Baptisten Kerk
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Sint Ursula   |   Baptisten Kerk   |   Gereformeerde Kerk   |   Hervormde Kerk / Protestantse Kerk   |   Vaders Stem   |   Orgel Protestantse Kerk It Heidenskip 100 jaar   |   Langs de Wymerts (1967)  |  Gastenboek
WAARSCHUWING.
- De kerkeraad doet een zeer ernstig
beroep op de gemeente, dat zij de door
Baptisten, belegde samenkomsten in de
open lucht en in ,,Bethel'' vermijde.
   Hij kan natuurlijk niemand een bezoek
aan deze samenkomsten verbieden. Hij
verzoekt u echter met den meesten aandrang:
    verleen geen steun aan,
    toon geen belangstelling voor,
    luister niet naar
de onwaardige propaganda van een secte,
die blijkens het onlangs verspreide ge-
schriftje: ,,Wist gij...?'' de Kerk zeer vij-
andig gezind is.
    Gemeente, bedwing uw nieuwsgierigheid!
    Ouders houdt uw kinderen thuis!
    Jonge menschen toont, dat ge van
secterij en verdeeldheid niet gediend zijt!
    Gij zijt Hervormd! Weet dan, waartoe
uw doop - de heilige doop, waarmede
gij in Gods drieëenigen Naam gedoopt
zijt, en die door de secten gelasterd wordt
- en uw belijdenis - waaraan de secten
u ontrouw willen maken - u verplichten.
Weest dankbaar voor deze ongezochte
gelegenheid om u trouw aan Christus
en Zijn Kerk te toonen.
   Blijft thuis!

Ons Kerkblad
zaterdag 7 Juli 1945

Wilt u doorgaan?