Langs de Wymerts (1967)
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Sint Ursula   |   Baptisten Kerk   |   Gereformeerde Kerk   |   Hervormde Kerk / Protestantse Kerk   |   Vaders Stem   |   Orgel Protestantse Kerk It Heidenskip 100 jaar   |   Langs de Wymerts (1967)    |   ANBI  |  Gastenboek


Langs de Wymerts
Friso 9 november 1967
door Peter
(Willy Mundt)
  Deze week gaat ons verhaal een heel andere kant uit dan de vorige week. Toen hebben we gesteld, dat Workum een unicum is in geheel Nederland, omdat de Nutsspaarbank 150  jaar, heeft bestaan. Maar juist op dezelfde dag, dat Workum feest viert en het jubileum van deze spaarbank herdenkt, vieren we nog een feest. Een feest, dat uniek is voor Workum en wijde omgeving.

In de kerkdiensten van ons blad lezen we dat er Woensdag 8 nov. 's avonds half acht dankstond voor 't gewas in 't Heidenschap is. En dan lezen we daarbij dat dit een gezamelijke dienst is van Hervormden en Gereformeerden. Dit is niet zoals we wel eens vaker lezen een gewone dienst, die gezamenlijk gehouden wordt, maar een echte kerkdienst, waarvoor beide kerkeraden de verantwoordelijkheid dragen. En letten we daar goed op dit is de eerste maal, dat zoiets plaats vindt.

 In Ons Kerkblad het officiele orgaan van de Hervormde gemeenten in de ring Workum, schrijft de redakteur, ds. M. van der Leun, die ook in deze dienst zal voorgaan:
,,Van Heidenschap begint de victorie!''

  Dit feit mag wel met gouden letters gegrift worden in de annalen van het kerkelijk leven van Workum. Heidenschap is zoals we gezegd hebben een unicum voor Workum en omgeving. Heidenschap komt niet zo vaak voor in het nieuws, het is maar een klein dorp aan de oostkant van Workum en er gebeurt niet zo erg veel bijzonders. Maar deze week heeft Heidenschap de primeur van de eerste officiele kerkdienst van de Hervormden en de Gereformeerden. Een feit, dat niet aan onze aandacht mag ontsnappen. In Workum is men al jarenlang bezig om een gezamenlijke kerkdienst te beleggen, maar het wil nog steeds niet gelukken. We weten wel er zijn verschillen tussen beide kerken. Verschillen niet zo zeer tegen de leer van beide kerken, maar meer bezwaren tegen het instituut van de Hervormde Kerk in zijn landelijke organisatie. Het gaat hier voornamelijk om het feit, dat de Herv. Kerk de vrijzinnigheid nog binnen haar kerkmuren telt. Bovendien is er dan nog altijd het verschillende ,klimaat' van beide kerken. Deze kerken hebben zoveel jaren naast elkaar geleefd dat zo langzamerhand deze kerken uit elkaar zijn gegroeid en er een verschillend ,klimaat' is gegroeid. Maar het eerste punt lijk mij tenminste, het moeilijkste punt om  te overwinnen (voor de gereformeerden althans). Het is niet mijn bedoeling een theologisch gesprek in dit stukje te beginnen. Dat laatste laat ik liever aan de theologen over.
Waarom ik hier dan over schrijf?
Wel om eens goed de aandacht te vestigen op het feit, dat 8 november 1967 voor het eerst in de geschiedenis te Heidenschap een Hervormde predikant voorgaat in een gezamenlijke dienst, waarvoor zowel  de Hervormde kerkeraad als de Gereformeerde kerkeraad van Heidenschap de verantwoordelijkheid dragen. Dit is hier nog nooit gebeurd.

  En het is een verblijdend teken dat navolging verdient!

  Peter vraagt met een variant op een bijbelgezegde zich af: Kan uit het Heidenschap dan iets goeds voortkomen?

  En het antwoord van Peter is dan:
Ja, zeker want het Heidenschap durft het aan om dit goede voorbeeld te geven. Mijn vurigste wens is dat dit voorbeeld zeer binnenkort door de beide kerken in Workum gevolgd zal worden.

Peter