren, maar we dagen je toch uit. Voel je vrij om in de groepsapp of in een persoonlijk appje naar Pim Engelenburg of Arnold Vriend een reactie te sturen. Dan kunnen we het natuurlijk anoniem ook die zondag noemen. We zijn benieuwd!

Húskeamergesprekken:
Donderdag 16 februari, maandag 20 februari en dinsdag 21 februari bent u weer van harte welkom van 20.00-22.00 uur voor  't húskeamergesprek bij een gemeentelid thuis. Thema is 'een eigenzinnig schaap'. (column van Wim Beekman in de L.C.) De kerkenraad benadert u telefonisch welke avond uw voorkeur heeft.

In memoriam Botte Ouderkerken  
Botte Ouderkerken is op 4 april 1942 geboren in Parrega als oudste zoon in het gezin van Durk en Griet Ouderkerken. Hoewel hij niet kon zwemmen, ging hij varen; eerst bij de marine en toen dat niet zo beviel, op de Rijnvaart. Toen zijn vader ernstig ziek werd, stopte Botte met varen om het gezin te kunnen ondersteunen. Hij ontmoette Ans en de liefde bloeide op. Ze trouwden en verhuisden naar It Heidenskip. Daar werd hun kinderen geboren: Klaske, Durk, Grietje en Joukje. Durk was te vroeg geboren en heeft maar tien dagen geleefd. Dat maakte grote indruk op het leven van Botte en Ans.
Botte was een zorgzame, lieve broer, man, vader en pake. Hij zat nooit stil, zette zich in voor anderen; beheerder van It Swaeigat, koster van de kerk, schoonmaken van de school, kranten bezorgen en foto’s en films maken van bijna alles wat er op het dorp te doen was. Het was moeilijk dat hij de laatste jaren dat allemaal niet meer kon. Gelukkig bleef zijn humor. Hij heeft alle kinderen en kleinkinderen nog gezien, voordat hij 20 december 2022 is overleden. Hij is in Parrega te ruste gelegd, naast zijn zoon Durk. We wensen Ans, de kinderen en kleinkinderen en ieder die hem missen zal, Gods troost en sterkte toe.  

Heel blij zijn wij als gemeente dat Ans officieel de taak van koster, dat was Botte, in onze kerk wil voortzetten. Dat voelt vertrouwd. Dank je wel Ans.

Ook de derde aflevering van het jaarschrift 2022 van ds. Gert Pennekamp is het lezen waard.

Kerkbalans:
Op de radio hoor je de reclame al voor de actie Kerkbalans. U krijgt binnenkort een mail met info en betaalmogelijkheden , alsook nog een papieren versie daarvan.
Voor hen van 'buiten', die onze gemeente financieel willen steunen is het goed te weten dat dit, NL21RABO 0372 1028 32, het rek.nr. van de prot.gemeente It Heidenskip is.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg


Oars as oars tsjinst 5 februari 2023 om 09.30 uur met koffie na de dienst.

GOD

U heeft vast weleens de volgende quote gelezen: Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik zijn naam niet.
God, wie heeft daar niet van gehoord.

In Genesis 1 vers 27 ( Fryske Bibel 2002 ) lezen we “Dat sa skoep God minske nei syn eigen byld. Nei it byld van God hat Er him skepen. Manlik en froulyk hat Er har skepen“.                                                                                                                        

Ieder mens is een uniek mens , een unieke persoon, geschapen naar Gods beeld.
Ieder mens heeft dus ook zijn eigen, unieke en bij hem/haar passend Godsbeeld. Daar moet je niet aan tornen, dat kun je niet in twijfel nemen, ook al is jouw Godsbeeld een ander.

Begin februari is er weer een oars as oars tsjinst. Een dienst dus zonder predikant of voorganger, een dienst ingevuld door de gemeente zelf; daar willen we vrijmoedig over God spreken.

Als we ieder zijn/haar eigen Godsbeeld erkennen is de vraag waar vind JIJ God?
Oef…..Waar lk God vind?

Waar, wanneer, hoe jij God ( vanuit je eigen Godsbeeld dus ) vindt, ziet, hoort of beleeft is de vraag die we aan u willen stellen. Heel persoonlijk en misschien te intiem. Maar we stellen een korte reactie ( een preek met drie punten al dan niet met tussenzang wordt geweigerd) met liedadvies zeer op prijs.

En met uw bijdragen willen we de oars as oars tsjinst invullen. Geheel anoniem worden die verwerkt. Als u aangeeft zelf de bijdrage te willen uitspreken is dat ook goed.
Een voorbeeld: ik vind God in een prachtige wolkenlucht- lied: er ruist langs de wolken.
Iedere bijdrage komt vanuit een ieders individuele beeld van God. Daar spreken we dus vrijmoedig over en respecteren elke bijdrage van iedereen ook al zouden we het er niet mee eens zijn. Dat kan, immers ieder mens is uniek zagen we hierboven al.

Wij zijn benieuwd en hopen op een veelheid en vooral op een grote verscheidenheid aan bijdragen om er een mooie bijeenkomst van te maken.

Uw kerkenraad


Jaarschrift 2022:
  
Onze José wordt niet geofferd op het altaar van Poetin!” (Deel 3)

Ondertussen varen wij rond met de wapens in de hoogste gereedheidsstatus. Als het moet kunnen onze ‘vuurpijlen’ elk moment gelanceerd worden. In de commandocentrale  wordt oorlogswacht gelopen. Dat betekent dat er 24/7 gereageerd kan worden op welke dreiging dan ook. Om de alertheid van de commandocentrale  te testen, worden allerlei oefeningen gehouden. De werkdruk loopt op. Dit geldt trouwens voor het hele schip: er gaat bijna geen dag voorbij of er is een calamiteitenoefening. Dat maakt deze vaarperiode anders. Intenser.

de zinkende kruiser "Moskva'

De kruiser 'Moskva' gezonken.
Op 15 april zinkt het Russische vlaggenschip van de Zwarte Zee vloot , de kruiser ‘Moskva’. Over de oorzaken is  aanvankelijk veel onduidelijkheid. Maar na een paar dagen wordt ons door de inlichtingenofficieren aan boord verteld dat het naar alle waarschijnlijkheid Oekraïense raketten zijn geweest, die haar tot zinken hebben gebracht. Naar verwachting zijn veel opvarenden hierbij  omgekomen. Wat zal de Russische reactie zijn? Zullen ze iets gaan doen in onze richting? Hierover bestaat enerzijds een soort stoere nuchterheid: ‘We zijn er klaar voor’.  Maar ook: ‘Dat wil je niet meemaken, niemand zou uit moeten zijn op een confrontatie’.


Op Paasmorgen, 17 april, steken we tijdens ons bezinningsmoment (McChurch) ook een kaarsje aan voor de omgekomen bemanning van de ‘Moskva’. Honderden mannen komen vermoedelijk nooit meer thuis. Is het hun oorlog? Wat is hen verteld? Om hen, om de waanzin van dit conflict, zijn wij een moment stil. “Arme, kansloze drommels”, fluistert een van de oudere onderofficieren. Een zacht Kyrië klinkt op de achtergrond.

... Wordt vervolgd.

ds. Gert Pennekamp
Vlootpredikant

Ons Eeuwig Belang:
Leeuwarder Courant, zaterdag 28 januari 2023
29/01/2023
Bij de dienst:
Zondag 29 januari: 11.15 uur Ds. M. Mook van Sneek

Oars as oars tsjinst 5 februari 2023:
U kunt het artikel nog een keer lezen. Vinden we een aanrader en denk dan eens rustig na.
Dominee Mook sprak zondagochtend over Jezus die zijn volgelingen wierf onder vissers, Mattheus 4:12-22. Thema van de preek was "Wie volg je?". Hij sprak de gemeente ook rechtstreeks toe over roeping, ambtsdragers etc. en vroeg ons ( hij zou vast verrast geweest zijn als we direct geantwoord hadden) : 'Laat u zich uitdagen? Laat u zich roepen?'.
Die uitdaging zit ook in de voorbereiding van de oars as oars tsjinst.
Durft u daaraan gehoor te geven?
Graag.

Ook de tweede aflevering van het jaarschrift 2022 van ds. Gert Pennekamp is het lezen waard.

Kerkbalans:
Op de radio hoor je de reclame al voor de actie Kerkbalans. Vanzelfsprekend krijgt u daar de komende weken meer informatie over.

Ons Eeuwig belang:
De invulling daarvan komt deze week van de pen van ds. Maarten Mook.
  
7 maart 1945 werd Jan Pieter Dykstra Hzn geboren in It Heidenskip. Een deel van zijn jeugd heeft hij hier ook doorgebracht. Hij overleed in Workum 12 januari 2023 op 77 jarige leeftijd. Dat hij It Heidenskip nog een warm hart toedroeg blijkt uit zijn enthousiasme als hij als uitgever bij Utjouwery DeRyp voor diverse boekpresentaties graag de kerk op de Brânburren 18 als locatie koos. Veelzijdig in historie en creatief in taal, zeker yn 't Frysk, heeft hij zijn Fryske oersetting van 'mijn gebed' uit 1970 van D.C. Lewis gemaakt. Het lied dat we toegespitst op Minke, als gemeente voor haar zongen vanwege haar 50 jarig jubileum als organist, begeleid door de broers Doede op orgel en Eise op bugel. Mijn gebed werd ook tijdens de presentatie van het boekje Brânburren 18 uitgevoerd door Eise zang, Fouke trompet en Minke op orgel. Dat gebed heeft Jan Pieter oerset yn't Frysk. Op zijn wijze.
Een bijzonder mens, de herinnering blijft.

Hartelijke groet,
Pim Engelenburg


Oars as oars tsjinst 5 februari 2023:

GOD

U heeft vast weleens de volgende quote gelezen: Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik zijn naam niet.
God, wie heeft daar niet van gehoord.

In Genesis 1 vers 27 ( Fryske Bibel 2002 ) lezen we “Dat sa skoep God minske nei syn eigen byld. Nei it byld van God hat Er him skepen. Manlik en froulyk hat Er har skepen“.                                                                                                                        

Ieder mens is een uniek mens , een unieke persoon, geschapen naar Gods beeld.
Ieder mens heeft dus ook zijn eigen, unieke en bij hem/haar passend Godsbeeld. Daar moet je niet aan tornen, dat kun je niet in twijfel nemen, ook al is jouw Godsbeeld een ander.

Begin februari is er weer een oars as oars tsjinst. Een dienst dus zonder predikant of voorganger, een dienst ingevuld door de gemeente zelf; daar willen we vrijmoedig over God spreken.

Als we ieder zijn/haar eigen Godsbeeld erkennen is de vraag waar vind JIJ God?
Oef…..Waar lk God vind?

Waar, wanneer, hoe jij God ( vanuit je eigen Godsbeeld dus ) vindt, ziet, hoort of beleeft is de vraag die we aan u willen stellen. Heel persoonlijk en misschien te intiem. Maar we stellen een korte reactie ( een preek met drie punten al dan niet met tussenzang wordt geweigerd) met liedadvies zeer op prijs.

En met uw bijdragen willen we de oars as oars tsjinst invullen. Geheel anoniem worden die verwerkt. Als u aangeeft zelf de bijdrage te willen uitspreken is dat ook goed.
Een voorbeeld: ik vind God in een prachtige wolkenlucht- lied: er ruist langs de wolken.
Iedere bijdrage komt vanuit een ieders individuele beeld van God. Daar spreken we dus vrijmoedig over en respecteren elke bijdrage van iedereen ook al zouden we het er niet mee eens zijn. Dat kan, immers ieder mens is uniek zagen we hierboven al.

Wij zijn benieuwd en hopen op een veelheid en vooral op een grote verscheidenheid aan bijdragen om er een mooie bijeenkomst van te maken.

Uw kerkenraad

Jaarschrift 2022:  

Onze José wordt niet geofferd op het altaar van Poetin!” (Deel 2)


Ondertussen hebben wij het ruime sop gekozen en koersen naar noordelijke wateren om ons aan te sluiten bij een internationaal vlootverband, de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Daar zal De Zevenproviciën als stafschip fungeren. Dat betekent dat er een Commandeur (1 ster) en zijn internationale staf aan boord komen, om het commando te voeren over meerdere schepen van allerlei NAVO landen. Inmiddels is onze vaarperiode omgedoopt tot ‘ernstmissie’. Wat dit precies betekent, is onduidelijk.

Ik krijg als dominee, als geestelijk verzorger van het schip, de eerste verontruste - vaak jonge - bemanningsleden op mijn hut. “Wat denkt u, als we straks de Baltic ingaan, komt er dan een confrontatie met de Russen?”. En ook: “Dit was niet de bedoeling, kan ik in de eerstvolgende haven niet gewoon van boord?” Ja, wat zeg je dan? ‘Start Praying’? . Een vader: “Onze dochter heeft trouwplannen, dat willen we graag meemaken. Kunt u niet regelen dat ze afgevlogen wordt?”. Hij besluit zijn mailtje met: “Onze José* wordt niet geofferd op het altaar van Poetin!”. Ik informeer de leiding, zonder namen te noemen, over deze gevoelens. Wat onzekerheid doet met de achterblijvers is ook hen niet ontgaan.

Er wordt besloten om middels MS-Teams sessies (beeldbellen) de beschikbare informatie te delen met ons thuisfront. Belangrijker: hen de gelegenheid geven om vragen te stellen. Niet alleen aan de commandant en andere leidinggevenden, maar ook aan je relatie aan boord. Een gouden greep! “Hoeveel broden worden er dagelijks gebakken?”, “Hoe ziet jullie Gym eruit?”. Maar ook: “Hebben jullie al Russische vliegtuigen neergeschoten?” (Wat niet aan de orde was).

De invoelende, ontspannen en professionele manier waarop deze vragen beantwoord werden, heeft veel kou uit de lucht gehaald. Tegelijkertijd is en blijft het een lastige inschatting. Hoe actueel is de dreiging? Finland en ook Zweden overwegen lid te worden van de NAVO. Zij vertrouwen het niet langer. Vanuit Moskou wordt allerlei onvriendelijks geroepen, om deze twee landen hiervan af te houden.

*de naam José is gevingeerd

... Wordt vervolgd.ds. Gert Pennekamp
Vlootpredikant

Ons Eeuwig Belang:
Leven
Gegeven
Van meet af aan
Geschenk van de Schepper

Mens, gekomen om te gaan
Met vallen en opstaan
Adem in adem uit
Gods Geest doet  bewegen

Onmisbare zegen
Bij zon en bij regen
Zit het mee of ook tegen
Een leven lang :”Zijn”

Met Talenten , charismata
Somber of in-de-gloria
Onderweg in de tijd

Tot in de eeuwigheid leven
Voor lang of voor even
Maar gedragen door Hem
Die jou gaf zijn Stem
Hij is je nabij
Die (mee)loopt zij aan zij
De Ik ben die Ik ben

De God die je kent
Zijn Naam zijn program
Zoals Hij op aarde kwam

In een mens in zijn Zoon
Een mens heel gewoon
Maar als een God ook bijzonder
In Hem zetelt het Wonder

Van Dood en weer zijn
Hij maakt mensen rein
Hij opent de tijd
Tot in eeuwigheid

Hij “Ons eeuwig belang”
Aan Hem uw lofgezang.

Ds. Maarten Mook


22/01/2023
Bij de dienst:
Zondag 22 januari: 11.15 uur Ds. M. Mook van Sneek

Rubrieken:
Deze keer in Ons Eeuwig Belang een korte en heldere reactie. Deze spreekt voor zich.

Vlootpredikant ds. Gert Pennenkamp heeft z'n jaarschrift 2022 gestuurd. Dat zullen we integraal, zij het stapsgewijs, met u delen. Deze keer deel 1. De titel en de inhoud spreken voor zich. Fijn dat hij ons deelgenoot van zijn werk maakt. Wij kennen hem alleen van de kansel, gewoon een voorganger met een andere "toga". Een inkijk in een bestaan, waar twijfel, angst en onzekerheid ook voorkomen.

Tot slot een verzoek en aanbeveling om mee te werken aan de oars as oars tsjinst op 5 februari 2023. Dit geldt voor alle lezers.

Toch nog een mededeling voor de PG's in Hindeloopen, Koudum, Molkwerum, Warns, Parrega en Hieslum, Tjerkwerd en Dedgum, Stavoren en Workum. U kunt in deze nieuwsbrief ook uw kerkdiensten kwijt. Die zullen dan vermeld worden 'bij de dienst'. En het is u toegestaan om deze nieuwsbrief te verspreiden onder uw gemeenteleden. Hebben we toch nog een soort Ons Kerkblad. Wees dus welkom. Mailadres: ScibaPGHeidenskip@outlook.com
Individuele belangstellenden kunnen zich ook melden via subscribe.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Oars as oars tsjinst 5 februari 2023:

GOD

U heeft vast weleens de volgende quote gelezen: Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik zijn naam niet.
God, wie heeft daar niet van gehoord.

In Genesis 1 vers 27 ( Fryske Bibel 2002 ) lezen we “Dat sa skoep God minske nei syn eigen byld. Nei it byld van God hat Er him skepen. Manlik en froulyk hat Er har skepen“.                                                                                                                        

Ieder mens is een uniek mens , een unieke persoon, geschapen naar Gods beeld.
Ieder mens heeft dus ook zijn eigen, unieke en bij hem/haar passend Godsbeeld. Daar moet je niet aan tornen, dat kun je niet in twijfel nemen, ook al is jouw Godsbeeld een ander.

Begin februari is er weer een oars as oars tsjinst. Een dienst dus zonder predikant of voorganger, een dienst ingevuld door de gemeente zelf; daar willen we vrijmoedig over God spreken.

Als we ieder zijn/haar eigen Godsbeeld erkennen is de vraag waar vind JIJ God?
Oef…..Waar lk God vind?

Waar, wanneer, hoe jij God ( vanuit je eigen Godsbeeld dus ) vindt, ziet, hoort of beleeft is de vraag die we aan u willen stellen. Heel persoonlijk en misschien te intiem. Maar we stellen een korte reactie ( een preek met drie punten al dan niet met tussenzang wordt geweigerd) met liedadvies zeer op prijs.

En met uw bijdragen willen we de oars as oars tsjinst invullen. Geheel anoniem worden die verwerkt. Als u aangeeft zelf de bijdrage te willen uitspreken is dat ook goed.
Een voorbeeld: ik vind God in een prachtige wolkenlucht- lied: er ruist langs de wolken.
Iedere bijdrage komt vanuit een ieders individuele beeld van God. Daar spreken we dus vrijmoedig over en respecteren elke bijdrage van iedereen ook al zouden we het er niet mee eens zijn. Dat kan, immers ieder mens is uniek zagen we hierboven al.

Wij zijn benieuwd en hopen op een veelheid en vooral op een grote verscheidenheid aan bijdragen om er een mooie bijeenkomst van te maken.

Uw kerkenraad

Jaarschrift 2022:  

Onze José wordt niet geofferd op het altaar van Poetin!” (Deel 1)


Zr.Ms. De Zeven Provinciën (ZPRV) is zojuist afgemeerd. Ze komt vanuit Schiedam, daar zijn een aantal technische problemen aangepakt. Het is een drukte van belang op steiger 24: naast de kraan van het schip, worden ook twee kranen op de wal gebruikt. Met man en macht wordt ZPRV beladen. Wat normaal gesproken in minimaal twee weken gedaan wordt, moet nu in drie dagen!  Van brandstof, voeding, reserve-onderdelen tot toiletpapier - je kunt het zo gek niet bedenken -  gaat zoveel mogelijk mee. Ook heel veel munitie en de maximale hoeveelheid missiles. Het is lang geleden dat dat gebeurd is.Zondag 6 maart, 12:00 uur vertrek.
Waar naar toe en voor hoe lang? Dat is een vraag die iedereen bezighoudt. Niet alleen mijn mede-bemanningsleden, maar ook de achterblijvers, ons thuisfront. Normaal gesproken staan de vertrek- en thuiskomstdata, redelijk vast. Dit keer niet. “Uw relatie, partner, zoon of dochter etc. vertrekt voor onbepaalde tijd, met onbekende bestemming...”. In dezelfde mailing wordt expliciet naar de sinds de Russische inval in de Oekraïne veranderde, geopolitieke situatie verwezen. Onzekerheid en ook onrust. Vlak voordat de trossen los gaan, houdt de minister van defensie, Kajsa Ollongren, een korte speech. ‘Oorlogsretoriek’, volgens sommigen. De speculaties aan boord nemen toe, er is veel ‘kombuispraat’: “We gaan naar de Zwarte Zee!” (Geen optie geweest). Deze verhalen sijpelen door naar ‘thuis’.

ds. Gert Pennekamp
Vlootpredikant


Ons Eeuwig Belang:

Beste meneer Engelenburg,

Heel vriendelijk om uw kerkblad digitaal aan te bieden, maar schrap mij a.u.b. van de verzendlijst.
Ik kan alle kerkbladen van de gemeentes, waar ik wel eens preek niet lezen.
Alle goeds voor uw gemeente en tot ziens,

Hartelijke groet,
(naam bij de redactie bekend)
15/01/2023
Bij de dienst:
Zondag 15 januari: 11.15 uur Ds. A. Vriend: Heilig Avondmaal

Nummer 2 alweer. Er komen positieve reacties binnen. Er blijkt dus belangstelling. En er is al een "vaste rubriek". Onder het kopstuk Ons Eeuwig Belang plaatsen we reacties van (gast)predikanten, commentaren van anderen, derden op die titel. Altijd lezenswaardig voor u. Schroom niet  en pak ook gerust de pen en schrijf een opinie voor die rubriek. Als eerste een bekende van ons, een voorganger van weleer ds. J.D. Wassenaar.

Onder de kop Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente It Heidenskip staat een tekst die we uit het commentaar van ds. Kerssen over genomen hebben. We hebben er wel een Fries lokaal van gemaakt.

Hartelijke groet
Pim EngelenburgOns Eeuwig Belang:
Het kerkelijke leven nam in It Heidenskip aan het einde van de jaren ’70 van de negentiende eeuw een aanvang, en wel met de komst van Geart de Boer, in 1877.

‘Yn ’t Heidenskip gie it er dytiids snijsum troch. Tsjerkjen dieden hja net oan, wol waerd der keapmanne, napoleonne, kloppe, krús- en skutjasse, dochs net út tiidkoartinge, mar hja jeneveren, flokten, swetsten en pûlken ienoar de gounen út de pong.’ Aldus dr. G.A. Wumkes in de eerste druk van It Fryske Réveil yn portretten (1911). (Het hoofdstuk over Geart is niet in de tweede druk opgenomen.) Op een avond las Geart Openbaring 2: 13: ‘Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat.’ Hij zei toen tegen zijn vrouw: ‘Dat slaat ook op ons.’ Geart richtte een zondagsschool op. Dat zou je het begin van het kerkelijke leven in It Heidenskip kunnen noemen.

Sindsdien is er veel gebeurd. Wumkes: ‘de rouwens en it maltiergjen fen eardertiid habbe dien krige.’ Er is oog gekomen voor ‘ons eeuwig belang’ en dat is bijna anderhalve eeuw later nog steeds het geval. De uitdrukking ‘ons eeuwig belang’ is weliswaar ouderwets, maar inhoudelijk juist toekomstgericht!
ds. Jan Dirk Wassenaar  


Een tweede reactie:
De titel: Ons Eeuwig Belang doet aanvankelijk pathetisch aan.
Bij nadere lezing over de herkomst krijgt de naam waardevolle historische betekenis, en dan als b.v. als kopje in iedere Nieuwsbrief.
Iets als:

Naam van de Nieuwsbrief:
In 1886 wordt de vereniging Ons Eeuwig Belang opgericht,
met het doel om een eigen "lokaal" te laten bouwen
voor evangelisatie en catechisatie in It Heidenskip.
Deze Nieuwsbrief is van januari 2023 af ons “lokaaltje”.

Hartelijke groet en inspiratie als Bouwlieden bij deze Nieuwbouw !
Ds. O.C. Kerssen, Sloten.
08/01/2022
Bij de dienst:
Zondag 8 januari 2023 om  11.15 uur ds. L. Muilwijk uit Workum.
Om 10.30 uur beginnen we deze eerste dienst in het nieuwe jaar met koffie- en thee.

Dezelfde voorganger dus als bij de oudejaarsdienst, waarna we met z'n allen nog een neipetear hadden en genoten van oliebollen en glühwein. Deze predikant zond ons heen - we zijn als pelgrims onderweg - met de volgende zegen:

Gezegend ben jij Pelgrim,
Als je ontdekt dat “de weg” de ogen opent
Voor wat niet zichtbaar is.
Gezegend  ben jij pelgrim,
Als je je geen zorgen maakt
Over of jij je bestemming zult bereiken
Maar of je die samen met anderen zult bereiken.
Gezegend ben jij pelgrim
Als je ontdekt dat de echte weg
Begint na het bereiken van de bestemming.
Gezegend ben jij pelgrim,
Wanneer jouw knapzak steeds leger wordt
En je hart zich vult met inzicht en wijsheid.
Gezegend ben jij pelgrim,
Als je ontdekt dat een stap achteruit om iemand te helpen
Meer waard is dan honderd stappen vooruit
Zonder te zien wat er om je heen gebeurt.
Gezegend ben jij pelgrim, als je onderweg jezelf tegenkomt
En je jezelf de tijd gunt
Zodat de verbeelding in je hart gevoed wordt.
Gezegend ben jij pelgrim als je ontdekt dat je op je weg
Altijd gedragen wordt door de eeuwige.
Ga met God, jouw adem is Zijn adem,
Jouw glimlacht is Zijn glimlach
Jouw liefde is Zijn liefde
Jouw weg is Zijn weg.
Zegen en wees gezegend
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
God gaat met jou.
Amen.

We zijn op weg.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
31/12/2022 - 01/01/2023
Ons Kerkblad bestaat niet meer.
Maar onze gemeente wel en we zullen proberen een nieuwsbrief per mail rond te sturen, die als informatie bron zal functioneren. Frekwentie weten we nog niet.
Dit is het eerste exemplaar, nog eenvoudig en op proef om te zien en om terug te horen of het allemaal lukt. En beperkt in informatie.
Zo hopen we toch een gevoel van betrokkenheid met elkaar op een andere wijze te bewerkstelligen.

Vragen kunt u gerust op ons afvuren.
Ons: dat zijn Gerrit Twijnstra, hij opperde deze mogelijkheid en baande de weg - top Gerrit! - en ondergetekende.

Bij de dienst:
Zaterdag 31 december 2022 19.30 uur ds. L. Muilwijk uit Workum. Oudejaarsdienst en na afloop oliebollen, glühwein en neipetear.
Zondag 1 januari 2023 is er geen kerkdienst in It Heidenskip. U kunt naar Workum om 09.30 uur.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Ons Eeuwig Belang
Nadat in 1877 de timmerman Geart de Boer eerst met een zondagschool en later samen met ds. Horn van Sneek met succes een eigen Baptistenkerk begint, voelen de Heidenskipster Hervormden zich genoodzaakt hier iets tegen te doen. Eerst beginnen ze met het laten varen van een veerschip van Brânburren op Nijega-H.O.N. Het schip vaart alleen, wanneer op zaterdag een korf in de mast hangt. Het is geen succes.  
In 1886 wordt de vereniging Ons Eeuwig Belang opgericht, met het doel om een eigen "lokaal" te laten bouwen voor evangelisatie en catechisatie. Voor fl. 1640,- wordt het door Ane Wiersma van Gaastmeer gebouwd. De Heidenskipster timmerman Catharinus Kuipers maakt bestek en tekening en is opzichter bij de bouw. Op 8 december 1886 wordt het "lokaal" in gebruik genomen.
Het oude notulenboek van deze vereniging wordt keurig bewaard in de kluis van de kerk. Even leek het er op, dat het oude boek zoek was, maar het zit veilig in de doos van de Financiële Commissie, die er tot en met 2011 gebruik van heeft gemaakt.
Hiernaast ziet u de eerste bladzijde van het boek afgebeeld.

Notulenboek der Gereformeerde Vereeniging Ons eeuwig belang
Gevestigd in het Heidenschap
opgerigt in het jaar 1886

handtekeningen van de eerste bestuursleden Age Ottes Feenstra, Anne Tjerks Demmer, Klaas Douwes Kooistra en Douwe Lolkes Dijkstra